Sådan ansøger du!

Har du lyst til at søge om optagelse, skal du udfylde vores ansøgningsskema, og sende det ind til os senest fredag d. 18. februar 2022

**Vi har nu optaget de nye elever til skoleåret 2021/2022. Kunne du tænke dig at ansøge til skoleåret 2022/2023 er det nu muligt via ansøgningsskemaet.

Vi optager 25 elever fra Københavns kommune og 15-20 elever fra Region Hovedstaden. Dvs. at vi i alt optager 40-45 elever hvert år. Idrætsskolen tilstræber så ligelig en kønsfordeling af elever som muligt.

Vi optager eleverne på baggrund af en grundig individuel/personlig vurdering, gerne i samarbejde med elevens pårørende, bosted eller hjemkommune. Elever, der ikke tidligere har gået på Idrætsskolen, har høj prioritet. Bor du udenfor Københavns kommune skal du have betalingtilsagn før du kan blive optaget på Idrætsskolen.

Elever, der tidligere har gået på Idrætsskolen, samt elever fra ”nuværende” årgang optager vi et mindre antal af, afhængig af antallet af nye ansøgere. Alle nye ansøgere bliver inviteret til en samtale på skolen mandag d. 1. eller tirsdag d. 2. marts 2021. I slutningen af marts måned vil du få besked om optagelse. Det nye skoleår begynder mandag d. 16. august 2021, og slutter fredag d. 24. juni 2022. Ferier/fridage følger skoleferierne.

  • Alle elever skal være fyldt 18 år senest ved skolestart.
  • Vi kan optage ca. 15 elever, der ikke er selvtransporterende
  • Elever skal være så selvhjulpne, og selv klare den personlige hygiejne