+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde torsdag d. 30/5 2013

maj 30, 2013

Tilstede: Jens Boe Nielsen, Kirsten Kortbek, Mads Henriksen, Inger Adserballe og Søren Stenkilde
Afbud fra: Jørn Jensen, Bente Holm og Tom Madsen

Dagsorden

1. Orientering fra:

Elever: Inger fortalte om elevfesten, kropsteater, klatring, triathlon og Idrætsdagen

Lærere: Mads orienterede om generelt øgede krav og forventninger fra omverdenen, om vores planer om at lave et diabetes-projekt, samt om Idrætsdagen.

Ledelse: Søren orienterede om vores pædagogiske dag/udadvendt virksomhed, bl.a. om vores planer om at skrive en bog, om Københavns kommune, der havde stillet en forespørgsel vedr. skolens egenkapital, om 2 ophørte elever (de respektive kommuner er informeret), om afslutningen på vores løntilskudsjob, og de arbejdsområder der er for en Multimediedesigner på Idrætsskolen, samt om nye elevers dag.

Bestyrelse: Mette Faber er udtrådt af bestyrelsen efter eget ønske. Kirsten foreslog, at vi i forbindelse med vores kommende diabetes-projekt kunne kontakte Bjarne Bruun Jensen, Steno diabetes center.

2. Elevoptagelse 2013-2014: Vi modtog ca. 80 ansøgninger, og har optaget 40 elever. Alle betalingstilsagn er på plads, alle er informeret, og vi er i gang med at planlægge kørsel for de 15 elever, der behøver kørsel. Endvidere har vi oprettet en garanteret venteliste, hvor de elever der ønsker det, kan blive skrevet op til skoleåret 2014-15.

3. Årsplan/årsarbejdstid 2013-2014 blev godkendt af bestyrelsen. På næste bestyrelsesmøde vil vi se på dato’erne for bestyrelsesmøder, om alle kan de foreslåede dato’er.

4. Økonomisk status p.t.: Vi når nok ikke op på det budgetterede hvad angår renteindtægter pga. det lave renteniveau. På kontoen for friluftsliv planlægger vi at indkøbe friluftsrekvisitter for ca. 80.000,- kr, til gengæld får vi halvdelen refunderet i tilskud fra Friluftsrådet. Vi skifter til et nyt (og forhåbentligt bedre) rengøringsfirma, der koster ca. 500,-kr. mere om måneden. Budgettet for hele året forventes overholdt.

5. Danske Bank/Business Online: Vi besluttede ikke at tilmelde os til Business online på nuværende tidspunkt, da fordelene vurderes at være for små i forhold til gebyrer m.m. Dvs. vi fortsætter med nuværende arbejds-/ansvarsfordeling, hvor forstanderen har fuldmagt til betalingsadgang, og sekretæren har fuldmagt/adgang til at se i netbank/printe kontoudtog ud osv.

6. Overenskomst + lokalaftale: Efter der blev lovgivet på det øvrige lærerområde, afventer vi nu forhandlingerne på FOAS-området i Uddannelsesforbundet, hvor vi kan forvente et resultat på et tidspunkt efter sommerferien.

7. Personaleforhold: Benyttelse af private ting på arbejde (mobil, bil etc. Forsikring/risiko): Bestyrelsen besluttede, at vi fortsætter med de nugældende vilkår på forsikringsområdet, hvilket betyder, at Idrætsskolens ansatte ikke er dækket ved tyveri/skade på personlige ejendele. I den forbindelse understreges det, at det absolut ikke anbefales at benytte private biler til kørsel med elever. Disse områder er også som beskrevet i vores personalehåndbog samt vore sikkerhedsregler på hjemmesiden. På førstkommende personalemøde tages evt. ønske/behov vedr. elektroniske arbejdsredskaber op (Bærbare PC/Ipads/mobiltelefoner/musiktjenester)

8. Evt.

Næste bestyrelsesmøde er vores store årlige fælles bestyrelsesmøde med deltagelse af hele personalet samt bestyrelsen. Det er torsdag d. 26/9 kl. 17.30.

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde