+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde mandag d. 4/2 2019

feb 5, 2019

Referat af bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag 4/2 2019

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Jytte Salbæk, Dorte Mørk, Anders Nielsen, Lillian Svendsen, revisor Svend Dørffer og Søren Stenkilde

Afbud fra: Kirsten Kortbek, Tonni Frandsen og Siri Vikesaa

 

Dagsorden

 1. Årsregnskab 2018 blev gennemgået v. revisor Svend Dørffer, og efterfølgende godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Årsregnskabet fremsendes efterfølgende til Københavns kommune. Bestyrelsen noterede sig endvidere, at der ikke er noget vi kan gøre for at undgå negative renteudgifter.
 2. Orientering fra:
 • Elever: Lillian fortalte om fagene i indeværende periode, hvor de har vinterliv, basketball og dans. Vinterlivsholdet er p.t. på skitur til Norge. Dans laver en afsluttende opvisning fredag. Vi havde en meget succesfuld åbent hus dag, med lidt over 50 besøgende. I uge 8 efter vinterferien har vi fællesuge, hvor vi bl.a. skal besøge Body World på Experimentariet, og i lydstudie og indspille en jubilæumssang.
 • Ledelse: Søren orienterede om et par elever der er ophørt, elevsamtykke, hvor alle elverne har skrevet under på, at vi må bruge deres billeder på hjemmeside/Facebook, om infoaften med ca. 20 gæster, og åbent hus med ca. 50 gæster. Uddannelsesforbundet har forhandlet FOAS overenskomst på plads, men løntabellerne mangler stadig, så vi kan ikke regulere lønningerne korrekt endnu (-og i skrivende stund er det blevet oplyst, at arbejdsgiverne alligevel ikke godkender aftalen). Efterfølgende er vi gået i gang med at forhandle lokalaftalen, bl.a. indeholdende et nyt afsnit om seniorordning. Der er intet nyt vedr. evt. planer om at sende Idrætsskolen i udbud. Københavns Universitet/Institut for idræt, påbegynder her i foråret deres 2-årige projekt vedr. en undersøgelse af elevernes udbytte af et ophold på Idrætsskolen. Alle Idrætsskolens forsikringer er blevet fornyet. Vi deltager i Lavukstock fredag d. 10/5, arrangeret af Lavuk Entertainment.
 • Bestyrelse: Fortalte om samarbejdet mellem Idrætsprojektet og Hverdagsaktivisterne/Captum.
 1. Elevansøgninger p.t.: Vi har modtaget i alt 56 ansøgninger, hvilket er rekord på nuværende tidspunkt af måneden. De fordeler sig med 38 fra København, og 18 fra region Hovedstaden. Ud af de 18, har vi fået 9 betalingstilsagn på plads. Sidste ansøgningsfrist er 22/2.
 2. Økonomisk status p.t.: Vi har næsten halvdelen af årets indtægter på plads, så vi har en fin likviditet og egenkapital. Årsprisen pr. elev er fra august 2019 180.000,- kr. pr. elev, hvilket er ajourført både på hjemmesiden og Tilbudsportalen.
 3. Jubilæumsfestival: Vi holder en stor festlig 25 års jubilæumsfestival onsdag d. 15. maj 2019 fra 10-16. Vi inviterer værksteder, skoler, klubber, socialrådgivere m.m. fra både København og region Hovedstaden, ligesom vi inviterer borgmestre, politikere og forvaltninger fra København. Det bliver et stort stævne med diverse idræts-workshops, og dagen vil blive indledt med bl.a. en åbningstale af en kendt person. Vi samarbejder med Lavuk Entertainment m.h.t. musikindslag, og der vil også blive kropsteaterforestilling og teoretiske oplæg. Vi afventer det endelige antal ansøgere fra region Hovedstaden, inden vi omkring 1. marts vil lægge det endelige budget for dagen.
 4. Vision 2025 blev kort gennemgået til orientering.
 5. Personaleorientering uden for referat.
 6. Evt – ingen emner

 

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde