Trivselsregler

Vi ønsker….

 • en skole, hvor vi har en positiv omgangsform og tone, og hvor motivation og glæde er en del af hverdagen.
 • en skole, hvor forskellighed accepteres, respekteres og værdsættes.
 • en skole med et roligt, trygt og rart miljø – et sted med høj trivsel for alle.

Alle på Idrætsskolen…

 • møder til tiden, eller kontakter skolen hvis man er forsinket.
 • behandler hinanden med respekt og ligeværdighed.
 • passer godt på hinanden, og tager hensyn til hinanden.
 • taler pænt om og til hinanden.
 • medvirker til, at der ikke foregår mobning og chikane.
 • passer på skolens inventar og hjælpes om at holde skolen pæn og ordentlig.

Derudover skal vi også huske…

 • at mobiltelefonen er slukket i undervisningen, med mindre andet er aftalt med en lærer.
 • at der kun kan tages billeder med mobiltelefon efter aftale med en lærer.
 • at rygning kun er tilladt i pausen, og foregår udendørs.
 • at det er forbudt at gå i andres skabe, da det er privat område.
 • at tyveri, vold og trusler er helt uacceptabelt, og ikke vil blive tolereret