Kørsel med Idrætsskolen

Hvis du vil i kontakt med Skovlunde busser, i tilfælde af sygdom eller andet fravær, skal du ringe på telefon 40 44 14 60 eller skriv en mail: info@skovlundeturistbusser.dk

Skovlunde busser

Vi har aftale med Skovlunde Busser om kørsel for nogle af vores elever, der ikke selv er i stand til at komme til og fra Idrætsskolen. Det er primært elever bosiddende i Københavns kommune, og normalt ca. 15 elever pr. skoleår.

Kørselsordningen koster det samme som et 3-zoners buskort, nemlig 1380 kr. for et helt skoleår for elever fra Københavns kommune. Vedrørende evt. kørsel for elever fra Region Hovedstaden, er det normalt elevens hjemkommune, der betaler for kørsel. Om eftermiddagen kan man blive kørt til Lavuk med deres bus, efter aftale med Lavuk.

Hvis du vil i kontakt med Skovlunde busser, i tilfælde af sygdom eller andet fravær, skal du ringe på telefon 40 44 14 60 eller skriv en mail: info@skovlundeturistbusser.dk

 

 

Kørsel til / fra Idrætsskolen

Idrætsskolens egen indgang ligger på bagsiden af Grøndal Multicenter, modsat hovedindgangen, ved den store parkeringsplads ved fodboldbanen, hvor der også er indgang til centrets bowlinghal (Ved 300 meter mærket på den blå linje rundt om Grøndal MultiCenter). Indkørsel fra Hulgårdsvej.

Du kan også vælge at køre til Hulgårdsvej nr. 96, 2400 København NV, hvorfra du skal køre ind på den store parkeringsplads på den modsatte side af vejen. Derefter op langs Grøndal Multi Center til fodboldbanen for enden af parkeringspladsen, hvor Idrætsskolens høje grønne skilt er lige efter Bowling-indgangen, på venstre side af fodboldbanen. Hvis du ikke kan finde os, er vores tlf. nr. 38882846.

Busser der kører i nærheden af Grøndal Multicenter er 2A – 5C – 12 – 13 – 21 – 68 samt 250S og 350S. Nærmeste S-stationer er Fuglebakken, Grøndal og Flintholm station, fra sidstnævnte station kører der også Metro. Find den nemmeste vej på ”Rejseplanen.dk”.