+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

 Idrætsskolens bestyrelse

bestyrelsen:

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen. Den har ansvaret for at vedtægterne og de i øvrigt gældende regler og love overholdes. Bestyrelsen mødes fast en gang i kvartalet.

Jørn Jensen

FORMAND FOR BESTYRELSEN

Jeg er civilingeniør (pensioneret), og er repræsentant for de pårørende. Jeg har været med i Idrætsskolens bestyrelse siden 2008. Fra 2012 som formand. Jeg var med til at starte KIFU, og har tidligere været træner for jollesejlere. I min fritid er jeg glad for at komme ud i naturen, for at vandre, løbe, cykle og stå på ski.

Jens Boe Nielsen

BESTYRELSESMEDLEM

Jeg er rektor på Nørre Gymnasium. Jeg har været medlem af DHIF’s bestyrelse siden 1992. Jeg er tidligere landstræner for DHIF i svømning (1980-89). Repræsenterer DHIF i INAS (Den internationale sportsorganisation for idræt for udviklingshæmmede). 

DORTE MØRK

BESTYRELSESMEDLEM

Jeg er KIFU’s repræsentant i bestyrelsen. Jeg er uddannet socialpædagog og har været både frivillig og ansat i KIFU gennem 28 år. (Københavns Idrætsforening for Udviklingshæmmede) Jeg er nu på efterløn og er bl.a. aktiv i Parasports badmintonudvalg,  fotografere til idrætsarrangementer, cykle, danse, være kreativ, og rejse – gerne med rygsæk. Og selvfølgelig stadig være KIFU’er.

Anders G. Nielsen

BESTYRELSESMEDLEM

Jeg arbejder til daglig på Kvikmarkens Privatskole i Søborg. Her er jeg idrætslærer for 1. klasserne og assistent i børnehavenklassen. Om eftermiddagen er jeg pædagog på SFOen. Jeg er uddannet idrætspædagog og har taget linjefaget idræt på læreruddannelsen. Har derudover taget en diplomuddannelse som bevægelsesvejleder og vejleder mine kollegaer i at få mere bevægelse i deres undervisning. Under min uddannelse til pædagog har jeg været i praktik på Idrætsskolen i 3 måneder. Jeg interesserer mig for stort set alt slags sport, men særligt bordtennis, som har fyldt meget i mit liv. Nu er jeg træner i projektet “Rising Stars” i ParaSport Danmark, som tilbyder bordtennistræning for børn med fysiske handicaps.

bestyrelsesmedlem gert

GERT THOMSEN

BESTYRELSESMEDLEM

Jeg er gået på tjenestemandspension efter godt 40 år i Københavns kommune. Jeg sidder i bestyrelsen som repræsentant for LEV København. De sidste 2 år af mit arbejdsliv har jeg arbejdet i Borgercenter Handicap som seniorkonsulent. Her var jeg optaget af pårørende samarbejde, arbejdet med frivillige og tilsyn vedrørende magtanvendelse på tilbuddene. Før det har jeg været forstander for bofællesskaberne, leder af et dagtilbud og sidst har jeg været Centerchef for Paletten. I min fritid spiller jeg fodbold og løber og er selvfølgelig sammen med min familie

CAMILLA DRAIBY

BESTYRELSESMEDLEM

Forældrerepræsentant i bestyrelsen. Jeg er uddannet Grafisk Designer, og har startet Glad Design. Jeg er medstifter og aktiv i Foreningen INKL, der arbejder for at skabe nye muligheder for beskæftigelse og inklusion for mennesker med udviklingshæmning. Jeg er i dag ansat på Lavuk Entertainment, der bl.a. arrangerer og afvikler Lavukstock.

Laura Staun Valentiner

BESTYRELSESMEDLEM

Jeg sidder i bestyrelsen som repræsentant for Københavns Professionshøjskole, hvor jeg dagligt arbejder som uddannelsesleder for Fysioterapeutuddannelsen. Jeg har en baggrund som fysioterapeut, hvor jeg har arbejdet indenfor klinisk praksis, undervisning og forskning – og har siddet som leder at Specialfysioterapien under Københavns Kommune – et specialtilbud til voksne borgere med udviklingshæmninger, fysiske mobilitetsnedsættelser og i nogle tilfælde psykiatriske diagnoser.

Jeg har gennem hele mit arbejdsliv været optaget af arbejdet med og sammen med mennesker.

Navn

MEDARBEJDERREPRÆSENTANT I BESTYRELSEN

SØREN STENKILDE

SEKTRETÆR FOR BESTYRELSEN OG SKOLENS FORSTANDER