SENESTE NYT FRA IDRÆTSSKOLEN

Vigtig information om Corona-situationen

maj 1, 2021

Kære elever på Idrætsskolen og pårørende,

Set i lyset af regeringens restriktioner som f.eks. forsamlingsforbud for grupper i det offentlige rum, og en generel opfordring til at omgås så få mennesker som muligt, og helst blive hjemme, har vi følgende informationer om situationen på Idrætsskolen: Idrætsskolen holder åbent som normalt.

Vi er ikke omfattet af de nedlukninger, regeringen har indført, og derfor heller ikke umiddelbart af genåbningsplanerne. Begrundelsen for, at vi fortsat kan have åbent, er at Idrætsskolen er et § 104 tilbud under Serviceloven, og således ikke er omfattet af regeringens tiltag. Endvidere er undervisning af sårbare elever af særlig samfundsmæssig betydning, og er derfor undtaget reglerne. Forsamlingsforbuddet gælder ikke på arbejdspladser, og i forbindelse med undervisning m.v. I Københavns kommune gælder følgende retningslinjer vedrørende dagtilbud, aktivitetstilbud og beskæftigelsestilbud: Alle dagtilbud, aktivitetstilbud og beskæftigelsestilbud har åbent for alle tilknyttede borgere.

Fra Idrætsskolens side betragter vi dog dette som en ekstraordinær situation forstået således, at vi har indført nødundervisning. Med nødundervisning menes aktiviteter med lavest mulig smitterisiko. Det betyder, at vi er så meget udendørs som muligt, og at vi holder stor afstand når vi er indendørs. Ligeledes kan eleverne opleve mere stillesiddende aktiviteter end de og vi er vant til. Vi opfordrer på baggrund af ovenstående til, at så mange af skolens elever som muligt bliver hjemme, for at mindske smitterisikoen.

Hvis man ikke har mulighed for at blive hjemme, er man selvfølgelig velkommen her på Idrætsskolen, da vi jo som sagt holder åbent. Vi har naturligvis fortsat skærpet fokus på, at ingen møder op med symptomer på sygdom, fokus på håndhygiejne, rengøring, afstand m.v. Eleverne vil fortsat være opdelt i små og faste hold, og vil ikke blive undervist på tværs af holdene, ligesom spisning og pauser fortsat også foregår på disse hold. Frokosten er individuelt portionsindpakket salat eller sandwich.

Der vil i disse dage ikke være mulighed for bad/omklædning. Vi vil naturligvis overholde alle regeringens henstillinger i forbindelse med idræt. Husk, at det om muligt er endnu vigtigere end tidligere at holde rigtig god afstand til alle omkring dig, og selvfølgelig stadig spritte/vaske hænder af. I er også meget velkomne til at bære mundbind på Idrætsskolen, og vi anbefaler brugen af mundbind, også fremfor ansigtsvisir.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning vil vi opfordre alle til løbende at bliver testet for Corona med en uges mellemrum, i.h.t. Sundhedstyrelsens anbefalinger. Det er vigtigt for os at understrege at dette er frivilligt og naturligvis ikke er et krav, men en anbefaling, som vi forventer bliver fulgt. Skulle det blive et krav at fremvise et Corona-pas, vil vi informere jer om dette.

Hvis der er nogen elever, der er utrygge ved at møde op, kan I som sagt selvfølgelig blive hjemme, og hvis du har symptomer, skal du naturligvis heller ikke møde op.

Ovenstående retningslinjer er gældende, indtil regeringen melder noget andet ud.

Læs mere om Corona her, og få svar på alle dine spørgsmål:

https://www.sst.dk/da/corona

Til jer, der er færdigvaccineret, læs hvad der gælder her:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Vaccination/Til-dig-der-er-vaccineret.ashx?la=da&hash=C064BFB5E64DA8CD53F727B704CB436FC8757EE8