+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde mandag d. 3/12 2018

dec 4, 2018

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 3/12 2018

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Jytte Salbæk, Dorte Mørk, Anders Nielsen, Tonni Frandsen, Lillian Svendsen, Siri Vikesaa og Søren Stenkilde.

Afbud fra: Kirsten Kortbek

Dagsorden  

  1. Orientering fra
  • Elever: Lillian og Siri fortalte om de temaperioder der var i sidste periode (Boldbasis, Bootcamp og Crossfit) samt om de aktuelle temaperioder (Svømning, gymnastik og floorball). Desuden lidt om et kommende tema, vinterfriluftsliv, samt om elevrådet, der har drøftet maden fra kantinen, der er blevet lidt bedre. Endelig er eleverne begyndt at pynte op til jul.
  • Lærere: Tonni fortalte om samarbejdet med Institut for Idræt/Nexs vedr. oplæg om Idrætsskolen v./Lise, om besøg her fra UIU, og besøg hos Pibergården, om de fremrykkede elevplansmøder vi netop har afholdt, samt om den meget velbesøgte ”tidligere elevers dag”.
  • Ledelse: Søren orienterede om vores markedsføringsindsats (brochurer, flyers, plakater, annoncer, besøg m.m.), om planerne for Idrætsskolens 25 års jubilæum, som vi regner med at afholde som en idrætsfestival onsdag d. 15. maj 2019, og om vores planer om at indføre E-sport som fag på Idrætsskolen næste skoleår, efter vi har det på forsøgsbasis i år. Som tidligere omtalt indleder Københavns Universitet/Institut for Idræt efter nytår deres 2-årige projekt, der går ud på at undersøge elevernes udbytte af et ophold på Idrætsskolen. Vi har haft økonomisk tilsyn uden bemærkninger, hvor de konkluderer, at Idrætsskolen fortsat har den økonomiske bæredygtighed til at levere tilbud efter servicelovens bestemmelser. Det kommende driftsorienterede tilsyn vil fremover blive udført som eksternt tilsyn af Socialtilsyn Hovedstaden. Næste år, når vi har 25 års jubilæum, kan det være en god ide at ansøge om at få Københavns kommunes handicappris. Vi har søgt og modtager et legat på 15.000,- kr. fra ”Handicappede børns ferier” som støtte til vores studietur til Sønderborg. Vi har allerede nu modtaget 25 elevansøgninger fra København, og 10 fra region Hovedstaden.
  • Bestyrelse: Årets uddeling af Københavns kommunes handicappris gik til Hverdagsaktivisterne.
  1. Økonomisk status.: Vi har haft lidt højere indtægter end budgetteret, da vi optog lidt flere elever end forventet, og vi har øgede udgifter pga. istandsættelsen af vore lokaler. Samlet set forventes årsregnskabet at balancere omkring 0-punktet.
  2. Budget 2019 blev godkendt. Vi har fået bekræftelse på vores tilskud fra Socialforvaltningen i Københavns kommune, og vores tilskud fra FOS er indstillet til godkendelse på Folkeoplysningsudvalgets møde. Vi budgetterer med 25 elever fra København, og fra region Hovedstaden med 18 elever første halvår, og 15 elever andet halvår. Årsprisen pr. elev bliver fra andet halvår sat op med 2000 kr, til 180.000,-kr./år.
  3. Personaleorientering: En lærer er sygemeldt pga. en trafikulykke. Bestyrelsen besluttede vilkår for 25 års jubilæumsgratialer, i.h.t. reglerne i ligningsloven hos SKAT.
  4. Evt. – ingen emner.

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 4/2 2019 kl. 17.30

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde