Fundament

Idrætsskolens grundidé

Idrætsskolens grundidé er gennem dagligt arbejde med og undervisning i idræt at tilbyde voksne personer med udviklingshæmning mulighed for personlig udvikling indenfor 4 kerneområder; Det fysiske, psykiske, sociale og idrætskulturelle.

Personlig udvikling forstås som kompetencer, der øger den enkeltes indflydelse på eget liv, og forbedrer mulighederne for at agere i og i forhold til det omgivende samfund.
For skolens målgruppe er der i samfundet, i undervisningsregi, begrænsede muligheder for direkte og indirekte at arbejde med personlig kompetenceudvikling.

Når man arbejder sammen med voksne personer med udviklingshæmning er en kropsteoretisk-idrætslig tilgang til personlig udvikling oplagt. Dels fordi den kognitive forståelse her bygges på en basis af kropslig sansning, erfaring og erkendelse , dels fordi idrætten, med dens iboende kvaliteter , giver rig mulighed for netop at arbejde med udvikling af personlige kompetencer.
Sagt med andre ord så finder vi det oplagt, når vi arbejder sammen med en gruppe, der bl.a. defineres ved at have vanskeligt ved kognitive processer, at tage udgangspunkt i et kropsligt stadie, hvor kroppen sanser, erfarer og erkender for os.

Læs mere om vores fundament her