Hvad koster et år på Idrætsskolen?

Pris for et skoleår

Din egenbetaling er 4.000,- kr. for et helt år. Dette beløb dækker frokost hver dag, en træningsdragt, shorts og en t-shirt med Idrætsskolens navn og logo på. Hvis du skal på kørsel med Skovlunde busser, skal du betale det samme som et pensionistkort koster for 9 måneder, i alt 1.380 kr. for et skoleår. Hvis du ønsker at ansøge om støtte til egenbetalingen på Idrætsskolen, kan du søge LEV om tilskud her

Vi opkræver ekstra betaling i forbindelse med studieture og idrætsstævner, ca. 1.500 kr. for studieturen, og ca. 1000 kr. for Specialskolernes Landsidrætsstævne eller Special Olympics, i de skoleår hvor vi deltager i de nævnte stævner.

Sådan betaler du

I betaler ved at overføre til skolens konto i Danske Bank: 3129-1197355. Venligst påfør elevens navn og beskrivelse af betalingen. Hvis I får brug for det, er Idrætsskolens CVR-nummer: 17 39 42 74. Da vi er en privat, selvejende institution har vi ikke noget EAN-nr.

For den enkelte kommune koster det 185.000 kr. for en årsplads

Kommunen skal give betalingstilsagn inden din optagelse. (Dette gælder ikke for Københavns kommune, da vi har en driftsoverenskomst med dem). Vi opkræver beløbet via elektronisk faktura til betaling i august og januar. Opgiv derfor EAN-nr. i betalingstilsagnet til Idrætsskolen. Læs mere på tilbudsportalen

Samarbejdsaftaler med kommuner
  • Idrætsskolen optager hvert år X elever fra kommunen, forudsat at der er interesserede ansøgere.
  • Kommunen er velkommen til at prioritere kommunens ansøgere til Idrætsskolen
  • Hvis Idrætsskolen på baggrund af en individuel vurdering af ansøgerne er uenig i denne prioritering, besluttes den endelige prioritering ud fra en dialog mellem kommunen og Idrætsskolen.
  • Kommunen er meget velkommen til at deltage i optagelsessamtalen mellem eleven og Idrætsskolen
  • For hver enkelt elev udarbejder Idrætsskolen en individuel undervisningsplan, som kommunen efter accept fra eleven er velkommen til at få en kopi af.
  • Hvis der er flere ansøgere, end der er plads til på Idrætsskolen, kan ansøgerne blive skrevet på en venteliste til det næstfølgende skoleår.
  • Kommunen garanterer ved indgåelse af denne samarbejdsaftale at give betalingstilsagn til det antal elever, der bliver optaget. Bevillingen er i.h.t. lov om social service SEL § 104. Læs mere om dette på www.tilbudsportalen.dk
  • Årsprisen pr. elev er for skoleåret 2021-22 185.000 kr., der bliver opkrævet elektronisk fra Idrætsskolens side med 92.500 kr. pr. 1/8 og 92.500 kr. pr. 1/1 i det skoleår eleven går på Idrætsskolen. EAN-nr. bedes derfor oplyst.
  • I tilfælde af at eleven holder op på Idrætsskolen, har kommunen 3 måneders opsigelsesvarsel overfor Idrætsskolen hvad angår betaling. I tilfælde af force majeure, som f.eks. nedlukning pga. Corona, brand eller andet uforudset, vil Idrætsskolen ikke være i stand til at tilbagebetale et allerede indbetalt beløb, hverken helt eller delvist.