+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde onsdag 3/2 2016

feb 4, 2016

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen onsdag d. 3/2 2016

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Kirsten Kortbek, Anders Nielsen, Mads Henriksen, Natacha Soelberg, Peter Baranowski og Søren Stenkilde

Afbud fra: Jytte Salbæk og revisor Svend Dørffer

Dagsorden

1.Årsregnskab 2015: Årsregnskabet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Årets resultat blev et lille overskud på 42.680,-kr. Årsregnskabet sendes til Københavns kommune m.fl. til orientering.

2.Orientering fra:

Elever: Eleverne fortalte, at de i elevrådet har besluttet at holde en elevfest d. 17/3. Nogle af eleverne ønsker at deltage i Special Olympics sammen med KIFU. Der er et ønske om et nyt eller repareret bord i det lille elevrum, samt ønsker om spil til Wii-konsollen.
Lærerne: Mads orienterede om de ”markedsføringsbesøg” de er i gang med p.t., om diverse praktikanter der har været her, samt om en evt. kommende studietur til f.eks. Gerlev Idrætshøjskole el. lign.
Ledelse: Søren fortalte om markedsføringsarbejdet p.t., herunder Facebook-indsatsen for at ”like” venner og venners venner til Idrætsskolen. Vores gode multimediedesigner startede 15/12, men holdt desværre op allerede 31/1, dan han fik et rigtigt arbejde. Efter sommerferien ansætter jeg Mette (nuværende elev) som en ekstra assistent til at deles om det arbejde Joan udfører.
Bestyrelse: ingen bemærkninger

3.Økonomisk status p.t. er OK, ingen bemærkninger.

4.Elevansøgninger pr. d.d. Vi har i alt modtaget 37 ansøgninger, hvilket ligger på linje med tidligere år. Vi har 31 ansøgere fra København, og 6 fra regionen. Vi spørger også de nuværende elever, hvem der har lyst til at gå her et år mere. Vi optager som planlagt 25 elever fra København, og vi skulle gerne optage 12-15 elever fra regionen.

5.Hjemmeside: Søren og vores multimediesigner Anders har i fælleskab udarbejdet en helt ny hjemmeside til Idrætsskolen, som efter planen udskifter den nuværende hjemmeside i begyndelsen af marts, efter vores ansøgningsfrist for nye elever er udløbet, så evt. tekniske problemer ikke kommer i vejen for ansøgningerne. Fra nu og til marts vil man kunne se den nye hjemmeside via et link på vores nuværende side, og komme med kommentarer, forslag til indhold, funktioner, ris og ros.

6.Lokalløn: Søren og Mads har aftalt rammerne for lokalløn/funktionsløn for 2016, uden nogen større ændringer i.f.h.t sidste år, bortset fra en lille tilføjelse vedr. arbejdsopgaver i forhold til Idrætsskolens Facebook-indsats.

7.Evt. – ingen bemærkninger.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 25. maj 17.30

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde