+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde mandag d. 2/12 2019

dec 3, 2019

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag 2/12 2019

 

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Jytte Salbæk, Kirsten Kortbek, Anders Nielsen, Morten Lyhne, Jon Kramer Laursen, Siri Vikeså og Søren Stenkilde

Afbud fra: Dorte Mørk

 

Dagsorden

 

  1. Orientering fra:
  • Elever: Jon og Siri fortalte om sidste periode med E-sport (vores nye fag), samt kropsteater, svømning og floorball. Nuværende periode er derudover bl.a. slagbold og volleyball. Eleverne fortalte også om den nyligt afholdte elevfest for tidligere elever, samt om elevrådsmødet, hvor der var ønsker om nye brætspil, at man skal huske at lægge mobilen i værdiposen, huske det gode skoleliv – og evt. holde en elevfest for de nuværende elever.
  • Lærere: Morten præsenterede sig som ny TR/AMR, og fortalte om elevplansmøderne, hvor lærerne havde rigtig gode samtaler med eleverne og deres bagland. Lise og Mads har været til Bridging konference med stort udbytte, og derudover planlægger vi kurser i medborgerskabsfortælling/dialog samt 3 kurser i tegn-til-tale i foråret.
  • Ledelse: Søren orienterede om markedsføringsindsatsen p.t., med øget fokus på bl.a. Instagram og Facebook, udover alle vore sædvanlige markedsføringsaktiviteter som udsendelse af brochurer, annoncer i diverse blade, stort banner, foredrag, åbent hus m.m. Vi har allerede modtaget 20-25 ansøgninger. Vi tager på pædagogisk weekend i januar, og planlægger at afholde MUS-samtaler i løbet af foråret. Vi drøftede det fælles bestyrelsesmøde, og blev enige om, at det er op til os i personalegruppen, om vi fortsat vil samle alle til dette møde. Bestyrelsen ser positivt på det fælles bestyrelsesmøde. Vi venter stadig på, at Københavns kommune godkender vore opdaterede informationer på Tilbudsportalen. Vi har fornyet vore forsikringer med Willis (bestyrelsesansvar, cyberkriminalitet, rejseforsikring, erhvervsansvar samt all-risk erhvervsforsikring).
  • Bestyrelse: Orienterede om de tidligere planlagte besparelser i forbindelse med de nye kvalitetsstandarder, som nu er taget af bordet.

 

  1. Økonomisk status p.t.: Vi forventer et pænt overskud i år, da vi har optaget 7 elever mere fra Region Hovedstaden end oprindeligt budgetteret. Overskuddet fra 2019 forventes hensat til indbetaling af indefrosne feriepenge ultimo 2020. Endvidere har vi fået tilskud fra 2 fonde i 2019, som tilskud til vores 25 års jubilæumsarrangement samt diverse idrætsrekvisitter. Vi har modtaget en fin tilbagemelding fra Borgercenter Handicap på økonomisk tilsyn, hvor de skriver, at vi fortsat har den økonomiske bæredygtighed til at levere tilbud efter servicelovens bestemmelser.

 

  1. Budget 2020 blev gennemgået og godkendt. Budgettet er baseret på 25 elever fra Københavns kommune, og 22 elever fra Region Hovedstaden i første halvår, og 16 elever i andet halvår. Budgetrammen fra Socialforvaltningen er allerede bekræftet. Tilskuddet fra Folkeoplysningssekretariatet vil først blive bekræftet efter Folkeoplysningsudvalgsmødet 16. december. Fra 2020 skal vi betale negative renter på 0,75 % af vores indestående i Danske Bank.

 

  1. Evt.: Vi orienterede om, at Idrætsskolen på FN’s handicapdag 3/12 2019 modtager Handicapprisen 2019 fra Københavns Handicapråd. Endvidere orienterede Morten om vore udfordringer med en konkret elev, der gør nogle af de øvrige elever utrygge. Vi følger udviklingen tæt, og tager sagen op igen inden jul.

 

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 3. februar 2020 kl. 17.30

 

Med venlig hilsen,

 

Søren Stenkilde