Bestyrelsesmøde onsdag d. 26/11 2014

Tilstede: Jørn Jensen, Jytte Salbæk, Anders G. Nielsen, Mads Henriksen, Jakob Kofod og Søren Stenkilde

Afbud fra: Jens Boe Nielsen, Kirsten Kortbek og Natacha Soelberg

Dagsorden:

Orientering fra:

Elever: Jakob fortalte om elevrådsmøde, hvor de bl.a. talte om frokosten. Hvis nogle elever har ønsker til maden, kan de give forslagene til Mariann. Eleverne har indkøbt 4 nye sæt spillekort. Jakob fortalte endvidere om studieturen, og viste triatlon-filmen fra turen.

Lærere: Mads orienterede ligeledes om den vellykkede studietur, om det daglige arbejde med elevgruppen, der i perioder kan være udfordrende. Jytte og Jørn tilføjede, at det var en god ide at have strategier for konflikthåndtering. Endvidere nævnte Mads de mange besøgende vi har på Idrætsskolen (praktikanter, studerende m.m.) der ofte giver god energi på arbejdspladsen, men det er naturligvis også krævende at tage imod mange nye besøgende. Til sidst fortalte Mads om arbejdet med ”Bootcamp i træning og trivsel” hvor vi efter nytår vil have et forløb med en elevgruppe med fokus på sundhed, kost og motion.

Ledelse: Søren orienterede om løntilskudsstillingen som Multimediedesigner, hvor Lucas arbejder med at opbygge en ny hjemmeside, om markedsføring og de udfordringer det giver på enkelte dagtilbud, om pædagogisk weekend hvor vi bl.a. arbejdede med det kommende tilsyn/akkreditering, og endelig om vores vellykkede gl. elevers dag, hvor vi havde ca. 65 tidligere elever på besøg.

Bestyrelse – ingen informationer.

Økonomisk status p.t. er fin, vi forventer årsbudgettet overholdt, med et lille overskud.

Forslag til revideret budget 2015 blev fremlagt. Vi har nu fået bekræftelse på vores tilskud fra Socialforvaltningen i Københavns kommune, samt fået et foreløbigt beløb på vores tilskud fra Kultur- og Fritidsforvaltningen/FOS. Det endelige svar får vi efter Folkeoplysningsudvalgets møde 16. december. Budgettet tager udgangspunkt i 40 elever i alt hele året (25 fra København og 15 fra region Hovedstaden), samt en uændret årspris pr. elev. Endeligt budget til bestyrelsesmødet i februar 2015.

Vedtægtsændringer som ønsket af Københavns kommune blev vedtaget og underskrevet.

Kort drøftelse indenfor områderne: overenskomst, lokalaftale, lønpolitik, efteruddannelsespolitik, arbejdsgiver-lønmodtagerorganisationer m.m. Der er stadig ikke forhandlet nogen ny overenskomst på plads, men uanset dette, arbejder Mads og Søren på at udarbejde et forslag/udkast til en lokalaftale.

Idrætsskolens navn/målgruppe: Vi drøftede kort Idrætsskolens navn, og blev enige om at beholde det nuværende navn indtil videre.

Evt. – ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde

Maritimt friluftsliv

Maritimt friluftsliv

I Maritimt friluftsliv arbejder vi med at sejle og færdes i og på vandet med forskellige maritime fartøjer. Vi benytter blandt andet kanoer, kajakker, padle boards og sejlbåde. Vi arbejder med tryghed ved at ro. Vi øver grundlæggende færdigheder så vi bliver gode til at ro kano og kajak. Der blive lagt stor vægt på sikkerhed og samarbejde.

Kropsteater

Kropsteater

I kropsteater arbejder vi med rytme, musik, koncentration, hukommelse, fantasi, kreativitet og humor. Vi arbejder med at turde stå på en ”scene” og vise, hvad vi har lært. Vi bruger dine erfaringer til at dramatisere og fortælle enkle historier eller stemninger med kroppen. Vi bruger meget tid på at være opmærksomme på hinanden og på os selv, at blive endnu bedre til at koncentrere sig og blive modigere. I kropsteater er humor vigtig. Vi griner sammen og er også alvorlige og koncentrerede. Vi slutter kropsteaterforløbet af med en forestilling.

Svømning

Svømning

Vi så heldige, at Bellahøj Svømmestadion kun ligger 500 m. fra Idrætsskolen og det udnytter vi selvfølgelig.

I ”svømmeundervisningen” svømmer vi for det meste i det dybe bassin. Du kan arbejde med og træne forskellige svømmearter – blandt andet brystsvømning, rygsvømning og crawl. Der vil også være mulighed for at øve udspring, enten fra kanten eller fra vipperne.

Desuden vil du kunne tage forskellige svømmeprøver og mærker. Hvis du har lyst og mod, vil der også være mulighed for livredning og førstehjælp.

Crossfit

Crossfit

I Crossfit skal du arbejde med at udvikle din fysik; aktiviteterne er kredsløbs-, konditions- og/eller styrkeforbedrende.

Undervisningen vil give mulighed for at du kan sætte dig personlige mål; i fællesskab vil vi forsøge at skabe rammerne og mulighederne for at disse mål kan nås. Vi vil arbejde med at gøre dine fysiske forbedringer synlige og mærkbare.

CrossFitness råder over en stor variation af aktiviteter og øvelser. På nogle elevhold giver det mening at lave en genkendelig struktur i CrossFitness, og andre gange kan vi mere blande det bedste fra de mange muligheder.

Aktiviteterne vil blandt andet være, kettlebells, slamballs, kredsløbsmaskiner (eksempelvis romaskiner), vægte, trappeløb. Vi besøger og arbejder også i CrossFit centre og meget mere.

I CrossFitness arbejder vi med hårde fysiske øvelser, udført på enkle måder og med anderledes redskaber. Du kommer til at udfordre og træne din styrke og udholdenhed på en sjov måde og med plads til brøl, høj musik og godt humør.

Vi glæder os til høj puls og svedige trøjer.