Nyheder

Nyt fra Studietur 2017

Mandag Efter en god og hyggelig bustur til Sønderborg, kom vi frem til Sønderborg Idrætshøjskole i solskin, hvor Lise modtog os. Idrætsskolens elever viste os rundt og derefter havde vi sjov i parken med opvarmning og forskellige aktiviteter. Efter dejlig aftensmad, var der dans i spejlsalen med Rik ...

Praktiske informationer

Mødetid 9-14 hver dag, åbent ca. 08.30   Fravær/sygdom -ring 38 88 28 46   Kørsel- Skovlunde Busser –ring 40 44 14 60   Rygning forbudt indendørs !   Værdigenstande/ -poser (incl. mobil)   Mobiltelefoner – ej i undervisning   Idrætstøj/liste + navn i tøjet   Vasket ...

Studieturen til Sønderborg

Mandag morgen drog forventningsfulde elever og lærere mod Idrætshøjskolen i Sønderborg, hvor fem dage i det jyske ventede os. Lise modtog os på skolen og eleverne blev indkvarteret på 2 eller 3-mands værelser. Mandag eftermiddag fik vi rundvisning på skolen af nogle IHS-elever, som samme aften også ...

UIUs hus 4 deltager i onsdagens løbetræning.

I sol og frisk efterårsluft deltog elever og personale fra UIU denne onsdag i vores faste onsdagsløbetræning. Som sædvanligt tog Idrætsskolens elever godt imod vores gæster. Der var stor nysgerrighed, stort gå-på-mod, høj energi og puls. Løbetræning består af en masse forskellige løbeudfordringer. T ...

Blog

Persondata

Sådan indsamler og behandler vi data om dig Som dataansvarlig er Idrætsskolen forpligtet til og interesseret i at beskytte de data, vi har om dig. Her kan du læse, hvordan vi behandler dem – fx indsamler, bruger, videregiver og på anden vis håndterer dine data. Om os Idrætsskolen for udviklingshæmme ...

Ansøgning om økonomisk støtte

Ansøgning om støtte til deltagerbetaling, kørsel, studietur eller Landsidrætsstævne/Special Olympics: Jeg ansøger hermed Idrætsskolens støtteforening om helt eller delvist tilskud til betaling af en af ovennævnte udgifter: Navn:     Adresse:     Ansøgning skal afleveres til Idræt ...

Valgmuligheder i et overset parallelsamfund

Voksne mennesker med udviklingshæmning er en lidt overset gruppe i Danmark, der ofte lever sin egen beskyttede tilværelse i en form for parallelsamfund. Og ikke bare er de overset, de følger også en lidt mere fastlagt og forudsigelig rute i hverdagen og i livet, en rute som de måske ikke alle nødven ...