+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

Hvad koster et år på Idrætsskolen?

Pris for et skoleår

Det er fra og med skoleåret 2023-24 blevet gratis for den enkelte elev at gå på Idrætsskolen, dvs. som udgangspunkt ingen egenbetaling, hverken for frokost, træningsdragt eller kørsel.

Vi opkræver evt. ekstra betaling i forbindelse med studieture og idrætsstævner, ca. 1.500 kr. for studieturen, og ca. 1000 kr. for Specialskolernes Landsidrætsstævne eller Special Olympics, i de skoleår hvor vi deltager i de nævnte stævner – og såfremt du ønsker at deltage – det er frivilligt ! Derudover kan der evt. blive tale om deltagerbetaling for julefrokost, elevfest og lignende.

Hvis du er fra en kommune uden for København, er det normalt din hjemkommune, der betaler for din kørsel.

Sådan betaler du

I betaler ved at overføre beløbet til skolens konto i Danske Bank: 3129-1197355. Venligst påfør elevens navn og beskrivelse af betalingen. Hvis I får brug for det, er Idrætsskolens CVR-nummer: 17 39 42 74. Da vi er en privat, selvejende institution har vi ikke noget EAN-nr.

For den enkelte kommune koster det 200.000 kr. for en årsplads

Fra august 2023 er taksten 200.000,- kr for en elev et helt skoleår. Kommunen skal give betalingstilsagn inden din optagelse. (Dette gælder ikke for Københavns kommune, da vi har en driftsoverenskomst med dem). Vi opkræver beløbet via elektronisk faktura til betaling i august og januar. Opgiv derfor EAN-nr. i betalingstilsagnet til Idrætsskolen. Læs mere på tilbudsportalen

Samarbejds-aftaler med kommuner
  • Idrætsskolen optager hvert år X elever fra kommunen, forudsat at der er interesserede ansøgere.
  • Kommunen er velkommen til at prioritere kommunens ansøgere til Idrætsskolen
  • Hvis Idrætsskolen på baggrund af en individuel vurdering af ansøgerne er uenig i denne prioritering, besluttes den endelige prioritering ud fra en dialog mellem kommunen og Idrætsskolen.
  • Kommunen er meget velkommen til at deltage i optagelsessamtalen mellem eleven og Idrætsskolen
  • For hver enkelt elev udarbejder Idrætsskolen en individuel undervisningsplan, som kommunen efter accept fra eleven er velkommen til at få en kopi af.
  • Hvis der er flere ansøgere, end der er plads til på Idrætsskolen, kan ansøgerne blive skrevet på en venteliste til det næstfølgende skoleår.
  • Kommunen garanterer ved indgåelse af denne samarbejdsaftale at give betalingstilsagn til det antal elever, der bliver optaget. Bevillingen er i.h.t. lov om social service SEL § 104. Læs mere om dette på www.tilbudsportalen.dk
  • Årsprisen pr. elev er for skoleåret 2023-24 200.000 kr., der bliver opkrævet elektronisk fra Idrætsskolens side med 100.000 kr. pr. 1/8 og 100.000 kr. pr. 1/1 i det skoleår eleven går på Idrætsskolen. EAN-nr. bedes derfor oplyst. Taksten er gældende fra august 2023.
  • I tilfælde af at eleven holder op på Idrætsskolen, har kommunen 3 måneders opsigelsesvarsel overfor Idrætsskolen hvad angår betaling. I tilfælde af force majeure, som f.eks. nedlukning pga. Corona, brand eller andet uforudset, vil Idrætsskolen ikke være i stand til at tilbagebetale et allerede indbetalt beløb, hverken helt eller delvist.
Information om betalingstilsagn

Vedr. betalingstilsagn i forbindelse med optagelse på Idrætsskolen:

For de elever, der kommer fra region Hovedstaden, dvs. alle kommuner uden for Københavns kommune, skal elevens hjemkommune give betalingstilsagn, hvis man skal optages på Idrætsskolen.

Derfor vil vi gerne i forbindelse med din ansøgning til Idrætsskolen vide, om din hjemkommune er indstillet på at give betalingstilsagn for et skoleår på Idrætsskolen.

Årsprisen for et skoleår (2023-24) er på 200.000,-kr./elev, og Idrætsskolen er et § 104-tilbud i.h.t. SEL. Skoleåret går fra mandag d. 14. august 2023, og slutter fredag d. 28. juni 2024. Betalingen fordeles over 2 kalenderår, med halvdelen til betaling i august 2023 og den anden halvdel i januar 2024. Vi fremsender elektronisk faktura, så betalingstilsagnet fra din kommune skal også gerne indeholde et EAN-nr. vedr. betalingen.

Kommunen kan læse mere om Idrætsskolen på www.tilbudsportalen.dk samt på Idrætsskolens hjemmeside www.idraetsskolen.net

Venligst fremsend betalingstilsagn til os så hurtigt som muligt. Din endelige optagelse er naturligvis betinget af, at vi får et betalingstilsagn fra din kommune, og du inviteres desuden også til en optagelsessamtale på Idrætsskolen mandag d. 27/2 2023.