+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net
SENESTE NYT FRA IDRÆTSSKOLEN

Bestyrelsesmøde mandag d. 27/9 2021

sep 28, 2021

Referat fra fælles bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 27/9 2021

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Kirsten Kortbek, Anders Nielsen, Gert Thomsen, Camilla Draiby, Marianne Schubart, Morten Lyhne, Daniele Berardino, Tina Wallenstrøm, Jeppe Skjerning, Cecilie Clausen, Jette W. Nelson, Mads Henriksen, Tonni Frandsen, Amanda Madsen, Frederik Bille Bergholdt, Cecilie Fellow, Megi Unal, Martin Højland og Søren Stenkilde (forstander/sekretær for bestyrelsen).

Afbud fra: Dorte Mørk

Dagsorden

 1. Præsentationsrunde – alle præsenterede sig, og vi bød velkommen til de 3 nye bestyrelsesmedlemmer: Camilla Draiby, Marianne Schubart og Cecilie Fellow (elevrep.)

 

 1. Information om årsplan, temaperioder, teams, koordinatorer, årsarbejdstid, tema-p-møder og årshjul blev alt sammen gennemgået af Søren til orientering.

 

 

 1. Orientering fra
 • Elever: Fortalte om elevrådsmødet, hvor de bl.a. havde gennemgået vedtægter og trivselsregler. Endvidere har de planlagt en bordfodboldturnering, og har ønsker om et større pauserum, en oplevelsestur for hele skolen, og lidt mere varieret salat til frokost. Eleverne har været på tur til Lavukstock, og på introtur til H.C.Hansen gården i Roskilde. De fortalte også om de 4 idrætstemaer de har p.t.: Fodbold, kroppen i centrum, eventyrsport og maritimt friluftsliv og klatring.
 • Lærere: Fortalte om, at de og eleverne er glade for en normal hverdag igen efter Corona, med et almindeligt skoleår, morgensamling for alle, og uden at skulle tænke så meget på hygiejne osv. Hverdagen efter Corona er også ved at vende tilbage i forbindelse med samarbejde med eksterne partnere, som f.eks. 3 kandidatstuderende, der arbejder på et projekt med livsduelighed og kropsligt lederskab ved hjælp af observation og oplevelsesbeskrivelser. Vi har også genstartet vores samarbejde/brobygning med Københavns Universitet/NEXS, og med Steno Diabetes Center, og vi deltager i den nærmeste tid i en Zoom-konference med Københavns Professionshøjskole. Vi har også genoptaget vore tegn-til-tale kurser.
 • Ledelse: Søren orienterede om et tilskud vi har søgt og får fra Socialstyrelsen, på 100.000,-kr, der via vores elever skal gå til at stimulere oplevelsesindustrien. Formålet med tilskuddet er at skabe gode og positive oplevelser for de borgere, der benytter vores tilbud, og som har været særlig ramt af ensomhed og isolation. Vi beslutter på et senere tidspunkt, hvad vi vil bruge pengene på. Jeg har været i kontakt med Dansk Erhverv, for at undersøge, om vi evt. skulle melde Idrætsskolen ind som arbejdsgiver, i forbindelse med overenskomstforhandlingerne med Uddannelsesforbundet – det kommer op igen på næste bestyrelsesmøde. Socialforvaltningen har i forbindelse med godkendelse af vores regnskab for 2019 bedt om en efterregulering på i alt 54.000,-kr, da vi i 2019 havde et overskud på mere end 5 %. Vi efterregulerer beløbet på årsprisen pr. elev i første halvår 2022, som så bliver nedsat med 1.200 kr./elev. Københavns kommunes budgetforlig for 2022 indeholdt ikke nogen information i relation til Idrætsskolen. Vores markedsføring er startet, med planlægning og produktion af brochurer, plakater, flyers og annoncer.
 • Bestyrelse: Jørn informerede om Captum, der er ved at lave nogle organisationsændringer, og bl.a. flytter hele aktiviteten fra Svanevej til Vordingborggade. Jens Boe fortalte om Parasport Danmark, der har 50 års jubilæum 29/10, hvor også Idrætsskolen er inviteret.

 

 1. Økonomisk status p.t.: M.h.t. indtægter mangler vi kun at modtage 4. rate fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, samt en sidste delbetaling fra Roskilde kommune. Vores samlede indtægter vil være omkring 400.000 kr. højere end budgetteret, da vi har optaget 4 elever mere i 2. halvår 2021 end oprindeligt budgetteret. Vore samlede udgifter forventes at ligge omkring det budgetterede. Vi gjorde introturen gratis for eleverne, da vi ikke tog på en noget dyrere studietur. Vi bruger ikke så meget mere på mundbind og håndsprit. Markedsføringsudgifter forventes at blive som planlagt, men vi har først omkostningerne til det her i 4. kvartal. Vi har købt ny opvaskemaskine og køleskab til vores lille køkken.

 

 1. Debat om bestyrelsens opgaver på baggrund af bestyrelsens viden, erfaring og kompetencer: Vi havde en god, fælles debat om hvor meget bestyrelsen gerne vil orienteres om, hvad bestyrelsen ønsker at inddrages i/ have indflydelse på, og hvad den gerne vil træffe beslutninger om. Endvidere hvilke interesser, viden, erfaring og kompetencer bestyrelsen og lærergruppen evt. ønsker at inddrage/sparre med i arbejdet på Idrætsskolen. Bl.a. orienterede Jens Boe om den forretningsorden for bestyrelser, som Kammeradvokaten har udarbejdet. I debatten blev det gjort klart, at der er forskel på bestyrelsens formelle opgaver, og evt. at stille sig til rådighed m.h.t. rådgivning/kompetencevejledning i forbindelse med undervisning, viden om målgruppen osv.

 

 

 1. Vision 2025: Visionen blev kort vist på powerpoint, hvorefter vi diskuterede om denne vision er for uambitiøs – burde vi have større mål? Hvad mangler der evt. i denne vision, er der noget der skal korrigeres, eller er der yderligere krav fra bestyrelsen eller ønsker fra personalet der kan tilføjes, og er der forslag fra bestyrelse/personale om større, gennemgribende ændringer/forandringer på Idrætsskolen? Vi var i debatten inde på emner som elevernes fysiske/idrætsmæssige udvikling, når de går flere år på Idrætsskolen, på udfordringerne i at få eleverne til at fortsætte deres idrætsliv efter ophør på Idrætsskolen, og på tankerne om at vi kunne være konsulenter for bosteder/dagtilbud m.m.

 

 1. Personaleorientering – uden for referat

 

 

 1.  Evt. – ingen emner

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 6/12 kl. 17.30

 

Med venlig hilsen, Søren Stenkilde