+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net
Kropsteater

Kropsteater

I kropsteater arbejder vi med rytme, musik, koncentration, hukommelse, fantasi, kreativitet og humor. Vi øver os i at turde stå på en ”scene” og vise, hvad vi har lært. Vi anvender elevernes egne erfaringer til at dramatisere og fortælle enkle historier eller stemninger med kroppen.I kropsteater arbejder vi med mange øvelser som understøtter det at være opmærksomme på hinanden og på sig selv, at blive endnu bedre til at koncentrere sig og til  at blive modigere. I kropsteater er brugen af humor en vigtig ingrediens at kunne grine sammen er med til at skabe tryghed, men det er også vigtigt at eleverne kan være alvorlige og koncentrere sig om opgaverne i undervisningen.Vi slutter ofte kropsteaterforløbet af med en forestilling.

Svømning

Svømning

Vi så heldige, at Bellahøj Svømmestadion kun ligger 500 m. fra Idrætsskolen og det udnytter vi selvfølgelig. I ”svømmeundervisningen” svømmer vi for det meste i det dybe bassin. Du kan arbejde med og træne forskellige svømmearter – blandt andet brystsvømning, rygsvømning og crawl. Der vil også være mulighed for at øve udspring, enten fra kanten eller fra vipperne. Desuden vil du kunne tage forskellige svømmeprøver og mærker. Hvis du har lyst og mod, vil der også være mulighed for livredning og førstehjælp.

X-fitness

X-fitness

I X-fitness skal du arbejde med at udvikle din fysik; aktiviteterne er kredsløbs-, konditions- og/eller styrkeforbedrende.

Undervisningen vil give mulighed for at du kan sætte dig personlige mål; i fællesskab vil vi forsøge at skabe rammerne og mulighederne for at disse mål kan nås. Vi vil arbejde med at gøre dine fysiske forbedringer synlige og mærkbare.

X-fitness er kendetegnet ved en stor variation af aktiviteter og øvelser. På nogle elevhold giver det mening at lave en genkendelig struktur i X-fitness, og andre gange kan vi mere blande det bedste fra de mange muligheder.

Aktiviteterne vil blandt andet være, kettlebells, slamballs, kredsløbsmaskiner (eksempelvis romaskiner), vægte, trappeløb. Vi besøger og arbejder også i CrossFit centre og meget mere.

I X-fitness arbejder vi med hårde fysiske øvelser, udført på enkle måder og med anderledes redskaber. Du kommer til at udfordre og træne din styrke og udholdenhed på en sjov måde og med plads til brøl, høj musik og godt humør.

Vi glæder os til høj puls og svedige trøjer.

Eventyrsport

Eventyrsport

I Eventyrsport må der meget gerne være gang i den, og det skal foregå ude i naturen!

Vi sætter fokus på høj puls, udholdenhed, tekniske færdigheder og ikke mindst at finde og udfordre dine egne grænser for hvad du tror du kan. Alt dette vil ske i et væld af aktiviteter, som blandt andet kan være kano, kajak, cykling, klatring, orienteringsløb og en masse andet.

Dog afhænger det selvfølgelig af hvem der er på holdet, og hvad du kan/har mod på. Der vil også indgå holdkonkurrencer med fokus på samarbejde. Noget der betyder meget i Adventure Sport, er at vi får en god fællesskabsfølelse, og at du har lyst til at deltage, samt at vi sammen får skabt en samhørighed og en masse glæde og latter.

adventure holdet

Kampkunst

Kampkunst

I kampkunst arbejder vi med din indre og ydre kraft og styrke, og vi skaber rammerne for fysisk, personlig, mental og social udvikling. Kampaktiviteter sætter nogle naturlige fysiske og psykiske reaktioner i gang, det betyder at du vil opleve at blive mere klar og spændt i kroppen og dine instinkter afprøves. Det giver os mulighed for at udfolde og arbejde med sider af os selv, der i det normale sociale liv ikke afprøves. Det kan være at råbe, være hidsig eller euforisk. Du vil opleve fokus på følelseskontrol, dine egne og andres grænser og respekt for hinanden.

Ofte tager vi afsæt i dele af judo, brydning og capoeira med fokus på forsvarsaktiviteter og gerne med gæstelærere udefra. Det kan også være mere generelle kamp- og legeaktiviteter, så som fangelege, styrkeudfordringer i makkerøvelser, handlebaner med rullefald og kast eller udholdenhedsøvelser.

Et mål med undervisningen vil være at kunne sige fra – stop! At forholde sig til fair play og tolerance. Vi laver mange makkerøvelser og kropskontakt er en naturlig del af kampkunst. Den daglige undervisning vil foregå i et brydelokale. Ritualer, rutiner og judodragter vil blive brugt som motivation og for at komme tættere på kampkunstens værdier.

kampsport på idrætsskolen