Hvad koster det at gå på Idrætsskolen ?

Der er en deltagerbetaling på 400,-kr. pr. måned i 10 måneder.

Dette beløb dækker frokost hver dag, en træningsdragt, shorts og en t-shirt med Idrætsskolens navn og logo på. Vi opkræver beløbet med 2.000,- kr. hvert halve år, til betaling i august og i januar.Vi opkræver ekstra deltagerbetaling i forbindelse med studieture og idrætsstævner, ca. 1.500,- kr. for studieturen, og ca. 1000,-kr. for SLIS (Specialskolernes Landsidrætsstævne) eller Special Olympics, i de skoleår hvor vi deltager i de nævnte stævner.Hvis du skal på kørsel med Skovlunde busser, skal du betale det samme som et pensionistkort koster for 9 måneder, i alt 1.380,-kr. for et skoleår.

For den enkelte kommune koster det 185.000,-kr. for en årsplads på Idrætsskolen. Kommunen skal give betalingstilsagn inden din optagelse. (Dette gælder ikke for Københavns kommune, da vi har en driftsoverenskomst med dem). Beløbet opkræves elektronisk til betaling i august og januar. Opgiv derfor EAN-nr. i betalingstilsagnet til Idrætsskolen.

Læs mere på tilbudsportalen

Betaling

Bankkonti

I kan overføre beløb til betaling til Idrætsskolens konto i Danske Bank: 3129-1197355. Venligst påfør navn og beskrivelse af betalingen. Hvis I får brug for det, er Idrætsskolens CVR-nummer:17 39 42 74. Da vi er en privat, selvejende institution har vi ikke noget EAN-nr.

Støtte til uddannelsesophold

Hvis du ønsker at ansøge om støtte til deltagerbetaling på Idrætsskolen, kan du søge LEV om tilskud her:

Ansøg om støtte

Samarbejdsaftaler med kommuner

  1. Idrætsskolen optager hvert år X elever fra kommunen, forudsat at der er interesserede ansøgere.
  2. Kommunen er velkommen til at prioritere kommunens ansøgere til Idrætsskolen
  3. Hvis Idrætsskolen på baggrund af en individuel vurdering af ansøgerne er uenig i denne prioritering, besluttes den endelige prioritering ud fra en dialog mellem kommunen og Idrætsskolen.
  4. Kommunen er meget velkommen til at deltage i optagelsessamtalen mellem eleven og Idrætsskolen
  5. For hver enkelt elev udarbejder Idrætsskolen en individuel undervisningsplan, som kommunen efter accept fra eleven er velkommen til at få en kopi af.
  6. Hvis der er flere ansøgere, end der er plads til på Idrætsskolen, kan ansøgerne blive skrevet på en venteliste til det næstfølgende skoleår.
  7. Kommunen garanterer ved indgåelse af denne samarbejdsaftale at give betalingstilsagn til det antal elever, der bliver optaget. Bevillingen er i.h.t. lov om social service SEL § 104. Læs mere om dette på www.tilbudsportalen.dk
  8. Årsprisen pr. elev er for skoleåret 2020-21 185.000,-kr., der bliver opkrævet elektronisk fra Idrætsskolens side med 92.500,- kr. pr. 1/8 og 92.500,-kr. pr. 1/1 i det skoleår eleven går på Idrætsskolen. EAN-nr. bedes derfor oplyst.
  9. I tilfælde af at eleven holder op på Idrætsskolen, har kommunen 3 måneders opsigelsesvarsel overfor Idrætsskolen hvad angår betaling.