+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

Sikkerhed & forsikring

SIKKERHED & FORSIKRING

På Idrætsskolen har elevernes sikkerhed højeste prioritet. I det daglige er lærerne opmærksomme på og bevidste om Idrætsskolens sikkerhedsregler.

Forsikring

Når du er elev her på Idrætsskolen, er der ingen af Idrætsskolens forsikringer, der dækker dig. Det betyder, at hvis du mister noget (nøgler, penge mobil osv.) er det dit eget ansvar. Det samme gælder, hvis du kommer til skade under opholdet på Idrætsskolen, så har vi heller ikke nogen forsikring der dækker dig, så derfor vil vi anbefale dig at tegne en forsikring, f.eks. en “Handi-forsikring” der består af et samarbejde mellem LEV og Codan forsikring. Hvis du mister noget, er det også dit eget ansvar at melde sagen til politiet og til din forsikring. Læs alt om Handi forsikring her: www.handiforsikring.dk

 

Sikkerhed

På Idrætsskolen har elevernes sikkerhed højeste prioritet. I det daglige er lærerne  opmærksomme på og bevidste om Idrætsskolens sikkerhedsregler. Lærerne har kurser i livreddende førstehjælp, de har bestået bassinprøven i den svømmehal vi underviser i, de er certificeret som havkajak- og kano instruktører, og de lærere der underviser i klatring er klatreinstruktører. 

 

Klatring

På idrætsskolen tilbyder vi klatring som fag, samt som aktivitet i nogle friluftslivs forløb. Desuden bliver klatring ofte brugt i forbindelse med studieture hvor hovedvægten er lagt på friluftsliv. Vi har vores egen klatrevæg i Grøndal Multi Center, lige ved vores hovedindgang.

Alt udstyr kontrolleres i.h.t. reglerne. Den form for klatring som finder sted i Idrætsskole-regi er som udgangspunkt altid toprebsklatring. Alle ansatte på idrætsskolen der underviser i klatring skal som minimum have bestået Dansk klatreforbunds norm for vægklatreinstruktør, sikringskursus S1. Der er i lærergruppen flere undervisere der er ved at uddanne sig til vægklatreinstruktør, samt er ved at generhverve tidligere klatreuddannelser.

 

Lejrliv

På Idrætsskolen tilbyder vi undervisning i friluftsliv, dette medfører at vi på ture i det fri bruger skarpt værktøj og tilbereder mad over åben ild. Det er den enkelte lærer, der har ansvaret for en sikkerhedsmæssig forsvarlig omgang med økse, save og knive, ligesom alle undervisere ved brug af åben ild (bål) også her er opmærksomme på såvel vindretningen, tørhed i skovbunden, som elevernes beklædning i forhold til ilden og brændfare.

Læreren har pligt til at instruere og vejlede den enkelte elev, og det er lærerens pligt at være ved elevens side, når der arbejdes med økse, sav eller kniv.Underviseren sørger for at alle skarpe genstande, til dagligt ,er låst nede i specielle kasser i friluftsrummet.

 

Sejlads

På Idrætsskolen for udviklingshæmmede har vi i mange år arbejdet med henholdsvis kano, kajak sejlads i Megin joller og sejlbåd mv. i idræt og friluftsliv som middel og som mål i sig selv. Eksempelvis er alle de undervisere der arbejder med kano og kajak uddannede instruktører fra Dansk kano og kajakforbund. En DKF 1 instruktør har kendskab til metoder til videreformidling af kanopadling.

Instruktøren kan ifm. kortere forløb, leg og instruktion introducere nybegyndere til mulighederne i kano- og kajaksporten, og give dem en god og sikker oplevelse. En DKF instruktør 1 kan organisere simpel turpadling for mindre grupper under meget beskyttede forhold. Instruktøren har viden til at kunne tage hensyn til natur, miljø og regler for færdsel i søer og vandløb. I havkajak er de 2 lærere der underviser ligeledes uddannede EPP instruktører.

 

I sejlads har vores undervisere duelighedstegn

Med vores målgruppe er vi opmærksomme på at vi skal arbejde under særlig beskyttede forhold. Ingen vind, eller op til max. 5 m/sek. fladt vand eller små bølger, tæt på kyst og bredder. Elever såvel som instruktører bærer altid godkendte redningsveste.

Alt sikkerhedsudstyr er altid med på tur: Førstehjælp, kasteliner, bugserliner, mobiltelefon, ekstra tøj mad og drikke, nødbivuaker, presenninger, kniv økse mv. Vi benytter våddragter når vi træner redningsmanøvrer og leger i vandet. Vi har ekstra opdrift til kanoer og kajakker til særlige situationer.

Alle vores undervisere er i stand til at bygge et trygt og sikkert progressivt forløb op med hensyntagen til en gruppe, der kræver stor grad af differentiering. Al deltagelse i sejlads foregår på frivillig basis, ingen af vores elever kommer mod deres lyst og vilje ud at sejle. Ud over at være uddannede idrætslærere er to af vores undervisere, der har hovedansvar for kano- kajakaktiviteter, også friluftsvejledere og arbejder på højeste instruktørniveau. Læs mere om Søfartsstyrelsens regler om sejlads med elever her→

 

Svømmeundervisning

Da vi på idrætsskolen tilbyder undervisning i svømning og når vejret i sommermånederne tillader det, også tager på strandture o.l, skal alle lærere, der underviser i svømning, have taget en gyldig bassinprøve indenfor de sidste 18 mdr., med kursus i svømmehalsopsyn. På hvert enkelt svømmehold skal mindst en lærer have taget bassinprøven.

Alle ansatte på Idrætsskolen har endvidere bestået prøven i livreddende førstehjælp, hvilket vi følger op på med suppleringskurser ca. hvert 2-3 år.