Idrætsskolens bestyrelse

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen. Den har ansvaret for at vedtægterne og de i øvrigt gældende regler og love overholdes

Jørn Jensen

Formand for bestyrelsen

Jeg er civilingeniør (pensioneret), og er repræsentant for de pårørende. Jeg har været med i Idrætsskolens bestyrelse siden 2008. Fra 2012 som formand. Jeg var med til at starte KIFU, og har tidligere været træner for jollesejlere. I min fritid er jeg glad for at komme ud i naturen, for at vandre, løbe, cykle og stå på ski.

Jens Boe Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Jeg er rektor på Nørre Gymnasium. Jeg har været medlem af DHIF’s bestyrelse siden 1992. Jeg er tidligere landstræner for DHIF i svømning (1980-89). Repræsenterer DHIF i INAS (Den internationale sportsorganisation for idræt for udviklingshæmmede).

KIRSTEN KORTBEK

Bestyrelsesmedlem

Jeg er Cand. Scient. i idræt (KU) og lektor på Pædagoguddannelsen Nordsjælland, UCC, hvor jeg arbejder med idræt, sundhed og pædagogik for børn, unge og voksne inden for normal- og specialområdet. I min fritid er jeg aktiv med min familie (mand + 3 børn) og holder bl.a. af at spille fodbold, danse, svømme og cykle.

DORTE MØRK

Bestyrelsesmedlem

Jeg er KIFU’s repræsentant i bestyrelsen. Jeg er uddannet socialpædagog og har været både frivillig og ansat i KIFU gennem 28 år. (Københavns Idrætsforening for Udviklingshæmmede) Jeg er nu på efterløn og er bl.a. aktiv i Parasports badmintonudvalg,  fotografere til idrætsarrangementer, cykle, danse, være kreativ, og rejse – gerne med rygsæk. Og selvfølgelig stadig være KIFU’er.

Anders G. Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Jeg er uddannet pædagog og arbejder på Kvikmarkens Privatskole i sfoen og i børnehaveklassen. Udover det er jeg idrætslærer i indskolingen. I forbindelse med min uddannelse til pædagog var jeg i praktik på Idrætsskolen for udviklingshæmmede i 3 måneder. Jeg interesserer mig for stort set alt sport og dyrker selv bordtennis og løb. Fra 2007-2013 var jeg assisterende landstræner for handicap landsholdet i bordtennis. Nu er jeg landstræner for ungdomslandsholdet.

bestyrelsesmedlem gert

GERT THOMSEN

Bestyrelsesmedlem

Jeg er gået på tjenestemandspension efter godt 40 år i Københavns kommune. Jeg sidder i bestyrelsen som repræsentant for LEV København. De sidste 2 år af mit arbejdsliv har jeg arbejdet i Borgercenter Handicap som seniorkonsulent. Her var jeg optaget af pårørende samarbejde, arbejdet med frivillige og tilsyn vedrørende magtanvendelse på tilbuddene. Før det har jeg været forstander for bofællesskaberne, leder af et dagtilbud og sidst har jeg været Centerchef for Paletten. I min fritid spiller jeg fodbold og løber og er selvfølgelig sammen med min familie

CAMILLA DRAIBY

Bestyrelsesmedlem

Forældrerepræsentant i bestyrelsen. Jeg er uddannet Grafisk Designer, og har startet Glad Design. Jeg er medstifter og aktiv i Foreningen INKL, der arbejder for at skabe nye muligheder for beskæftigelse og inklusion for mennesker med udviklingshæmning. Jeg er i dag ansat på Lavuk Entertainment, der bl.a. arrangerer og afvikler Lavukstock.

MARIANNE SCHUBART

Bestyrelsesmedlem

Forældrerepræsentant i bestyrelsen. Jeg er uddannet psykolog og arbejder som specialist i børneneuropsykologi på Center for Hjerneskade. Jeg er meget optaget af, hvordan man af psykologisk og pædagogisk vej kan tilpasse, tilrettelægge og bringe den enkeltes ressourcer i spil for der igennem at skabe udvikling og trivsel.

MORTEN LYHNE

Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen

SØREN STENKILDE

Sekretær for bestyrelsen og skolens forstander