Optagelsesregler

Vejledende retningslinjer for optagelse af elever på Idrætsskolen

Idrætsskolen optager følgende antal elever fordelt på kommune/region:

Københavns kommune 25 elever

Region hovedstaden (udenfor København) 12-18 elever

Vi optager således i alt 37-43 elever hvert år

• ALLE elever skal være fyldt 18 år senest ved skolestart.

• Vi kan maximalt optage 15 elever, der ikke er selvtransporterende

• Idrætsskolen tilstræber så ligelig en kønsfordeling af elever som muligt.

• Elever på Idrætsskolen skal være så selvhjulpne, at de kan klare den personlige hygiejne selv, herunder omklædning, badning og toiletbesøg. Eleverne skal kunne spise selv.

• Alle elever er mennesker med udviklingshæmning. De arbejder f.eks. på beskyttede værksteder og dagcentre, bor i bofællesskaber, egen lejlighed, hjemmeboende eller evt. på institution. Vore elever er primært førtidspensionister. Vi har også mulighed for at optage elever, der er sent udviklede og kontanthjælpsmodtagere i arbejdsprøvning (forudsat den relevante kommune/jobcenter accepterer det/ betaler for det)

• Vi optager eleverne på baggrund af en grundig individuel/personlig vurdering, gerne i samarbejde med elevens pårørende, bosted eller hjemkommune.

Kørestolsbrugere: Vi har p.t. endnu ingen erfaring med kørestolsbrugere, men afventer evt. ansøgning. Der er desværre kun 1 gammel elevator (m.nøgle) i Grøndal Multi Center.

Udadrettede elever, psykiske lidelser eller andre specielle forhold: Vi indhenter (efter tilladelse/samtykke) skriftligt materiale, interviewer evt. af flere omgange. Tager evt. på besøg på bopæl eller arbejde før den endelige optagelse. Det vil også være muligt for eleven at komme i kortvarig praktik på Idrætsskolen inden beslutning om evt. optagelse.

Elever, der ikke tidligere har gået på Idrætsskolen, har høj prioritet.
Elever, der tidligere har gået på Idrætsskolen, samt elever fra ”nuværende/aktuelle” årgang: Vi optager et mindre antal, afhængig af antallet af nye ansøgere.

Vi opretter om nødvendigt en venteliste fra år til år. Elever på ventelisten har højere prioritet end nye ansøgere. Alle elevoptagelser forudsætter betalingstilsagn fra den pågældende kommune.