Handicaprådets handicappris 2019

Handicaprådets handicappris 2019

Idrætsskolen fik den 3. december fint og overraskende besøg af socialborgmester Mia Nyegaard, administrerende direktør i socialforvaltningen, Nina Eg Hansen, Troels K. Gramst fra handicaprådet, bestyrelsen, KIFU og mange flere! Her fik skolen overrakt den årlige Handicappris!!

Vi er meget stolte og beærede og vi vil selvfølgelig gerne have lov at takke handicaprådets jury mange gange for at have valgt Idrætsskolen til denne fine pris. Herunder kan I læse Socialborgmester Mia Nyegaards tale ved overrækkelsen, i en artikel publiceret på Socialforvaltningens hjemmeside:

 

Man bliver et andet menneske

Af Thomas Søie Hansen

Tirsdag var FN’s internationale handicapdag. Og dermed den helt rigtige dag til at uddele Handicaprådets handicappris. Handicapprisen, der er på 6.000 kr., er en anerkendelse af en ildsjæl, der har ydet en særlig indsats for mennesker med handicap i Københavns Kommune.

Socialborgmester Mia Nyegaard var i Grøndalscenteret for at overrække prisen og en stor check til Idrætsskolen for Udviklingshæmmede. Skolen er på rigtig mange måder et banebrydende dagtilbud til psykisk udviklingshæmmede borgere, da skolen startede 25 år siden.

Socialborgmesteren gav prisvinderne, forstander Søren Stenkilde og eleverne disse ord med på vejen:

“I har her på Idrætsskolen for Udviklingshæmmede siden 1994 ikke bare ydet en særlig indsats for borgere med handicap i København. I har vendt op og ned på rigtig mange menneskers liv. Da I startede som Idrætsdaghøjskole for udviklingshæmmede for 25 år siden i lokaler på Tingbjerg skole, var mange af jeres nye elever ikke vant til at røre sig. Det var en anden tid. Skal vi sige en mindre aktiv tid?

Dengang var hjemmerullede smøger, usund mad og drikke hverdag for mange af eleverne, som kom ude fra bostederne. Mange var overvægtige, i dårlig form. Nogle kunne knap nok løbe, mens de fleste var halvstive og usmidige. I dag viser Idrætsskolen et helt andet fokus på sundhed, krop og styrke” understregede borgmesteren.

“Hos jer var det en anden sag. Hos jer varmede man op og strakte ud. Hos jer fik man knæene op og benene på nakken. Hos jer fik man styrke og smidighed i kroppen. Stille og roligt, skridt for skridt. Altid fremad eller til siden, aldrig tilbage. Man løb lidt længere end ugen før. Man løb lidt mere efter bolden. Kastede lidt længere og greb flere bolde. Og man havde ikke helt så ondt i skroget, når man stod op om morgenen

Mia Nyegaard brugte sin egen erfaring med alt fra håndbold til yoga.

Jeg ved, hvor meget det betyder for livskvaliteten, når man har brugt sin krop og er træt på den gode måde. Man bliver et andet menneske. Og det er der vitterligt mange af jeres elever, der er blevet. Ikke til andre mennesker, men til næsten helt nye mennesker. Fordi de har fået en masse til både krop og sjæl hos jer. Jeg ved også, at rigtig mange af jeres elever har haft svært ved at holde op. Det handler om personlige sejre. Det handler om at lære nye ting. Flytte sine grænser. Overvinde noget, som man troede var uovervindeligt. Og når man som her hos jer tilmed gør det sammen med andre. I et fællesskab. Så får man en masse ekstra med. Alt det sociale, alle de nye venner. Et helt særligt fællesskab, hvor det er fuldstændig lige meget hvor man kommer fra eller hvem man ellers er“.

Hun afsluttede med ordene:

“For her er alle lige interesserede i det, I har sammen og gør sammen. Det synes jeg er fantastisk. Og Idrætsskolen ér et fantastisk sted. Som i dén grad fortjener anerkendelse af den helt særlige indsats, I yder for mennesker med handicap i Københavns Kommune. I har tilmed gjort det i 25 år. Stort tillykke med Handicaprådets handicappris.”

 

Bestyrelsesmøde mandag d. 2/12 2019

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag 2/12 2019

 

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Jytte Salbæk, Kirsten Kortbek, Anders Nielsen, Morten Lyhne, Jon Kramer Laursen, Siri Vikeså og Søren Stenkilde

Afbud fra: Dorte Mørk

 

Dagsorden

 

  1. Orientering fra:
  • Elever: Jon og Siri fortalte om sidste periode med E-sport (vores nye fag), samt kropsteater, svømning og floorball. Nuværende periode er derudover bl.a. slagbold og volleyball. Eleverne fortalte også om den nyligt afholdte elevfest for tidligere elever, samt om elevrådsmødet, hvor der var ønsker om nye brætspil, at man skal huske at lægge mobilen i værdiposen, huske det gode skoleliv – og evt. holde en elevfest for de nuværende elever.
  • Lærere: Morten præsenterede sig som ny TR/AMR, og fortalte om elevplansmøderne, hvor lærerne havde rigtig gode samtaler med eleverne og deres bagland. Lise og Mads har været til Bridging konference med stort udbytte, og derudover planlægger vi kurser i medborgerskabsfortælling/dialog samt 3 kurser i tegn-til-tale i foråret.
  • Ledelse: Søren orienterede om markedsføringsindsatsen p.t., med øget fokus på bl.a. Instagram og Facebook, udover alle vore sædvanlige markedsføringsaktiviteter som udsendelse af brochurer, annoncer i diverse blade, stort banner, foredrag, åbent hus m.m. Vi har allerede modtaget 20-25 ansøgninger. Vi tager på pædagogisk weekend i januar, og planlægger at afholde MUS-samtaler i løbet af foråret. Vi drøftede det fælles bestyrelsesmøde, og blev enige om, at det er op til os i personalegruppen, om vi fortsat vil samle alle til dette møde. Bestyrelsen ser positivt på det fælles bestyrelsesmøde. Vi venter stadig på, at Københavns kommune godkender vore opdaterede informationer på Tilbudsportalen. Vi har fornyet vore forsikringer med Willis (bestyrelsesansvar, cyberkriminalitet, rejseforsikring, erhvervsansvar samt all-risk erhvervsforsikring).
  • Bestyrelse: Orienterede om de tidligere planlagte besparelser i forbindelse med de nye kvalitetsstandarder, som nu er taget af bordet.

 

  1. Økonomisk status p.t.: Vi forventer et pænt overskud i år, da vi har optaget 7 elever mere fra Region Hovedstaden end oprindeligt budgetteret. Overskuddet fra 2019 forventes hensat til indbetaling af indefrosne feriepenge ultimo 2020. Endvidere har vi fået tilskud fra 2 fonde i 2019, som tilskud til vores 25 års jubilæumsarrangement samt diverse idrætsrekvisitter. Vi har modtaget en fin tilbagemelding fra Borgercenter Handicap på økonomisk tilsyn, hvor de skriver, at vi fortsat har den økonomiske bæredygtighed til at levere tilbud efter servicelovens bestemmelser.

 

  1. Budget 2020 blev gennemgået og godkendt. Budgettet er baseret på 25 elever fra Københavns kommune, og 22 elever fra Region Hovedstaden i første halvår, og 16 elever i andet halvår. Budgetrammen fra Socialforvaltningen er allerede bekræftet. Tilskuddet fra Folkeoplysningssekretariatet vil først blive bekræftet efter Folkeoplysningsudvalgsmødet 16. december. Fra 2020 skal vi betale negative renter på 0,75 % af vores indestående i Danske Bank.

 

  1. Evt.: Vi orienterede om, at Idrætsskolen på FN’s handicapdag 3/12 2019 modtager Handicapprisen 2019 fra Københavns Handicapråd. Endvidere orienterede Morten om vore udfordringer med en konkret elev, der gør nogle af de øvrige elever utrygge. Vi følger udviklingen tæt, og tager sagen op igen inden jul.

 

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 3. februar 2020 kl. 17.30

 

Med venlig hilsen,

 

Søren Stenkilde