Kørsel

Regler for kørsel med elever i egne biler

Hvis man som ansat kører med elever i privatbiler eller biler udlånt af andre, er det helt på eget ansvar, dækket af sin egen private ansvarsforsikring, og Idrætsskolen dækker hverken skader på elever, egne biler eller personer og ting uden for bilen. Hvis man lejer en bil, er det udlejningsfirmaets evt. forsikring der dækker.

Vi anbefaler derfor som udgangspunkt, at man som ansat ikke kører med eleverne i egen bil. For eleverne er det desuden helt frivilligt, om de har lyst til at være passagerer i en bil ført af personalet.

Vi opfordrer derfor vores elever til at tegne deres egen forsikring i tilfældet af, at uheldet skulle være ude, og de kommer til skade i skoletiden eller på udflugter, stævner o.l.

Der er et samarbejde mellem Lev og forsikringsselskabet Codan forsikring, de tilbyder en forsikring der går under betegnelsen ”Handi-forsikring” og kan undersøges/bestilles på tlf 36359640.

Læs mere om dette under vores link om forsikring →