+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

FASTE AKTIVITETER

Skoleårets rammer

Idrætsskolen følger en almindelig undervisnings-årsplan med sædvanlige ferier og fridage i henhold til bl.a. folkeskolernes ferier, således at vi har ferielukket i vinterferien, påske, sommerferien, efterårsferien samt juleferien. Vi har åbent i cirka 200 skoledage årligt, hvilket også følger overenskomsten i.h.t. Uddannelsesforbundet. Vi har i nedenstående beskrevet vores faste planlagte arrangementer, fester og studieture samt oversigt over vores årshjul.

Første halvdel af skoleåret

I begyndelsen af september deltager vi i Strandparkløbet, der er et motionsløb, vi arrangerer sammen med aktivitetscentre fra Københavns Kommunes værksteder. Ligeledes vil der i begyndelsen af september og frem til oktober, blive afholdt elevplanssamtaler mellem kontaktlæren, eleven, elevens bagland og sagsbehandler. Der vil 3-4 uger inde i skoleåret blive afviklet en introtur for den nye årgang. På introturen tager 2 x 2 teams på tur sammen, og er væk fra Idrætsskolen i omtrent 3 dage. De seneste par år er turene gået til Boserup ved Roskilde.

Inden uge 42 inviterer vi til ”Kom og vær med-dag”, hvor nuværende elever kan invitere pårørende til at deltage og få indblik i en almindelig skoledag på Idrætsskolen. Gamle elevers fest hører også hjemme i efteråret. Her inviteres tidligere elever til en sjov og hyggelig aftenkomsammen, hvor tilknytningen til skolen vedligeholdes, og hvor personalet har mulighed for at følge op på elevernes idrætsdeltagelse og eventuelt skabe kontakt til nye idrætstilbud. I december fejrer vi julen med en hyggelig julefrokost for alle elever og personale på skolen.

Anden halvdel af skoleåret

I januar afholder vi det årlige Åbent Hus-arrangement. Det er en dag, hvor alle interesserede og mulige nye elever kan komme og kigge på eller deltage i idrætsundervisningen sammen med eleverne. Efterfølgende afholder vi en infoaften for alle interesserede borgere og deres bagland, der gerne vil høre om Idrætsskolen.

I foråret arrangerer elevrådet ofte en elevfest, hvor der er fællesspisning, dansegulv og passende aktiviteter. Det er også i foråret, at Idrætsskolens årlige studietur bliver afviklet. På studieturen rejser alle elever og lærere væk fra skolen i 3-5 dage. De seneste år har vi været på Sønderborg Idrætshøjskole og på naturskolen Kattingeværk. I maj arrangerer og afvikler vi Idrætsskolens Idrætsfestival for alle Københavns- og Frederiksbergs kommune aktivitetscentre og interesserede STU-er og specialskoler. Dette er en festlig bevægelsesdag på Idrætsskolens udendørsområder, hvor der udover handlebaner, er boldspil, dans, klatring, cykling og fitnessudfordringer akkompagneret med livemusik. Studerende fra idrætsstudiet på Københavns Universitet er med til at afvikle dagen for de mere end 300 aktive deltagere.

I maj og juni deltager nogle af Idrætsskolens elever i diverse motionsløb. Derudover afvikler vi i maj vores helt eget Royal (Side) Run. I løbet af maj og juni arbejder vi sammen med idrætsstuderende på Institut for Idræt (Københavns Universitet) – dels om Idrætsfestivalen og dels om Tilpasset Idræt og Bevægelse (kursus på bacheloruddannelsen i Idræt og sundhed). Skoleåret afsluttes med en højtidelig sidste dag, hvortil pårørende og andre interessenter inviteres, og eleverne får overrakt en årsbog samt deres elevplan. De ovenstående undervisningsmæssige faste ting i året bliver så kombineret med de øvrige faste årlige arbejdsopgaver på Idrætsskolen, se nedenstående årshjul: