Holdfordeling

Som elev på Idrætsskolen har du medbestemmelse over hvilke hold du ønsker at være på. Hver periode varer typisk 4 – 6 uger, og vi har altid 4 hold på samme tid. Sammen med din kontaktlærer, finder I ud af hvilke hold der passer bedst til dig.

Periode 3 (uge 38 – 44)

Kære Idrætsskoleelever årgang 2021-2022.

Vi siger tak for en god, spændende og udbytterig introperiode afsluttende med vores introture til Boserup. Fra mandag den 20. september begynder periode 3 med temaerne:

Fodbold, Maritimt friluftsliv, Kroppen i centrum og Eventyrsport.

Fredag den 17. september har I fået udleveret skemaet på papir for den periode. Når i klikker på knappen “Download skema” vil i udover skemaet også kunne se, hvilke elever der er på hvert hold.

Kroppen i centrum

”Kroppen i centrum” 

I ”Kroppen i centrum” har vi primært fokus på styrke, smidighed og balance.

I kommer i løbet af temaet også til at opnå viden om kroppen og om hvordan den fungerer, når vi arbejder med anatomi og fysiologi.

I ”Kroppen i centrum” er vi inspireret af funktionel træning, der handler om at bruge vores egen kropsvægt som udgangspunkt for styrketræningen. Det betyder at vi arbejder med SomaMove, Svinetræning, Cirkeltræning og handlebaner ligesom Thai-bo dans og stokketræning bliver en del af hverdagen. Det er måske en masse nye ord – men vi lover at komme stille og roligt fra start og at I kommer til at lære det hele godt at kende.

Vi skal både arbejde udendørs og indendørs i forløbet.

Det bliver et spændende, sjovt og udfordrende forløb, hvor vi vil prioritere fællesskab, glæde og hårdt arbejde højt😊. Det bliver fedt.

Mange hilsner Jette og Mads

underviser daniele

Jette Wedele Nelson

jette@idraetsskolen.net

 

mads idrætsskolen

MADS HENRIKSEN

mads@idraetsskolen.net

mads idrætsskolen

Megi

Trivselsassistent

Maritimt friluftsliv

Maritimt friluftsliv og klatreaktiviteter.

Vi skal arbejde med at sejle og færdes i og på vandet, så alle opnår tryghed ved at ro. Vi skal øve grundlæggende færdigheder, så vi bliver gode til at ro kano og kajak, evt. mulighed for små sejlbåde. Der vil selvfølgelig blive lagt vægt på sikkerhed og arbejdes med førstehjælp. Samarbejde vil prioriteres.

Der vil indgå viden om natur og kultur i de maritime områder, som vi færdes i.

Desuden vil vi arbejde med grundlæggende klatreaktiviteter på væg, og i træer.

Hvis der er stemning og mulighed for det, vil der blive en overnatningstur

jette

Tina Wallenstrøm

tina@idraetsskolen.net

 

daniele

Tonni Frandsen

tonni@idraetsskolen.net

 

martin

martin højland

idrætsassistent

Eventyrsport

I denne periode skal du deltage på holdet eventyrsport.

Ideen med tema-faget eventyrsport er at vi skal arbejde med det spændende, udfordrende, anderledes og eventyrlige.

Du skal på forskellige måder udfordre dine fysiske og mentale grænser, arbejde med dem og mærke efter i maven hvordan du har det, og så eventuelt tage skridtet videre.

Nøgleord på dette fag er fællesskab, samarbejde, opbakningen fra holdkammerater. Det handler også om at opleve lysten til at motivere sig selv og finde glæden ved og styrken i det. 

Et hvert eventyr kan kun lade sig gøre hvis man træner sin styrke og udholdenhed, derfor vil dagligdagen også indeholde styrketræning og Hit-løb i forskellige eventyrlige versioner. 

Undervisningen vil for det meste foregå udendørs. 

Eventyrlige hilsner; Cecilie og Morten

 

cecilie
underviser jeppe

Morten Lyhne

morten@idraetsskolen.net

 

Du skal i næste skemaperiode have fodbold. 

Fodboldtemaet består hovedsageligt af en masse træningsøvelser og spilsituationer. 

Vi skal arbejde med forskellige tekniske elementer, såsom afleveringsformer, modtagninger, tæmninger, driblinger og skud. Der vil naturligvis også skulle spilles en masse kampe. 

Vi skal blive dygtige til at spille sammen som et hold ved fx at hjælpe boldholderen, løbe i position samt angribe og forsvare sammen. Vi vil have fokus på fair-play og sportsmanship. 

Opvarmning og styrketræning bliver en fast del af undervisningen. 

Vi glæder os til at være sammen med jer. 

Jeppe, Daniele og Amanda

mads idrætsskolen

Jeppe Skjerning

jeppe@idraetsskolen.net

 

daniele

Daniele Berardino

daniele@idraetsskolen.net

 

mads idrætsskolen

Amanda Sandell Madsen

Vikar