Sorg- og kriseplan

Afgrænsning

De tab, som denne Sorg- og Kriseplan primært beskriver retningslinier for, er det ultimative tab, altså dødsfald. Men fordi man ikke altid kan konstatere om en skadeslidt faktisk er død, har vi også valgt kort, at skrive retningslinierne for handlingerne ved en større ulykke.

Elever kan selvfølgelig også sørge over andre tab, fx skilsmisse eller livstruende sygdomme. Sådanne tab skal vi også være særligt opmærksomme på, selvom de ikke beskrives nærmere i denne plan.

Med dødsfald menes:

Dødsfald blandt institutionens elever, som sker i institutionen eller i forbindelse med studieture eller anden undervisning udenfor skolen.

Dødsfald blandt institutionens elever, som ikke er sket i institutionen.

Dødsfald i en elevs nære familie: Mor, far, søskende eller en bedsteforældre, som har haft en forældrerolle overfor eleven.

Dødsfald blandt personalet i institutionen, som sker i institutionen eller i forbindelse med ture.

Dødsfald blandt personalet i institutionen, som ikke sker i institutionen.

Den eller de medarbejdere, som fysisk er tættest på ulykken, yder førstehjælp, alarmerer ambulance/politi, ring 112

En medarbejder tager med ambulancen.

Ledelsen på Idrætsskolen skal altid få verificeret, om der er tale om faktisk dødsfald eller et rygte.

Ledelsen orienterer forvaltningen/hjemmevejlederen. Forvaltningen udpeger evt. den medarbejder, som varetager pressekontakten.

Ledelsen eller den mest involverede medarbejder kontakter forældre og/eller hjemmevejleder/pædagog. Fortæl dem ærligt om dødsfaldet/ulykken og bed dem komme til hospitalet.

Lederen sørger for, at der er mindst to lærere, som tager sig særligt af eleven, som har oplevet et dødsfald i den nærmeste familie.

Ledelsen og de to udvalgte lærere vurderer om institutionen skal kontakte de efterladte forældre for at afklare, hvordan institutionen kan hjælpe.

Ledelsen sørger for, at der bliver sendt blomster til begravelsen, medmindre det skønnes, at afdøde har for fjern relation til Idrætsskolen og dens medarbejdere/elever.

Den vigtigste pædagogiske opgave, når en elev er i sorg eller krise

Som personale/lærer, der er tæt på eleven i sorg, kan du hjælpe ved at:

• Skabe ro om eleven
• Være parat til at lytte til eleven og tale med ham/hende, når der er behov for det
• Være klar over, at eleven ind i mellem vil virke upåvirket af situationen
• Turde være ked af det sammen med eleven
• Være ærlig over for eleven og give forklaringer tilpasset elevens alderssvarende udvikling og forståelsesniveau
• Tage hånd om praktiske forhold

Ikke alle institutionens elever forstår nødvendigvis ordet død og udvikler kun langsomt en forståelse af, hvad døden indebærer.

Elevens reaktioner på en så voldsom hændelse kan være mange:

Fysiske reaktioner:
• Mavepine
• Kvalme
• Svimmelhed
• Hovedpine
• Hjertebanken
• Søvnløshed

Følelsesmæssige reaktioner:
• Angst
• Vrede
• Frygt for at være alene
• Mareridt
• Isolation
• Tristhed

Sådan handler Idrætsskolen i følgende fem sorg- og krisesituationer:

Ved dødsfald/større alvorlig ulykke blandt institutionens elever, som sker i institutionen eller i forbindelse med ture skal Idrætsskolen:

1. Den eller de medarbejdere, som fysisk er tættest på ulykken, vurderer situationen og yder førstehjælp
2. Den eller de medarbejdere, som fysisk er tættest på ulykken, alarmerer ambulance/politi, Tryk 112
3. Den eller de medarbejdere, som fysisk er tættest på ulykken, afspærrer det eventuelle ulykkesområde
4. En medarbejder tager med ambulancen
5. Ledelsen orienterer forvaltningen/den pædagogiske konsulent. Forvaltningen udpeger den medarbejder, som varetager pressekontakten
6. Ledelsen eller den mest involverede medarbejder kontakter forældre og/eller pædagog/hjemmevejleder. Fortæl dem ærligt om ulykken og bed dem komme til hospitalet
7. Ledelsen sørger for, at der bliver draget ekstra omsorg for den/de personer, som har været tættest på hændelsen, bl.a. ved at man ikke må går hjem alene, og ved at man ikke kommer hjem til et tomt hus
8. Ledelsen og den eller de medarbejdere, som fysisk er tættest på det hændte undersøger, om der er behov for krisehjælp
9. Ledelsen orienterer alle medarbejdere også de, som ikke var på arbejde, om hændelsen
10. Ledelsen sørger for, at der bliver holdt et møde for alle elever, hvor eleverne orienteres
11. Ledelsen sørger for at alle elever får sedler, som kort orienterer om det hændte til elevernes bosteder, og sendt brev hjem til resten
12. Ledelsen sørger for opfølgning på episoden
13. Alle medarbejdere er særligt opmærksomme på eventuelle nære venner til den døde
14. Ledelsen orienterer bestyrelsen
15. Ledelsen sørger for at Idrætsskolen sender blomster til begravelsen

Dele af ovenstående er retningslinier fra Cirkulæret: Retningslinier ved pludseligt opståede større alvorlig ulykke og/eller dødsfald blandt børn, unge, forældre og ansatte. Udsendt den 3/11 – 2004 af UUF.

Ved dødsfald blandt institutionens elever, som ikke er sket i institutionen:

1. Ledelsen på Idrætsskolen skal altid få verificeret, om der er tale om faktisk dødsfald
2. Ledelsen orienterer alle medarbejdere også de, som ikke var på arbejde, om hændelsen
3. Ledelsen sørger for, at der bliver holdt et møde for alle elever, hvor eleverne orienteres
4. Ledelsen sørger for, at alle eleverne får sedler, som kort orienterer om det hændte til alle elevernes pædagoger/forældre, og sendt brev hjem til resten
5. Alle medarbejdere er særligt opmærksomme på nære venners reaktioner og behov
6. Ledelsen orienterer bestyrelsen
7. Ledelsen sørger for opfølgning på episoden
8. Ledelsen sørger for at Idrætsskolen sender blomster til begravelsen

Dele af ovenstående er retningslinier fra Cirkulæret: Retningslinier ved pludseligt opståede større alvorlig ulykke og/eller dødsfald blandt børn, unge, forældre og ansatte. Udsendt den 3/11 – 2004 af UUF.

Ved dødsfald i en elevs nære familie: Mor, far, søskende eller en bedste forældre, som har haft en forældrerolle over for eleven:

1. Ledelsen på Idrætsskolen skal altid få verificeret, om der er tale om faktisk dødsfald
2. Lederen sørger for, at der er mindst to lærere, som tager sig særligt af eleven, som har oplevet et dødsfald i den nærmeste familie
3. Ledelsen orienterer alle medarbejdere også de, som ikke var på arbejde, om hændelsen
4. Alle medarbejdere er særligt opmærksomme elevens reaktioner og behov
5. Ledelsen orienterer bestyrelsen
6. Ledelsen sørger for opfølgning på episoden

Ved dødsfald/større alvorlig ulykke blandt personalet i institutionen, som sker i institutionen eller i forbindelse med kolonier og ture:

1. Den eller de medarbejdere, som fysisk er tættest på ulykken, vurderer situationen og yder førstehjælp
2. Den eller de medarbejdere, som fysisk er tættest på ulykken, alarmerer ambulance/politi, Tryk 112
3. Den eller de medarbejdere, som fysisk er tættest på ulykken, afspærrer det eventuelle ulykkesområde
4. En medarbejder tager med ambulancen
5. Ledelsen orienterer forvaltningen/den pædagogiske konsulent. Forvaltningen udpeger evt. den medarbejder, som varetager pressekontakten
6. Ledelsen eller den mest involverede medarbejder kontakter ægtefælle/familie. Fortæl dem ærligt om ulykken og bed dem komme til hospitalet
7. Ledelsen sørger for, at der bliver draget ekstra omsorg for den/de personer, som har været tættest på hændelsen. Vær opmærksom på at vedkommende ikke bør være alene, når han eller hun kommer hjem
8. Ledelsen og den eller de medarbejdere, som fysisk er tættest på det hændte undersøger, om der er behov for krisehjælp
9. Ledelsen orienterer alle medarbejdere også de, som ikke var på arbejde, om hændelsen
10. Ledelsen sørger for, at der bliver holdt et møde for alle elever, hvor eleverne orienteres
11. Ledelsen sørger for at alle elever får sedler, som kort orienterer om det hændte til elevernes bosteder, og sendt brev hjem til resten
12. Ledelsen sørger for opfølgning på episoden
13. Ledelsen orienterer bestyrelsen
14. Ledelsen sørger for at Idrætsskolen sender blomster til begravelsen

Ved dødsfald blandt personalet i institutionen, som ikke sker i institutionen:

1. Ledelsen på Idrætsskolen skal altid få verificeret, om der er tale om faktisk dødsfald
2. Ledelsen orienterer forvaltningen
3. Ledelsen orienterer alle medarbejdere også de, som ikke var på arbejde, om hændelsen
4. Ledelsen sørger for, at der bliver holdt et møde for alle elever, hvor eleverne orienteres
5. Ledelsen sørger for, at alle elever får sedler, som kort orienterer om det hændte til bostederne, og sendt brev hjem til resten
6. Ledelsen kontakter ægtefælde/familie
7. Ledelsen og nærmeste medarbejdere undersøger om der er behov for krisehjælp
8. Ledelsen sørger for opfølgning på episoden
9. Ledelsen orienterer bestyrelsen
10. Ledelsen sørger for at Idrætsskolen sender blomster til begravelsen

Nyttige telefonnumre i forbindelsen med sorg og krise

Elever og personale: se de til enhver tid gældende telefonlister !

Alarm: 112
Forstander Søren Stenkilde: 21657094
Børnetelefonen (også sorggrupper): 35 55 55 55
Forældretelefonen: 35 55 55 57
Kræftens bekæmpelse (også sorggrupper): 35 25 77 00
Den Sociale Døgnvagt: 33 17 33 33

For medarbejdere:

Socialforvaltningen : 33 17 33 17
Rigshospitalets Krisecenter: 35 45 62 02
Psykologcentret Trekanten: 33 91 40 41
Psykolog Anne Marie Brixtofte: 35 31 90 67
Psykolog Karin Rasmussen: 21 66 44 80
Psykolog Aino Holme: 30 26 84 60