Trivsels- og samværsregler

På Idrætsskolen ønsker vi at skabe rammerne for en skole med god trivsel, høj idrætsfaglighed og en positiv udvikling af elevernes fysiske, psykiske og sociale kompetencer.

Vi forventer at alle elever & ansatte vil overholde reglerne , uanset om vi er her på skolen, i Grøndal Multi Center eller ude af huset

 • Vi ønsker en positiv omgangsform/tone og adfærd blandt os alle.
 • En skole hvor motivation og glæde er en del af hverdagen.  :)
 • En skole, hvor forskellighed accepteres, respekteres og værdsættes.
 • En skole med et roligt, trygt og rart miljø – et sted hvor det er dejligt at være.
 • Vær mod andre, som du gerne vil have andre er mod dig !  :D
 • For at fremme dette miljø, har vi vedtaget nogle trivsel- og samværsregler.

Alle på Idrætsskolen…

 • møder til tiden, eller kontakter skolen hvis man er forsinket.
 • har en opførsel, der gør, at vi alle kan have det rart på skolen.
 • behandler hinanden med respekt og ligeværdighed.
 • passer godt på hinanden, og udviser hensyn til hinanden.
 • taler pænt om og til hinanden. :D
 • accepterer ikke mobning og chikane.
 • passer på skolens inventar og hjælpes om at holde skolen pæn og ordentlig.

Der ud over skal vi også huske…

 • at mobiltelefoner ikke er tændt i undervisningen, med mindre andet er aftalt med en lærer.
 • at der kun kan tages billeder med privat kamera / mobiltelefon efter aftale med en lærer.
 • at rygning kun er tilladt i pausen, og foregår udenfor på Grøndal Centrets område.
 • at skolens computere kun kan bruges af eleverne i undervisningen, og efter aftale med en lærer.
 • at det er forbudt at gå i andres skabe, da det er privat område
 • at tyveri, vold og trusler er helt uacceptabelt, og ikke vil blive tolereret.

Læs vedtægter for elevråd her