+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde mandag d. 3/2 2020

feb 4, 2020

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 3/2 2020

Tilstede: Jørn Jensen, Dorte Mørk, Anders Nielsen, Kirsten Kortbek, Morten Lyhne, Jon Kramer Laursen, Siri Vikeså og Søren Stenkilde

Afbud fra: Jens Boe Nielsen, Jytte Salbæk og Svend Dørffer

 

Dagsorden

 1. Årsregnskab 2019 blev gennemgået, og efterfølgende godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Vi har haft større indtægter end budgetteret, da vi har optaget flere elever fra Region Hovedstaden, og da vi har modtaget 2 legater. Vi har ansat en årsvikar, samt efterfølgende købt nogle flere idrætsrekvisitter og brugt lidt mere end budgetteret på vores 25 års jubilæum. Årets overskud hensættes til indbetaling af indefrosne feriepenge ultimo 2020. Årsregnskabet fremsendes efterfølgende til Københavns kommune.

 

 1. Orientering fra:
 • Elever: Jon og Siri fortalte om fællesugen med musik og gæstelærere, om de forskellige temaforløb de har haft på det seneste, bl.a. somamove og svømning, vinterliv, funktionel træning og Bootcamp. Endvidere fortalte de om elevrådsmødet, hvor de talte om bordfodboldturnering, en evt. kommende elevfest, frokosten hvor de godt kunne tænke sig lidt mere variation, bla. fiskeretter, samt om elevrummet som de gerne vil have mobilfrit.
 • Lærere: Morten orienterede om, at det går rigtig godt på skolen. Det virker til at eleverne trives. Vi har været på pædagogisk weekend, hvor vi bla. arbejdede med udviklende pædagogisk arbejde, med fokus på kommunikationen til og med eleverne – herunder optagelsessamtaler og indkaldelse til optagelse. Vi havde også fokus på sammenbringende aktiviteter i forhold til personalegruppen. APV 2020: Første udkast er sendt til Søren, og med elektronisk besvarelse i medio februar. Til marts har vi en kortlægning af arbejdsmiljøforholdene. Søren og jeg skal vurdere og analysere de problemer som bliver opdaget. Efterfølgende laver vi en handlingsplan og præsenterer den for det øvrige personale. 4 lærere har været på kursus på KU – center for holdspil -det var meget lærerigt – Vi gør allerede mange af de ting, som de arbejder med at få dokumenteret på Center for holdspil og sundhed – Idræt i fællesskaber – holdspil er ikke kun boldspil. Derudover har nogle af lærerne været på et par andre kurser.
 • Ledelse: Søren fortalte om informationsaftenen, hvor der ikke kom så mange, mens der til gengæld kom rigtig mange dagen efter til åbent hus, ca. 50 gæster. Vi planlægger efter elevoptagelsen er overstået, at udarbejde en ny hjemmeside.
 • Bestyrelse: Nævnte Handicapprisen, som vi modtog dagen efter sidste bestyrelsesmøde.

 

 1. Elevansøgninger:d. har vi modtaget i alt 52 ansøgninger, der fordeler sig med 37 fra Københavns kommune, og 15 fra region Hovedstaden. Det er samlet set det næsthøjeste antal ansøgere vi har haft på nuværende sammenlignelige tidspunkt primo februar.
 2. Økonomisk status d.d. – vi har fået bekræftet vores tilskud fra Københavns kommune, både fra Socialforvaltningen og fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, og vi har allerede modtaget de respektive tilskud for den aktuelle periode (halvår og kvartalsvis). Endvidere har vi modtaget betalinger fra region Hovedstaden i.h.t. vores opkrævninger, så ca. halvdelen af årets indtægter er p.t. modtaget.
 3. Budget 2020 er baseret på følgende forudsætninger: 25 elever fra København hele året, 22 elever fra region Hovedstaden første halvår, 15 elever andet halvår. Årspris 180.000,-/185.000,- som er beregnet i.h.t. bekendtgørelse om beregning af takster og betaling efter serviceloven. Både Københavns kommune og region Hovedstaden betaler samme pris pr. elev. Personalemæssigt er budgettet baseret på 8 lærere, en sekretær på fuld tid, 1 assistent og en forstander. Vi skal op på min. 18 regionselever i alt, for økonomisk at have en årsvikar et skoleår. En årsvikar kræver generelt 3 elever – antal årsvikarer afklares hvert år efter 1. april. Studietur: egenbetaling 1500 kr./pers. Deltagerbetaling 4000 kr/elev/år.
 1. Vision 2025 blev vist og gennemgået, og bestyrelsens synspunkter vil blive indarbejdet i den. Visionen er indtil videre udelukkende til internt brug i personalegruppen og i bestyrelsen.
 2. – ingen emner

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 11/5 kl. 17.30

 

Med venlig hilsen,

 

Søren Stenkilde