Kontaktlærere

Alle lærere på Idrætsskolen er kontaktlærer for en gruppe elever, svarende til den gennemsnitlige normering, der p.t. er ca. 5 elev pr. lærer. Både fastansatte samt midlertidigt ansatte lærere er kontaktlærere. På billedet fra venstre er det: Lise, Mads, Jette, Morten, Tonni, Jeppe, Daniele og Tina.

Kontaktlærerens opgaver er:

 • Kommunikation med elevens bosted vedr. individuelle spørgsmål
 • Ansvarlig for at elevens idrætstøj er som det skal være i.h.t. tøjliste
 • Afholdelse af teammøder i fællesskab med anden lærer/elevgruppe
 • Videreformidle information om egne elever til lærergruppen
 • Følge den enkelte elevs idrætslige og personlige udvikling
 • På ture ud af huset: ansvarlig for kontakteleverne vedr. evt. medicin, mad, tøj m.m.
 • Udarbejde elevplaner for sine kontaktelever
 • Deltage i handleplansmøde med elevens bagland
 • Afholde midtvejssamtaler med sine kontaktelever
 • Afholde udslusningssamtale med hver kontaktelev
 • Ved mere komplicerede forhold inddrage ledelsen på Idrætsskolen