Pædagogisk platform

På Idrætsskolen for udviklingshæmmede tager vi udgangspunkt i den enkelte elev, i et personligt møde med eleven, hvor tryghed, tillid og glæde præger samværet, med dannelse og læring som mål, i en procesorienteret undervisningsform. Eleverne på Idrætsskolen skal have udfordringer, der kan være medvirkende til at rykke deres grænser, både fysisk og psykisk. Undervisningen skal tage udgangspunkt i et eksperimenterende, positivt læringsmiljø, hvor den enkelte elevs succes’er skal sikres og tydeliggøres. Eleverne skal bibringes en social ansvarsforståelse, hvor respekt og ligeværdighed er centrale begreber.

Elevernes medbestemmelse er medvirkende til, at de når frem til deres egne løsningsforslag og mål.Lærerrollen skal indeholde et professionelt engagement, hvor der skal være plads til at reflektere over undervisningens forløb. Undervisningen skal være præget af høj idrætsfaglighed, hvor lærerrollen er inspirator. Menneskesynet skal gennem et bredt idrætsbegreb og en pædagogik præget af empati føre til et øget selvværd hos den enkelte elev.

Læs hele den pædagogisk platform her