Idrætsfaglig platform

Det helt overordnede formål for Idrætsskolen for udviklingshæmmede er at tilbyde undervisning i idræt for voksne udviklingshæmmede.

Målet for undervisningen er, at eleverne gennemgår en personlig udvikling, både fysisk, psykisk og socialt, således at eleverne kan opnå en øget kropsbevidsthed, blive mere selvstændige og få styrket deres selvværd og selvtillid.

 

Om den idrætsfaglige platform

Den idrætsfaglige platform (IP) består af 2 dele; Dels en synliggørelse af det fælles idrætslige værdigrundlag , der ellers ofte ligger implicit og uudtalt i vores arbejdsgang, dels et praktisk arbejdsredskab, – et fagkatalog, til støtte i såvel overordnet som detaljeret planlægning og undervisning.
Den idrætsfaglige platform er skabt med udgangspunkt i de ovenstående formål og mål og tager desuden et solidt afsæt i skolens pædagogiske platform. IP er ikke et endegyldigt færdigt produkt, men en bevægelig størrelse under påvirkning af skolens øvrige udvikling.

Hovedformål for den idrætsfaglige platform:

  • At medvirke til at sikre, at de overordnede undervisningsmål nås.
  • At medvirke til fortløbende refleksion og udvikling.
  • At stabilitetssikre undervisningsudbuddet (og gøre det læreruafhængigt).
  • At udefrakommende kan danne sig et overblik over undervisningsudbuddet.

Læs hele den idrætsfaglige platform her →