Skoleliv

Som det fremgår af Idrætsskolens grundidé er skolens formål gennem dagligt arbejde med og undervisning i idræt at tilbyde voksne personer med udviklingshæmning mulighed for personlig udvikling på det fysiske, psykiske, sociale og idrætskulturelle område.

En skoledag på Idrætsskolen indebærer selvfølgelig en del idrætsundervisning. Men tiden på Idrætsskolen er andet og mere end idrætsundervisning. Det er dette ”andet”, vi i det følgende ønsker at beskrive og belyse, da vi mener, at der i alle dagens delelementer finder læring og udvikling sted (selve undervisningen og dens muligheder er grundigt beskrevet i Idrætsfaglig Platform).
En beskrivelse vil kunne skærpe vores eget fokus på kvaliteterne, udfordringerne, mulighederne og værdierne i ”ikke-undervisningen”. Men lige så vigtigt vil en beskrivelse kunne formidle til omverdenen, hvad Idrætsskolen også er.

For at skabe så helt et billede af Idrætsskolen og skolelivet som muligt, kommer først en kort beskrivelse af Idrætsskolens fysiske rammer, af skolens struktur i forhold til eleverne og af skoleårets faste aktiviteter og traditioner.
Herefter skitseres en almindelig skoledags skema efterfulgt af en beskrivelse af de skoledagselementer, der ligger udenfor den konkrete idrætsundervisning.

Læs mere om skoleliv på idrætsskolen her