+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net
Power/styrke

Power/styrke

I ”Power/styrke” arbejder vi med hårdere fysiske øvelser, udført på enkle måder og med forskellige redskaber. Det kan være træning med TRX-stropper, som med kropsvægten udfordrer styrken, balancen, motorikken og udholdenheden. Lignende udfordringer opnår vi i øvelser med f.eks. catslides, håndvægte og vægtstænger. Der indgår også øvelser uden redskaber, hvor der i stedet arbejdes med vores egen kropsvægt.

Vi arbejder på forskellig vis, men ofte i intervaller. Det kan være med fokus på en speciel øvelse eller det kan være i en cirkeltræning, hvor man kommer rundt på forskellige stationer.

Undervejs snakker vi også om kroppen, og om hvad de forskellige øvelser gør ved den.  Træningen tilrettelægges naturligvis, så alle bliver udfordret på deres niveau. Vi udfordrer og træner styrke og udholdenhed på en sjov måde og med plads til brøl, høj musik og godt humør.

Dans

Dans

I dans arbejder vi med forskellige rytmer og musiktyper, og med skiftende udtryk, stemninger og tempoer. Nogle danse laver vi i fællesskab og andre laver lærerne. Dansene kan for eksempel være hiphop, disco, afrikansk dans, jive, gruppedans og pardans.

Dans er kendetegnet ved, at der, modsat meget anden idræt, ikke er noget konkurrence-element, og det har mange af eleverne stor glæde af.

I stedet handler dansen om at koncentrere sig, og om at huske bevægelserne og deres rækkefølge. Det handler også om at gøre sig umage med sine bevægelser og med at mærke musikkens rytme. I dans har vi  fokus på at turde give sig hen til dansen og på modet til at fremvise for hinanden og andre. Endelig handler dans selvfølgelig om at have det sjovt og om at nyde at bevæge sig til musik.

Danseforløbet afsluttes altid med en eller flere dansefremvisninger, så danseholdet med stolthed kan vise, hvad de har arbejdet med.

elever til dans

Volleyball

Volleyball

I volleyball er der fokus på indlæring af de 3 vigtigste slag fingerslag, baggerslag og serv.

Derudover er der fokus på at øve at kaste og gribe samt at træne retningsskifte, samarbejde og fairplay, koncentration og overblik.

Vi spiller hver dag mange forskellige småspil, hvor det handler om at give den enkelte elev flest mulige boldberøringer for på den måde hurtigt at forbedre elevens slag. Her trænes også kaste-gribe-teknik.

Når vi spiller kampe, benytter vi en tilpasset version af volleyball, der, uanset elevernes niveau, gør det muligt at lave sjove og udfordrende kampe. Spillets regler udvikler sig i takt med, at eleverne bliver bedre til slagene og til at bevæge sig på banen.

I kampene er der fokus på bevægelighed og på at kunne reagere og omstille sig hurtigt undervejs i spillet. Igennem dette fokus får eleverne også en daglig portion hjernegymnastik. I både slagtræning og kamp benytter vi konkurrenceelementet som en sjov og spændende motivationsfaktor.

Bestyrelsesmøde onsdag d. 26/11 2014

Tilstede: Jørn Jensen, Jytte Salbæk, Anders G. Nielsen, Mads Henriksen, Jakob Kofod og Søren Stenkilde

Afbud fra: Jens Boe Nielsen, Kirsten Kortbek og Natacha Soelberg

Dagsorden:

Orientering fra:

Elever: Jakob fortalte om elevrådsmøde, hvor de bl.a. talte om frokosten. Hvis nogle elever har ønsker til maden, kan de give forslagene til Mariann. Eleverne har indkøbt 4 nye sæt spillekort. Jakob fortalte endvidere om studieturen, og viste triatlon-filmen fra turen.

Lærere: Mads orienterede ligeledes om den vellykkede studietur, om det daglige arbejde med elevgruppen, der i perioder kan være udfordrende. Jytte og Jørn tilføjede, at det var en god ide at have strategier for konflikthåndtering. Endvidere nævnte Mads de mange besøgende vi har på Idrætsskolen (praktikanter, studerende m.m.) der ofte giver god energi på arbejdspladsen, men det er naturligvis også krævende at tage imod mange nye besøgende. Til sidst fortalte Mads om arbejdet med ”Bootcamp i træning og trivsel” hvor vi efter nytår vil have et forløb med en elevgruppe med fokus på sundhed, kost og motion.

Ledelse: Søren orienterede om løntilskudsstillingen som Multimediedesigner, hvor Lucas arbejder med at opbygge en ny hjemmeside, om markedsføring og de udfordringer det giver på enkelte dagtilbud, om pædagogisk weekend hvor vi bl.a. arbejdede med det kommende tilsyn/akkreditering, og endelig om vores vellykkede gl. elevers dag, hvor vi havde ca. 65 tidligere elever på besøg.

Bestyrelse – ingen informationer.

Økonomisk status p.t. er fin, vi forventer årsbudgettet overholdt, med et lille overskud.

Forslag til revideret budget 2015 blev fremlagt. Vi har nu fået bekræftelse på vores tilskud fra Socialforvaltningen i Københavns kommune, samt fået et foreløbigt beløb på vores tilskud fra Kultur- og Fritidsforvaltningen/FOS. Det endelige svar får vi efter Folkeoplysningsudvalgets møde 16. december. Budgettet tager udgangspunkt i 40 elever i alt hele året (25 fra København og 15 fra region Hovedstaden), samt en uændret årspris pr. elev. Endeligt budget til bestyrelsesmødet i februar 2015.

Vedtægtsændringer som ønsket af Københavns kommune blev vedtaget og underskrevet.

Kort drøftelse indenfor områderne: overenskomst, lokalaftale, lønpolitik, efteruddannelsespolitik, arbejdsgiver-lønmodtagerorganisationer m.m. Der er stadig ikke forhandlet nogen ny overenskomst på plads, men uanset dette, arbejder Mads og Søren på at udarbejde et forslag/udkast til en lokalaftale.

Idrætsskolens navn/målgruppe: Vi drøftede kort Idrætsskolens navn, og blev enige om at beholde det nuværende navn indtil videre.

Evt. – ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde

Maritimt friluftsliv

Maritimt friluftsliv

I Maritimt friluftsliv arbejder vi med at sejle og færdes i og på vandet med forskellige maritime fartøjer. Vi benytter blandt andet kanoer, kajakker, padle boards og sejlbåde. Vi arbejder med tryghed ved at ro. Vi øver grundlæggende færdigheder så vi bliver gode til at ro kano og kajak. Der blive lagt stor vægt på sikkerhed og samarbejde.