+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Årsberetning 2011

jan 4, 2012

Idrætsskolen for udviklingshæmmede har nu eksisteret i 17 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi har nu været i vore lokaler i Grøndal Centret i 11 år, og er meget tilfredse med stedet. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende.

Skolen har i 2011 optaget i alt 40 elever (25 fra København, 2 fra Frederiksberg og 13 fra region Hovedstaden), én elev mere end sidste år, bl.a. for at dække omkostningerne ved 2 læreres langtidssygefravær. Vi har et rigtig godt hold elever i år, og der har ikke været nogen elever, der er holdt op.

Personalemæssigt er vi 8 idrætslærere, en forstander, en sekretær samt 2 udviklingshæmmede i skånejobs. Som nævnt har 2 lærere været langtidssygemeldte, og vi har ansat en årsvikar i stedet.

Vi har i 2011 bl.a. deltaget i SLIS i Skørping, deltaget i Glostrup-stævnet, løbet Damhusløb, været på studietur til Kattinge Værk ved Roskilde, holdt gl. elevdag, midtvejssamtaler, pædagogiske dage og meget mere. Årets undervisning er forløbet fint, og som planlagt.

Pædagogisk har vi bl.a. arbejdet med Idrætsskolens udadvendte virksomhed, og planlægger at skrive en kronik, en bog om Idrætsskolen, samt indspille og udgive en CD med Idrætsskolens sang.

Vi har udarbejdet sikkerhedsregler for forskellige områder i forbindelse med bl.a. kanosejlads, svømning m.m, som kan læses på vores hjemmeside. Hjemmesiden for Idrætsskolen bliver løbende udbygget og opdateret.

Vi har indkøbt nye PC’ere og en server til kontor og lærerværelse, hvilket forbedrer vores muligheder for planlægning, forberedelse og hjemmearbejde. Desuden har vi købt en massagestol samt en ny drikkevandskøler til eleverne.

Årets resultat er på kr. 31.841,- således at egenkapitalen pr. 31/12 2011 andrager kr. 907.851,-

Forventninger til 2012

Vi forventer fortsat at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage 13 elever fra region Hovedstaden og 2 elever fra Frederiksberg kommune, som vi har indgået samarbejdsaftale med, og således have i alt 40 elever, og dermed 8 lærere ansat. Dette er udgangspunktet for budgettet for 2012.

Vi er meget bevidste om udfordringerne i forbindelse med strukturreformen og dens konsekvenser, bl.a. oprettelsen af www.tilbudsportalen.dk (hvor Idrætsskolen er registreret), og de enkelte kommuners øgede selvstyre, med de fordele og ulemper det kan give Idrætsskolen. Endvidere vil vi være opmærksomme på de evt. økonomiske besparelser de enkelte kommuner kunne blive udsat for på det specialiserede socialområde, og hvad det kunne have af betydning for Idrætsskolen.

I Københavns kommune er flere ændringer nu ved at være afsluttede i forbindelse med oprettelsen af administrationscentre, koncernservice, fælles drift og sammenlægning af institutioner.

I 2012 vil vi fortsat sætte fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud, og bl.a. arbejde videre med Idrætsskolens udadvendte virksomhed som nævnt ovenfor. Endvidere er den fortsatte rekruttering til bestyrelsen som sædvanlig en udfordring. En afgørende forudsætning for skolens eksistens er naturligvis også, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger i 2012 og årene fremover, og der er flere og flere tilbud til udviklingshæmmede, bl.a. under STU-ordningen, så der er helt sikkert en øget konkurrencesituation på vores område.