Hvorfor gå på Idrætsskolen?

Idrætsskolen er et bevægelsesmekka og en arena for fællesskab og personlig udvikling. Vores fællesskab og hverdag er meningsfuld. Den gør os alle stærkere og gladere.

Vores grundidé er, at vi gennem undervisning i idræt tilbyder voksne med udviklingshandicap muligheden for personlig udvikling inden for 4 kerneområder:

Vores grundidé er, at vi gennem undervisning i idræt tilbyder voksne med udviklingshandicap muligheden for personlig udvikling inden for 4 kerneområder:

FYSISK

Du får erfaringer med mange forskellige idrætsaktiviteter og sportsgrene, en aktiv og sundere hverdag, og du får styrket og udviklet hele din krop.

PSYKISK

Du udvikler din tro på dig selv og det du kan. Du får modet og lysten til at kaste dig ud i nye udfordringer og styrker kendskabet til dig selv, dine reaktioner og dine handlemuligheder.

SOCIALT

Du deltager i et stærkt socialt fællesskab med mange forskellige mennesker. Du udvikler dine muligheder for at danne venskaber og får fokus på din egen og andres rummelighed og tolerance.

IDRÆTSKULTURELT

Du får idrætsoplevelser som tilskuer, og kendskab til idræt i foreninger og i byens rum. Du er idrætsudøver både som deltager i undervisningen, og til stævner og løb.

Idræt & bevægelse for alle, og masser af det!

Du behøver hverken at kende til, eller være god til idræt på forhånd. Vi har elever fra 18 – 65 år, og mange af eleverne har ingen eller lidt erfaring med idræt når de starter på skolen, så det er helt okay hvis du ikke kender til idræt på forhånd. 

Vi underviser i mange forskellige idrætsaktiviteter både inde og ude. Vi sætter en ære i at følge med udviklingen på bevægelsesområdet. Det betyder, at vi løbende sætter nye aktiviteter på skemaet.

Med afsæt i tilgangen TIB (Tilpasset Idræt og Bevægelse) tilpasses alle aktiviteter bedst muligt deltagerne på det enkelte hold. Om onsdagen har vi altid grundtræningsdag. Her deltager alle i løbetræning efterfulgt af et af følgende valgfag: Boksning, Fitnessdans, Power og Styrke og Massage.

Løbeudfordring i solskin

Teams & elevplaner

Gennem hele skoleåret indgår eleverne i et kontaktteam bestående af 12 elever og 2 kontaktlærere. Teamet danner en fast base for eleven gennem hele året, ligesom teamlærerne står for det primære samarbejde med elevens bagland.

I løbet af skoleårets opstart udarbejder teamlærerne en elevplan for hver elev. På baggrund af elevplanen stræbes efter at tilrettelægge et individuelt forløb med udgangspunkt i elevens og baglandets ønsker, ideer og behov, og i de muligheder vi ser hos eleven. Således tager den enkelte elevs deltagelse i de forskellige fag som regel udgangspunkt i på forhånd bestemte indsatsområder.

Det bliver en god dag på  Idrætsskolen..

Vi er en skole for voksne udviklingshæmmede, der selv klarer den personlige hygiejne som bad, toiletbesøg og omklædning. Undervisningen foregår hver dag i et skoleår, mandag til fredag, fra kl. 9:00 – 14:00.

9.00 Ankomst og omklædning
9.20 Morgenmøde for personalet
9.30 Fælles morgensamling og morgensang
9.50 Idrætsundervisning
11.15 Pause med formiddagssnack
11.45 Idrætsundervisning
13.00 Bad og omklædning
13.30 Fælles frokost og kaffe eller te
14.00 Fri

Skoleårets opbygning

Skoleåret starter midt i august og slutter sidst i juni. Et skoleår er inddelt i 11-12 perioder. I hver periode er der 3-4 hold med forskelligt idrætsfagligt indhold. Eleverne deltager i 1 hold per periode. Hver gang en ny periode begynder, skabes nye hold på tværs af de 4 kontaktteams. Således kommer man gennem hele skoleåret til at være sammen med mange forskellige kammerater i undervisningen, ligesom man undervises af forskellige lærere fra periode til periode.

Forud for enhver ny periode får eleverne et ugeskema for deres nye hold/fag. Skemaet er med piktogrammer og en tekst, der kort beskriver fagets indhold. Skemaet medvirker til at skabe overblik og struktur for eleverne, og dermed overskud til at indgå på det nye hold og i de nye aktiviteter.

Faste ting i skoleåret

Et skoleår på Idrætsskolen begynder i august og slutter i juni. Skoleåret starter med en introduktionsperiode, hvor teams og kontaktlærere lærer hinanden at kende.

I starten af september deltager vi i Strandparkløbet, der er et motionsløb, vi arrangerer sammen med Københavns beskyttede værksteder.

I efteråret afvikler vi også vores studietur. På studieturen rejser alle elever og lærere væk fra skolen i 5 dage. De seneste år har vi været på Sønderborg Idrætshøjskole.

Inden efterårsferien inviterer vi til ”Kom og vær med-dag”, hvor nuværende elever kan invitere pårørende til at deltage og få indblik i en almindelig skoledag på Idrætsskolen.

Gamle Elevers Dag hører også hjemme i efteråret. Her inviteres tidligere elever til en sjov og hyggelig aftenkomsammen, hvor tilknytningen til skolen vedligeholdes, og hvor personalet har mulighed for at følge op på elevernes idrætsdeltagelse og eventuelt skabe kontakt til nye idrætstilbud.

I november afholder kontaktlærerne elevplansmøder sammen med eleven og dennes pårørende og pædagoger. Her drøftes den foreløbige elevplan samt den generelle trivsel.

I december fejrer vi julen med en hyggelig julefrokost for alle elever og personale på skolen.

I januar afholder vi informationsaften samt det årlige Åbent Hus-arrangement også. Det er en dag, hvor alle interesserede og mulige nye elever kan komme og kigge på eller deltage i idrætsundervisningen sammen med eleverne.

I foråret arrangerer elevrådet ofte en sjov elevfest.

I maj arrangerer og afvikler vi Idrætsdagen for alle Københavns og Frederiksbergs aktivitetscentre, UIU m.fl. En festlig bevægelsesdag på Idrætsskolens udendørsområder.

I maj og juni deltager nogle af eleverne i diverse motionsløb. I maj afvikler vi vores helt eget Royal (Side) Run.

I juni tager vi ind til de idrætsstuderende på Institut for Idræt og afvikler sammen med dem en hyggelig og udfordrende idrætsdag.

Skoleåret afsluttes med en festlig og højtidelig sidste dag, hvor pårørende er meget velkomne.

Gennem hele skoleåret modtager vi praktikanter og et hav af andre gæster, ligesom vi ofte tager ud i ”verden” for at opleve idræt og idrætskultur i andre rammer end Idrætsskolen.