Om skolen

Her kan du se hvilke lærere og øvrigt personale, der er ansat på Idrætsskolen for udviklingshæmmede, du kan se, hvem der er i bestyrelsen og elevrådet, hvornår bestyrelsen mødes, og læse referater fra alle bestyrelsesmøderne, samt se Idrætsskolens vedtægter.

Idrætsskolen ligger i Grøndal Multi Center, hvor vi har vore egne lokaler på ca. 700 m2, og vi kan benytte mange af Grøndal Multi Centers idrætsfaciliteter både indendørs og udendørs. Lovmæssigt hører vi under Servicelovens § 104, lov om beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud. Vi er en selvejende undervisningsinstitution, og har driftsoverenskomst med Københavns kommune, og vi optager elever fra både Københavns kommune, samt alle kommuner i Region Hovedstaden. Vi er registreret på Tilbudsportalen. Vi er i alt 12 ansatte, og optager ca. 40 elever årligt.