Lejrliv

Lejerliv på idrætsskolen

På Idrætsskolen tilbyder vi undervisning i friluftsliv, dette medfører at vi på ture i det fri bruger skarpt værktøj og tilbereder mad over åben ild.Det er den enkelte lærer, der har ansvaret for en sikkerhedsmæssig forsvarlig omgang med økse,save og knive,ligesom alle undervisere ved brug af åben ild (bål) også her er opmærksomme på såvel vindretningen, tørhed i skovbunden, som elevernes beklædning i forhold til ilden og brændfare.Læreren har pligt til at instruere og vejlede den enkelte elev, og det er lærerens pligt at være ved elevens side, når der arbejdes med økse, sav eller kniv.Underviseren sørger for at alle skarpe genstande, til dagligt ,er låst nede i specielle kasser i friluftsrummet.