Kørsel

Vedrørende transport til / fra Idrætsskolen:

Idrætsskolen ligger på 1. sal i:
Grøndal Multicenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Idrætsskolens egen indgang ligger på bagsiden af Grøndal Multicenter, ved den store parkeringsplads,
hvor der også er indgang til centrets bowlinghal (Ved 300 meter mærket på den blå linje rundt om Grøndal Multicenter). Indkørsel fra Hulgårdsvej. Hvis du kører efter GPS, er Idrætsskolens GPS-koordinater:

N55″ 42.063 og E012″ 30.977

På linket til Kraks kort kan I se et kort over Grøndal Multicenters beliggenhed.
Busser der kører i nærheden af Grøndal Multicenter er:
2A – 5C – 12 – 13 – 21 – 68 samt 250S og 350S.
Nærmeste S-stationer er Fuglebakken, Grøndal og Flintholm station,
fra sidstnævnte station kører der også Metro.
Find den nemmeste vej på ”Rejseplanen.dk”.

Skovlunde busser

Vi har aftale med Skovlunde Busser om kørsel for nogle af vore elever, der ikke selv er i stand til at komme til og fra Idrætsskolen. Det er primært elever bosiddende i Københavns kommune, og normalt ca. 12-15 elever pr. skoleår. Hvis du vil i kontakt med Skovlunde busser, i tilfælde af sygdom eller andet fravær, ring da på tlf. 40 44 14 60.

Kørselsordningen koster det samme som et 3-zoners buskort, nemlig kr. 1380,-kr. for et skoleår for elever fra Københavns kommune. Vedr. evt. kørsel for elever fra Region Hovedstaden, er det normalt elevens hjemkommune, der betaler for kørsel.

Du kan også læse mere om Skovlunde Busser på deres hjemmeside www.skovlunde-busser.dk

Regler for kørsel

 • Det er vigtigt at omgås vore elever som ligeværdige, voksne mennesker, og at udvise respekt for deres forskellighed
 • Chaufføren skal sørge for, at eleverne er forsvarligt fastspændt under kørslen
 • Der må på intet tidspunkt ryges i bussen
 • Chaufføren må ikke forlade bussen, når der er passagerer i
 • Afleveringstidspunktet på Idrætsskolen skal være så tæt på det aftalte tidspunkt som muligt (kl. 09.00 om morgenen) og afhentningstidspunktet så tæt på det aftalte som muligt (kl. 14.00)
 • Chaufføren har pligt til at sørge for, at der er kontakt med pårørende, forældre, pædagoger, lærere eller andet institutionspersonale ved afhentning og aflevering af elever
 • Institutionens personale skal have eleverne køreklar 5 min. før det aftalte afhentningstidspunkt, og skal være klar til at modtage eleverne 5 min. før det aftalte normale hjemkomsttidspunkt
 • Elever eller personale på bostederne skal indtelefonere såvel sygemeldinger som anden afmelding af kørslen i så god tid som muligt, og skal ligeledes huske at tilmelde til kørsel igen efter endt fraværsperiode
 • Ved væsentlige forsinkelser i rutens afvikling (eks. dårligt vejr, trafikproblemer el.lign.) skal chaufføren undervejs underrette Idrætsskolen eller Skovlunde Busser, der så vidt muligt informerer eleverne/bostederne om uregelmæssighederne, idet der dog tages hensyn til, at Skovlunde Busser ikke kan nå at informere alle i særlige situationer med mange forsinkelser
 • Chaufføren skal aftale behovet for kørsel de enkelte dage med forstanderen
 • Forstanderen informerer chaufføren om elevgruppen og andre evt. særlige forholdsregler.