Sundhedsfaglige og praktiske retningslinjer

maj 7, 2020

Første skoledag

Eleverne møder og tager hjem i det samme tøj, dvs. de klæder ikke om (de går IKKE i bad på skolen).

I grupperne taler vi med eleverne om Idrætsskolen og Coronasituationen, og om hvordan vi vil håndtere det her på skolen, bl.a. ved at holde afstand, håndhygiejne, frugt, vand, frokost, hold, program for nu m.m.

Undervisning i hygiejne (håndvask, afspritning, afstand, host/nys i ærmet osv.)

Ankomst:

Ankomst/morgen samt hjemtur/eftermiddag planlægges så alle ikke stimler sammen

Busser ankommer/markeret med X med god afstand – Mads koordinator

Selvtransporterende elever – i ”kø” med 2 meters afstand ved indgangen

Kontaktlærere følger deres elever til mødestedet (her afsprittes)

Mødesteder:

Ved godt vejr – fodboldbanerne – 4 steder markeret med kegle og skilte.

Ved dårligt vejr – 4 separate lokaler: Friluftrum, Multirum, Elevrum og grønne rum.

Afgang:

Selvtransporterende elever sendes hjem med 5 minutters intervaller 13.45-14.00

Kørselselever samles udenfor ved X, med afstand. (Lavuk/Skovlunde Busser)

Praktisk:

Vandautomat lukkes – Vi har rigeligt med individuelle vandflasker med navneskilte på til hver elev

Benyt så mange toiletter/håndvaske i GMC som muligt – der er umiddelbart tæt på Idrætsskolen ca. 11 håndvaske og omkring 18 toiletter fordelt på 4 rum. Derudover er der flere toiletter i hele Grøndal Multi Center.

Elever skal ikke klæde om – skal møde omklædt/gå hjem i idrætstøj

Eleverne skal ikke bade på Idrætsskolen

Ikke aflevere værdisager i fælles kasse – men til teamlæreren

Hvert hold egne rygsække med

Frugt – kun bananer

Frokost – individuelle sandwiches eller salat (portionsanrettet i bokse)

Hver undervisningsdag afsluttes med at desinficere dagens rekvisitter.

Rengøring forstærkes/flere gange ugentligt/Sjællandsk Rengøring

Afspritning af alle kontaktpunkter 2 x dagligt/Lilian

Skraldespande tømmes mindst en gang pr. dag/Lilian

Lærermøder/personalemøder udendørs når muligt, ellers i caféen

Generelle retningslinjer

Håndvask – ofte og grundigt – mindst hver 2. time, og efter toiletbesøg, spisning osv. Brug alle toiletter i GMC

Afspritning af hænder – ofte – mindst hver 2. time

Informationsplakater om Covid-19 opsat alle relevante steder

Ved sygdom – bliv hjemme, selv ved milde symptomer som forkølelse

Ved sygdom på skolen – eleven sendes hjem

Evt. elever i risikogruppen – gennemgås/vurderes af hvert enkelt team

Holde afstand – 2 meter – gælder alle – i Skovlunde Busser/Lavuks bus max. 1 person pr. dobbeltsæde

Borde/stole – placeres m. 2 meters afstand

Der tildeles et rum fast pr. gruppe

Det tilstræbes at eleverne enkeltvis henter ting i omklædningsrummene

Ingen fælles morgensamling – men holdes teamvis

Al undervisning udendørs i små teams

Undgå fysisk kontakt, ingen kontaktsport

Undgå at grupperne mødes

Forskudte pauser