Faste aktiviteter i skoleåret

Et skoleår på Idrætsskolen begynder i august og slutter i juni. Skoleåret begynder med et velkomstmøde og en efterfølgende introduktionsperiode, hvor teams og kontaktlærere lærer hinanden at kende.

I starten af september deltager vi i Strandparkløbet, der er et motionsløb, vi arrangerer sammen med Københavns beskyttede værksteder.

I efteråret afvikler vi også vores studietur. På studieturen rejser alle elever og lærere væk fra skolen i 5 dage. De seneste år har vi været på Sønderborg Idrætshøjskole.

Inden efterårsferien inviterer vi til ”Kom og vær med-dag”, hvor nuværende elever kan invitere pårørende til at deltage og få indblik i en almindelig skoledag på Idrætsskolen.

Gamle Elevers Dag hører også hjemme i efteråret. Her inviteres tidligere elever til en sjov og hyggelig aftenkomsammen, hvor tilknytningen til skolen vedligeholdes, og hvor personalet har mulighed for at følge op på elevernes idrætsdeltagelse og eventuelt skabe kontakt til nye idrætstilbud.

I november afholder kontaktlærerne elevplansmøder sammen med eleven og dennes pårørende og pædagoger. Her drøftes den foreløbige elevplan samt den generelle trivsel.

I december fejrer vi julen med en hyggelig julefrokost for alle elever og personale på skolen.

I januar afholder vi informationsaften samt det årlige Åbent Hus-arrangement også. Det er en dag, hvor alle interesserede og mulige nye elever kan komme og kigge på eller deltage i idrætsundervisningen sammen med eleverne.

I foråret arrangerer elevrådet ofte en sjov elevfest.

I maj arrangerer og afvikler vi Idrætsdagen for alle Københavns og Frederiksbergs aktivitetscentre, UIU m.fl. En festlig bevægelsesdag på Idrætsskolens udendørsområder.

I maj og juni deltager nogle af eleverne i diverse motionsløb. I maj afvikler vi vores helt eget Royal (Side) Run.

I juni tager vi ind til de idrætsstuderende på Institut for Idræt og afvikler sammen med dem en hyggelig og udfordrende idrætsdag.

Skoleåret afsluttes med en festlig og højtidelig sidste dag, hvor pårørende er meget velkomne.

Gennem hele skoleåret modtager vi praktikanter og et hav af andre gæster, ligesom vi ofte tager ud i ”verden” for at opleve idræt og idrætskultur i andre rammer end Idrætsskolen.