Eksempel på elevplan

vignet-elevplanElevplan for elev X

Fødselsår:

  • Boform:
  • Diagnose/handicap:
  • Eventuel medicinering:
  • Eventuelle hjælpemidler:
  • Transportform:
  • Forsørgelsesgrundlag:
  • Årselev: Det er første år xxx går på Idrætsskolen

Om skolen og elevplanen

I bestræbelserne på at gøre dit skoleår på Idrætsskolen så udbytterigt som muligt, har vi udarbejdet denne elevplan til dig. Elevplanen består af en kort præsentation af Idrætsskolens tilbud, selve elevplanen med fokuspunkter samt en opsummering ved skoleårets afslutning.

Idrætsskolens grundsyn er kendetegnet ved en optimistisk og positiv holdning til det enkelte individs udviklingspotentiale og en stærk tro på den enkeltes mulighed for livslang udvikling. Denne tilgang præger også elevplanen, hvor vi, med respekt for den enkeltes situation, fokuserer på mulighederne for udvikling og forandring.

Med elevplanen ønsker vi at tydeliggøre både for dig og for os, hvilke kompetencer du eventuelt ønsker at arbejde med, og hvilke vi mener, du kan have udbytte af at arbejde med. På baggrund heraf tilrettelægges dit årsforløb.

Vi håber, du og dit bagland kan få glæde og udbytte af at læse vore overvejelser og betragtninger. Elevplanen er udelukkende et arbejdsredskab til brug for dig og dine lærere på Idrætsskolen, og kan ikke bruges til at træffe beslutninger vedrørende andre forhold i din tilværelse. Vi sender gerne elevplanen til orientering til din sagsbehandler/socialrådgiver/hjemmevejleder efter samtykke fra dig. Du og dine pårørende er velkommen til at kontakte os med kommentarer eller spørgsmål.

 Idrætsskolens grundidé

Skolens grundidé er, gennem dagligt arbejde med og undervisning i idræt, at tilbyde voksne personer med udviklingshæmning en mulighed for udvikling indenfor 4 kerneområder: Det fysiske, psykiske, sociale og det idrætskulturelle. Personlig udvikling forstås som handlekompetencer, der øger den enkeltes indflydelse på eget liv, og forbedrer mulighederne for at agere i og i forhold til det omgivende samfund.

Idrætsskolen er et undervisningstilbud i dagtimerne for voksne psykisk udviklingshæmmede. De fleste elever går på skolen i et år, nogle elever går på skolen i 2 år eller mere. Idrætsskolen er en selvejende undervisningsinstitution i henhold til servicelovens § 104, med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Alle kommuner er velkomne til at købe pladser på Idrætsskolen, se mere på Tilbudsportalen.

På skolen er der ca. 40 elever og 8 idrætslærere. Herudover tæller personalegruppen en forstander, en sekretær og en praktisk medarbejder.

FYSISKE OG IDRÆTSLIGE FOKUSPUNKTER 

PSYKISKE FOKUSPUNKTER

SOCIALE FOKUSPUNKTER

Opsummering:

ÅRSFORLØB

På baggrund af ovenstående samt elevens ønsker har vi sammensat følgende årsforløb:

ANDET/GENERELT