+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Årsberetning 2010

jan 4, 2011

Idrætsskolen for udviklingshæmmede har nu eksisteret i 16 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi har nu været i vore lokaler i Grøndal Centret i 10 år, og er meget tilfredse med stedet. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende, og bliver løbende renoveret.

Skolen har i 2010 optaget i alt 39 elever, en mere end sidste år, for at dække omkostningerne ved en lærers sygefravær. (25 fra København, 2 fra Frederiksberg og 12 fra region Hovedstaden). Der har i slutningen af året været nogle elevrokeringer, der er enkelte elever der er holdt op, og vi har i stedet optaget nogle nye.

Personalemæssigt er vi 8 idrætslærere, en forstander, en sekretær samt 2 udviklingshæmmede i skånejobs. Vores sekretær fratrådte midt på året, og vi har ansat en ny god sekretær i stedet. Derudover er en lærer som nævnt langtidssygemeldt pga. knæoperationer, og vi har ansat en årsvikar i stedet.

Vi har i 2010 bl.a. deltaget i Special Olympics i Næstved, deltaget i Glostrup-stævnet, løbet Damhusløb, været på studietur til Sverige, holdt gl. elevdag, midtvejssamtaler, pædagogiske dage og meget mere. Årets undervisning er forløbet fint, og som planlagt.

Pædagogisk har vi bl.a. arbejdet med Idrætsskolens værdigrundlag, i form af fundament, skoleliv, sund frokost m.m.

Vi har udarbejdet en ny hjemmeside for Idrætsskolen, og den vil løbende blive udbygget.

Vi har i slutningen af året færdiggjort skolens APV.

Forventninger til 2011

Vi forventer fortsat at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage 12 elever fra region Hovedstaden og 2 elever fra Frederiksberg kommune, som vi har indgået samarbejdsaftale med, og således kunne have 39 elever, og dermed 8 lærere ansat. Dette er udgangspunktet for budgettet for 2011.

Vi er meget bevidste om udfordringerne i forbindelse med den nye strukturreform og dens konsekvenser, bl.a. oprettelsen af www.tilbudsportalen.dk (hvor Idrætsskolen er registreret), og de enkelte kommuners øgede selvstyre, med de fordele og ulemper det kan give Idrætsskolen. Endvidere vil vi være opmærksomme på de evt. økonomiske besparelser de enkelte kommuner kunne blive udsat for, og hvad det kan have af betydning for Idrætsskolen.

I Københavns kommune er der flere ændringer på vej i forbindelse med oprettelsen af administrationscentre, koncernservice, fælles drift og sammenlægning af institutioner.

I 2011 vil vi fortsat sætte fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud, og bl.a. arbejde videre med individuelle handleplaner for eleverne, samt Idrætsskolens værdigrundlag generelt. Endvidere er den fortsatte rekruttering til bestyrelsen som sædvanlig en udfordring. En afgørende forudsætning for skolens fortsatte eksistens er naturligvis også, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger i 2011 og årene fremover.

Endvidere vil vi istandsætte vores cafe med nye møbler, lamper og plakater, vi vil få gjort så vore ovenlysvinduer kan åbnes, og vi vil få opdateret vores IT m.h.t. både maskiner og programmer. Disse omkostninger er ikke umiddelbart inkluderet i vores budget for 2011, hvorfor vi forventer at bruge noget af egenkapitalen på disse investeringer.