Undervisere

Tonni_Frandsen

Tonni Frandsen

Jeg er idrætsuddannet på Københavns Universitet. Derudover er jeg vejleder i friluftsliv. Ved siden af mit arbejde på Idrætsskolen er jeg ansvarlig for kano- og havkajakuddannelsen på Paul Petersens idrætsinstitut. Jeg har tidligere undervist i idræt og friluftsliv på Frederiksberg Daghøjskole, Københavns Universitet og Isterød højskole.Musiker og komponist: har udgivet jazz-cd: “Fugle på træk”. Medlem af Frederiksdal kano og kajakklub, Københavns kajakklub, Dansk kanoekspeditionsklub og Eventyrernes klub. Jeg underviser i næsten alt idræt og har altid fokus på den gode oplevelse. Specialviden indenfor kano, kajak, ski og generelt friluftsliv.

tonni@idraetsskolen.net

Jeppe_Skjerning

Jeppe Skjerning

Jeg er uddannet folkeskolelærer med idræt som liniefag.

Jeg har dyrket mange forskellige idrætsgrene. og er både fascineret af det tekniske, taktiske og ikke mindst de sociale dimensioner i idrætten. Jeg elsker at presse mig selv og sætte nye mål. Ved siden af mit arbejde på Idrætsskolen er jeg Crosfitt instructor

Jeg holder meget af at undervise og nyder at formidle glæden og de positive sider af idrætten. Jeg har let til smil og grin og evner at skabe rammer i min undervisning så den gode stemming, humor og leg hele tiden er til stede. Jeg tilstræber at den enkelte elev oplever en god balance mellem færdigheder og udfordringer.

Jeg har en stor passion for undervisning og formidling i en ligevægtig og humoristisk stemning, og stræber altid efter at der mærkes og opnås flow i min undervisning.

jeppe@idraetsskolen.net

Mads_Henriksen

Mads Henriksen

På Idrætsskolen skabes dagligt rammerne for hver enkelt elevs personlige udvikling. Gennem skolens grundidé; den unikke vægtning af idrætskontekst, højskoleånd og pædagogik tilbydes eleverne et voksenpædagogisk miljø hvor ressourceudvikling hos den enkelte og for den samlede elevgruppe er i centrum. Det er et privilegium at være deltager og bidragsyder i dette særegne set-up. Jeg oplever dagligt hvordan handlekompetence udvikles og at jeg, som en del af skolen, er med i denne vigtige og positive proces. Nu og i de seneste par år er og har jeg været meget optaget af at indfange, beskrive og udvikle Idrætsskolens teoretiske og praktiske fundering for derigennem at videreudvikle og dokumentere Idrætsskolen for udviklingshæmmede som pædagogisk undervisningsinstitution. Jeg er uddannet bach. scient. i Idræt fra Københavns Universitet med fokus på idræt for, det der så smukt hedder, særlige målgrupper. Derudover har jeg bifag i Pædagogik også fra Københavns Universitet. P.t. er jeg midt i en masteruddannelse i Specialpædagogik på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

mads@idraetsskolen.net

Lise_Nielsen

Lise Nielsen

Mit navn er Lise Nielsen, jeg er født i 1971 og har været ansat på Idrætsskolen siden september 2004.Jeg er cand. scient. i Idræt fra Københavns Universitet med en humanistisk samfundsvidenskabelig idræts-overbygning og en specialisering i idræt for særlige målgrupper. Herudover har jeg et sidefag i psykologi. Jeg har i mange år arbejdet i foreningsregi med idræt for sindslidende, ligesom jeg i en årrække har været volleyballtræner for både børn og voksne. Yderligere har jeg erfaring med idræt for autistiske børn og har jævnligt, hos bl.a. DAI og på Institut for Idræt (Københavns Universitet), Ergoterapeutskolen og forskellige specialskoler, holdt kurser og oplæg om hvordan og hvorfor idrætten kan bruges til fysisk, psykisk og social udvikling. Jeg elsker at undervise og synes, at idrætten er et fantastisk redskab at benytte i arbejdet med vores elevers personlige udvikling.Som tidligere gymnast og volleyballspiller er dans og volley selvfølgelig et par af mine favoritfag. Men jeg holder også af at undervise i et tema som ”Kamp og leg”, hvor der er mindre opmærksomhed på teknik- og færdighedsindlæring, men mere fokus på bl.a. følelser, relationer, reaktioner og grænseudfordringer. Et tema som ”Sundhed og fitness” er også spændende, fordi det kan give en meget konkret læring, som eleverne i bedste fald kan gå direkte hjem og drage nytte af. Og at bedrive meningsfuld undervisning – det er målet og det, der skaber begejstring og udvikling.

lise@idraetsskolen.net

Jette_Wedele_Nelson

Jette Wedele Nelson

Jeg blev ansat på Idrætsskolen for Udviklingshæmmede år 1994 og var så heldig at være med til at starte Idrætsskolen

Jeg er uddannet folkeskolelærer med hovedfagene Hjemkundskab og Idræt, deltaget på et heltidsårskursus på Institut for Idræt( IFI) 1989/90 (Fagudvikling i idræt) og taget en dramalederuddannelse 1990/91

For mig er idræt et fantastisk fag at undervise i, og det bedste job jeg kunne ønske mig.I vores undervisning har vi mulighed for at sætte den enkelte elev i centrum, og i fællesskab med eleven at skabe fokusområder som kan give eleven en personlig udvikling.

Idræt er sjovt og det mærker vi på vores elever og personale.

Mine særlige idrætsinteresser er de kreative fag, boldspil og friluftsliv.

I min fritid er jeg glad for at komme ud i naturen, for at vandre, løbe og cykle.

jette@idraetsskolen.net

Tina_Wallenstroem

Tina Wallenstrøm

Jeg har været ansat på Idrætsskolen siden 1996, og har fra første færd været super glad for at få lov til at undervise på denne skole. Jeg er uddannet folkeskolelærer, med idræt og biologi som linjefag. Inden jeg blev uddannet, arbejdede jeg på Svaneparken, samt på Skolen ved skoven i Hillerød. Jeg har desuden arbejdet på et hospital i Island i knapt et år. Jeg har også undervist som idrætslærer på en Skole i Indien, hvor skolen var for fattige børn som kom fra bjergene. I 2003 tog jeg en uddannelse, som friluftsvejleder, på Institut for Idræt med havkajak som speciale. Et af de fag som vi gør meget ud af her på skolen er friluftsliv, og det elsker jeg selvfølgelig at undervise i – på med vandrestøvlerme og ud i den dejlige friske luft. Et andet fag, som er en af mine favoritter, er kropsteater, I hvilket jeg også har taget mange kurser – intet er så godt som et skønt grin, og det får man altid i kropsteater.

tina@idraetsskolen.net

Morten_Lyhne

Morten Lyhne

Jeg har en bachelor i Idræt fra Københavns Universitet og tager i øjeblikket ét års orlov fra min kandidat i Humanistisk-Samfundsvidenskabelig Idrætsvidenskab, hvor jeg mangler at skrive mit speciale.

Ved siden af Idrætsskolen er jeg vikar i et botilbud for udviklingshæmmede i Ballerup Kommune. Her har jeg arbejdet siden 2011. Derudover har jeg arbejdet i projekter med overvægtige børn, og inaktive og udsatte ældre, samt undervist indsatte i Vestre Fængsel og sygeplejersker på en særlig sundhedslinje.

Idræt er for mig, noget der burde være en del af alle menneskers hverdag, selv har jeg været aktiv udøver i fodbold, håndbold og volleyball. I øjeblikket er det cykling og styrketræning jeg bruger min fritid på.

At undervise i idræt er meget interessant og jeg mener det er vigtigt, at tænke idræt ind i et bredt sundhedsperspektiv. Daglig idræt styrker og forbedrer mange fysiologiske parametre, men samtidig kan idrætten også bidrage til udvikling af psykiske- og sociale kompetencer. Jeg elsker at undervise og jeg stræber efter, sammen med eleverne, at skabe et positivt læringsrum, hvor der er let til smil og latter, og god plads til personlig udvikling.

morten@idraetsskolen.net

IMG_5786

Daniele Berardino

Jeg er uddannet lærer med linjefag i idræt og har undervist i folkeskolen i 15 år.

Idræt og sport har altid fyldt meget i mit liv, og jeg har selv tidligere spillet fodbold og senere floorball med seks Danmarksmesterskaber og tre VM-slutrunder for Danmark som absolutte sportslige højdepunkter. Desuden har jeg fungeret som træner for et par floorballhold i den danske Elitedivision. I dag bruger jeg mest tid på løb og styrketræning.

Trods store personlige ambitioner og sportslige målsætninger har det sociale aspekt i idrætten altid givet mig de største oplevelser. Det har altid været fællesskabet og samværet, der har tiltrukket mig mest. Det gælder lige fra den uformelle tone og grinene i omklædningsrummet til det fælles arbejde hen mod et seriøst mål.

Jeg ser idræt og bevægelse som en uvurderlig faktor for god trivsel og generel velvære, såvel fysisk som psykisk. Både på det personlige plan, men, som nævnt, i højeste grad også på det sociale, hvor idræt kan være med til at skabe bl.a. glæde, livsværdi og samhørighed – uanset alder, køn og niveau. Alle ting, som kan være med til at få mennesker til at gro og som kan overføres til andre af livets arenaer end lige sportshallen eller boldbanen.

Idræt er altså med til at skabe rammer for personlig udvikling på mange fronter, men først og fremmest er idræt sjovt!

daniele@idraetsskolen.net

cecilie_kopi

Cecilie Hein Clausen

Jeg er vild med idræt og alle former for bevægelse, og er meget optaget af den glæde og det sammenhold det kan skabe imellem mennesker.

Jeg har læst en bachelor i idræt og er nu i gang med at færdiggøre en kandidat i sundhedsfremme og psykologi. I den forbindelse, er jeg blevet nysgerrig på hvordan fysisk aktivitet, idræt og bevægelse kan bruges positivt i forhold til at fremme sundheden hos mennesker med psykisk udviklingshæmning.

Jeg kunne ikke forestille mig et bedre sted, at få lov til at arbejde end her på Idrætsskolen😊

Personligt holder jeg af at spille beachvolley om sommeren og er bidt af at stå på ski om vinteren.

Derudover kan jeg lide at spille tennis, svømme, løbe ture, træne i naturen og meget andet. Lige meget om jeg underviser eller selv deltager, gør jeg hvad jeg kan, for at opnå en god og hyggelig energi.

cecilie@idraetsskolen.net