Idrætsskolens årshjul

1. kvartal

Foredrag/markedsføring

Midtvejssamtaler

Årsregnskab/årsberetning

Informationsaften og åbent hus

Ansøgningsfrist

Sidste fredag i februar

Optagelsesproces

Lokallønsforhandling

2. kvartal

Næste skoleårs plan

Regionsfakturering

Idrætsstævner

Årsbog

Afslutning

Procesdage

3. kvartal

Planlægning

Nye elever/infomøde

Hjemmeside/Tilbudsportal

Stævner

Fælles bestyrelsesmøde

Strategiske drøftelser

4. kvartal

Markedsføring

Studietur

Budget for kommende år

Tilskudsansøgninger

Regionsfakturering

Forberedelse af årsregnskab

Tilsyn/akkreditering