+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde mandag d. 1/10 2018

okt 2, 2018

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Referat fra fælles bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 1/10 2018

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Kirsten Kortbek, Dorte Mørk, Tonni Frandsen, Lillian Svendsen, Siri Vikesaa, Martin Højland Nielsen, Mads Henriksen, Jeppe Skjerning, Daniele Berardino, Morten Lyhne, Tina Wallenstrøm, Jette Nelson, Lise Nielsen, Maria Nielsen og Søren Stenkilde.

Afbud fra: Jytte Salbæk og Anders Nielsen

Dagsorden

 1. Se vores istandsættelse samt kort præsentation af alle
 2. Orientering om årsplan, periodeoversigt, koordinatorer, årsarbejdstid og årshjul (Søren)
 3. Orientering fra
 • Elever: Eleverne fortalte om studieturen til Sønderborg, og de aktuelle temaforløb som har været maritimt friluftsliv, dans, udeidræt, klatring, bootcamp og slagbold. Vi så også videoen fra studieturen, som også kan ses på vores Facebook-side.
 • Lærere/TR: Tonni fortalte om den afholdte friluftsdag, og orienterede om forhandlingerne og overenskomstresultat i foråret, om arbejdet med APV og trivselsundersøgelse, og om kurser i førstehjælp og bassinprøver, som nu er taget. Endvidere orienterede han om planerne for at inkludere en seniorpolitik i vores lokalaftale.
 • Ledelse: Søren orienterede om den aktuelle markedsføringsplan og indsats, og Mads fortalte om vores medicinhåndtering, som han har været på kursus i, og som vi har øget fokus på, samt om vores frivillige idrætsassistent, og om brugerrådet i Grøndal Multi Center.
 • Bestyrelse: Jørn orienterede kort om de afsluttede budgetforhandlinger i Københavns kommune, og Jens fortalte om Parasport Danmark hvor han er blevet valgt til næstformand, og Jens nævnte desuden både Special Olympics og INAS (International Sports Federation for Persons with Intellectual Disability) som interessante organisationer. Special Olympics er vi allerede i samarbejde med.
 1. Økonomisk status – Vi har optaget lidt flere elever fra Region Hovedstaden end planlagt, så vi får lidt højere indtægter end budgetteret. Til gengæld får vi højere udgifter end budgetteret, da vi har istandsat og renoveret Idrætsskolens lokaler. Årsregnskabet forventes på baggrund af dette at balancere omkring 0-punktet.
 2. Diverse oplæg om:
 • Driftsoverenskomst/udbud: Søren orienterede om de eventuelle planer der er i Københavns kommune om måske at sende Idrætsskolens tilbud i udbud.
 • Tilsyn og deres tilbagemelding: Mads fortalte om den flotte tilbagemelding vi har fået fra tilsynet, og om de indsatsområder som vi vil arbejde med på baggrund af tilsynet. Det drejer sig bl.a. om en skarpere profil på hjemmesiden, en opdatering af bl.a. vores pædagogiske platform, en fremrykket udsendelse af elevplaner i forbindelse med et elevplansmøde allerede i november, om brobygning/samarbejde med andre institutioner, samt om udarbejdelse af en strategi for 2025.
 • Evalueringsprojekt med Institut for Idræt: Lise fortalte både om samarbejdet med Nexs (Københavns Universitet, institut for Idræt og ernæring), samt om det kommende projekt, hvor Københavns Universitet har ansøgt Novo Nordisk Fonden og fået en million kr. til en 2-årig undersøgelse på Idrætsskolen. Projektet går ud på at undersøge, om et 1-årigt intenst og varieret idrætstilbud på daglig basis kan skabe en positiv og markant forandring for unge personer med kognitive, psykiske, sociale og motoriske udfordringer. Projektet begynder i januar 2019, og skal undersøge den kommende årgang elever 2019-2020.
 • Jeppe fortalte om vores nye IT, der har givet os langt bedre arbejdsmuligheder, samt om vores indsats m.h.t. persondata/IT-sikkerhed
 • Tina viste billeder og fortalte om nogle eksempler fra undervisningen, bla. skitur med vinterfriluftsliv og motionsløb
 • Morten orienterede om vores arbejde med elevplaner, processen, indholdet og de kommende elevplansmøder.
 • Daniele fortalte om vores styrkede fokus på morgensamling i både sidste og indeværende skoleår, samt om vores ligeledes øgede fokus på kørsel 2018-19, hvor Daniele er kørselsansvarlig, hvilket allerede har resulteret i en klar forbedring i håndtering af kørslen fra Idrætsskolens side.
 • Maria fortalte om arbejdet med Facebook/hjemmeside, hvor vi dagligt vurderer, hvilke informationer der skal kommunikeres ud på de 2 forskellige medier. Vi arbejder med at gøre informationen klar og tydelig, og har også fokus på søgeoptimering, venner/likes på FB og i det hele taget at både hjemmeside og Facebook er opdateret og ajourført, så vi kan formidle den bedste information, kommunikation og markedsføring via disse medier.
 • Jette orienterede om vores planer i forbindelse med Idrætsskolens 25 års jubilæum i foråret 2019. Hun fremviste vores træningsdragt fra både 1994 og 2018-19, og indtil videre arbejder vi med planer om en stor idrætsdag/festival, samt evt. også en form for konference. Nærmere information om dette senere.
 • Søren viste en powerpoint om vores foreløbige arbejdsudkast til vores vision 2025, der så på et senere tidspunkt, når den er gennemarbejdet, skal følges op af en strategi 2025 -hvordan gør vi det så – og hvilke delmål og mål sætter vi os. Dette vil vi løbende arbejde på i den kommende tid.

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 3/12 2018 kl. 17.30

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]