+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Årsberetning 2012

jan 4, 2013

Idrætsskolen for udviklingshæmmede har nu eksisteret i 18 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi har nu været i vore lokaler i Grøndal Centret i 12 år, og er meget tilfredse med stedet. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende. Vi har i år udvidet med et nyt stort lokale i stuen, samt i den forbindelse renoveret flere af vore gamle lokaler med nye gulve, vægge og skabe.

Skolen har i 2012 optaget i alt 42 elever (26 fra København, 2 fra Frederiksberg og 14 fra region Hovedstaden), 2 elever mere end sidste år, bl.a. for at dække omkostningerne ved udvidelse og renovering af vore lokaler. Vi har et rigtig godt og aktivt hold elever i år, og der har ikke været nogen elever, der er holdt op. Eleverne har selv valgt medlemmer til elevråd og bestyrelse, og de har bla. været med til at udfærdige vedtægter for elevrådet, samt trivsels- og samværsregler.

I bestyrelsen er skolens mangeårige formand fratrådt p.g.a. alder, til gengæld er 3 nye bestyrelsesmedlemmer tiltrådt. Vi har i år skiftet revisor, da den hidtidige revisor var blevet for dyr.

Personalemæssigt er vi 8 idrætslærere, en forstander, en sekretær samt 2 udviklingshæmmede i skånejobs. Derudover har vi ansat en multimediedesigner i løntilskudsordning. Vi har haft besøg af Arbejdstilsynet, hvor alt var i orden, og vi fik en grøn smiley. Derudover har vi udfærdiget en personalehåndbog.

Vi har i 2012 bl.a. deltaget i Special Olympics i Skjern, deltaget i Glostrup-stævnet, løbet Damhusløb, været på studietur til Kattinge Værk ved Roskilde, vinterliv har været i Sverige og løbet det korte Vasaløb på 30 km., friluftsliv har været i Sverige, og har også gennemført Mølleåens Blå Bånd for kajakker, vi har stået for Værkstedernes Idrætsdag, været i Dansekapellet, haft praktikanter i bl.a. sundhed og ernæring, holdt gl. elevdag, midtvejssamtaler, pædagogiske dage og meget mere. Årets undervisning er forløbet fint, og som planlagt.

Pædagogisk har vi bl.a. arbejdet med Idrætsskolens udadvendte virksomhed, og har indspillet og udgivet en CD med Idrætsskolens sang, vi har lavet en ny informationsvideo og planlægger at skrive en kronik, en bog om Idrætsskolen, samt arbejde med udvikling af nye tilbud til eleverne.

Hjemmesiden for Idrætsskolen bliver løbende udbygget og opdateret, og vi har har også oprettet en side om Idrætsskolen på Facebook.

Årets resultat er på kr. 217.191 således at egenkapitalen pr. 31/12 2012 andrager kr. 1.125.042.

Forventninger til 2013

Vi forventer at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage 12 elever fra region Hovedstaden og 2 elever fra Frederiksberg kommune, som vi har indgået samarbejdsaftale med, og således have i alt 39 elever, og dermed 8 lærere ansat. Dette er udgangspunktet for budgettet for 2013.

Vi er meget bevidste om udfordringerne i forbindelse med strukturreformen og dens konsekvenser, bl.a. oprettelsen af www.tilbudsportalen.dk (hvor Idrætsskolen er registreret), og de enkelte kommuners øgede selvstyre, med de fordele og ulemper det kan give Idrætsskolen. Endvidere vil vi være opmærksomme på de evt. økonomiske besparelser de enkelte kommuner kunne blive udsat for på det specialiserede socialområde, og hvad det kunne have af betydning for Idrætsskolen, men da Idrætsskolen er det eneste tilbud af sin art i Danmark, og vi til stadighed oplever stor efterspørgsel, forventer vi ikke de store påvirkninger på Idrætsskolen.

I 2013 vil vi fortsat sætte fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud, og bl.a. arbejde videre med Idrætsskolens udadvendte virksomhed samt nye tilbud til eleverne som nævnt ovenfor. En afgørende forudsætning for skolens eksistens er naturligvis, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger i 2013 og årene fremover, og da der er flere og flere tilbud til udviklingshæmmede, bl.a. under STU-ordningen, så er der helt sikkert en øget konkurrencesituation på vores område, hvorfor udadvendt virksomhed og markedsføring fortsat vil have høj prioritet. Dog har vi næsten hvert år dobbelt så mange ansøgere, som vi kan optage.