+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

Hvorfor gå på Idrætsskolen?

ER IDRÆTSSKOLEN NOGET FOR DIG?

Idrætsskolen – for voksne med udviklingshandicap er for dig, der gerne vil have et år med nye udfordringer i din tilværelse, dyrke en masse idræt og møde nye venner. Nogle elever taber sig, andre kommer i god form og bliver stærkere. Alle lærer nye idrætsgrene at kende.

Idræt & bevægelse for alle, og masser af det!

Du behøver hverken at kende til, eller være god til idræt på forhånd. Vi har elever fra 18 – 67 år, og mange af eleverne har ingen eller lidt erfaring med idræt når de starter på skolen, så det er helt okay hvis du ikke kender til idræt på forhånd.

Vi underviser i mange forskellige idrætsaktiviteter både inde og ude. Vi sætter en ære i at følge med udviklingen på bevægelsesområdet. Det betyder, at vi løbende sætter nye aktiviteter på skemaet.

Med afsæt i tilgangen TIB (Tilpasset Idræt og Bevægelse) tilpasses alle aktiviteter bedst muligt deltagerne på det enkelte hold. Om onsdagen har vi altid grundtræningsdag. Her deltager alle i løbetræning efterfulgt af et af følgende valgfag: Boksning, Fitnessdans, Power og Styrke og Massage.

studietur

Teams & elevplaner

Gennem hele skoleåret indgår eleverne i et kontaktteam bestående af 12 elever og 2 kontaktlærere. Teamet danner en fast base for eleven gennem hele året, ligesom teamlærerne står for det primære samarbejde med elevens bagland.

I løbet af skoleårets opstart udarbejder teamlærerne en elevplan for hver elev. På baggrund af elevplanen stræbes efter at tilrettelægge et individuelt forløb med udgangspunkt i elevens og baglandets ønsker, ideer og behov, og i de muligheder vi ser hos eleven. Således tager den enkelte elevs deltagelse i de forskellige temaer som regel udgangspunkt i på forhånd bestemte indsatsområder.

Det bliver en god dag på  Idrætsskolen

Vi er en skole for voksne udviklingshæmmede, der selv klarer den personlige hygiejne som bad, toiletbesøg og omklædning. Undervisningen foregår hver dag i et skoleår, mandag til fredag, fra kl. 9:00 – 14:00.

9.00 Ankomst og omklædning
9.25 Fælles morgensamling og morgensang
9.50 Idrætsundervisning (med indlagt pause 1/2 time med formiddagssnack)
13.00 Bad og omklædning
13.30 Fælles frokost og kaffe eller te
14.00 Fri

Skoleårets opbygning

Skoleåret starter midt i august og slutter sidst i juni. Et skoleår er inddelt i 11-12 perioder. I hver periode er der 3-4 hold med forskelligt idrætsfagligt indhold. Eleverne deltager i 1 hold per periode. Hver gang en ny periode begynder, skabes nye hold på tværs af de 4 kontaktteams. Således kommer man gennem hele skoleåret til at være sammen med mange forskellige kammerater i undervisningen, ligesom man undervises af forskellige lærere fra periode til periode.

Forud for enhver ny periode får eleverne et ugeskema for deres nye hold/fag. Skemaet er med piktogrammer og en tekst, der kort beskriver fagets indhold. Skemaet medvirker til at skabe overblik og struktur for eleverne, og dermed overskud til at indgå på det nye hold og i de nye aktiviteter.