+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net
SENESTE NYT FRA IDRÆTSSKOLEN

Bestyrelsesmøde mandag d. 6/12 2021

dec 7, 2021

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 6/12 2021

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Gert Thomsen, Dorte Mørk, Camilla Draiby, Marianne Schubart, Morten Lyhne, Frederik Bille Bergholdt, Cecilie Fellow og Søren Stenkilde

Afbud fra: Kirsten Kortbek og Anders Nielsen

Dagsorden

  1. Orientering fra
  • Elever: Frederik og Cecilie fortalte om de nye salatvarianter til frokost, om bordfodboldturneringen, fællesturen til Skovtårnet – alt sammen noget der er blevet gennemført på elevernes initiativ. Endvidere om at der er god stemning blandt eleverne, de deler sig op i flere lokaler i pausen, med spil/afslapning/hygge. Eleverne har talt om at de ønsker at lidt færre bruger mobiltelefoner i pauserne. Der har været afholdt en hyggelig elevjulefrokost med smørrebrød og bowling. For tiden er eleverne i gang med de 4 aktuelle temafag: kropsteater, Bootcamp, boldbasis og fitness og vandring.

 

  • Lærere: Morten orienterede om det succesfulde tegn-til-tale kursus, der omsider er blevet gennemført efter mange aflysninger pga. Corona, om elevplanssamtalerne, der blev gennemført i november med elever og pårørende, om vores vellykkede pæd. weekend i Helsingør, bl.a. med debat om elevernes udbytte og aktivitetsniveau, og med danse-workshop v. Helle Winther. Der er p.t. ikke noget nyt om overenskomstforhandlingerne mellem Uddannelsesforbundet og Dansk Erhverv, det lader til at trække i langdrag.

 

  • Ledelse: Søren orienterede om markedsføringsindsatsen, hvor vi har sendt 1500 breve ud med 5000 brochurer i, vi har annoncer i alle relevante fagblade, og har udsendt direkte mails om nye brochurer, åbent hus og foredrag, og sat annoncerne på hjemmeside, Facebook, Instagram og Twitter. Mads og jeg har opdateret al information på Tilbudsportalen, og det er efterfølgende blevet godkendt af Københavns kommune. Jeg vurderer på nuværende tidspunkt, at det hverken er relevant eller økonomisk hensigtsmæssigt at vi melder os ind i Dansk Erhverv. Torsdag d. 26/11 får vi besøg fra Borgercenter Handicap. Vi har for nyligt lagt opdateret information om Coronasituationen ud på vores hjemmeside, samt givet elever/bosteder informationen direkte.

 

  • Bestyrelse: Jørn fortalte om kommunalvalget, der bl.a. har ført til en ny borgmester i København på socialområdet, Socialborgmester Karina Vestergård Madsen, Enhedslisten.

 

  1. Økonomisk status p.t.: Vi har haft større indtægter end budgetteret, bl.a. på grund af at vi har optaget 4 elever mere fra region Hovedstaden end oprindeligt planlagt, vi har fået øget lønrefusion pga. læres sygefravær, og vi har modtaget et foreløbigt tilskud fra Socialstyrelsen på 100.000,-kr, der bør holdes ude af det samlede regnskab – vi skal senere i 2022 aflægge separat revisorunderskrevet regnskab for dette tilskud. Vore samlede omkostninger forventes at blive nogenlunde som budgetteret, og derfor forventer vi, at året ender med et overskud, der kan styrke vores egenkapital, hvor vi har et mål om at opnå en egenkapital svarende til et halvt års drift. Vi har haft økonomisk tilsyn, og konklusionen er, at Idrætsskolen fortsat har den fornødne kvalitet og økonomiske bæredygtighed til at have ansvar for borgergruppen.

 

  1. Budgetforslag 2022: Vi baserer budgettet på samme elevantal som i år, nemlig 25 elever fra Københavns kommune, og 20 elever fra region Hovedstaden, i alt 45 elever. Årsprisen bliver sat op til 190.000,-kr. pr. elev fra august 2022. Hvis dette antal elever holder, vil vi kunne være samme antal ansatte som nu. Københavns kommune har vedtaget både tilskuddet fra Socialforvaltningen/Borgercenter Handicap, samt fra Kultur- og Fritidsforvaltningen/Folkeoplysningsudvalget for 2022. Socialstyrelsens tilskud på 100.000,- kr. er ikke en del af budgettet.

 

  1. Personaleorientering – uden for referat.

 

  1. : Dorte orienterede om, at hun udtræder af Idrætsskolens bestyrelse, nok efter næste bestyrelsesmøde, og at hun vil spørge i KIFU, om der er nogen interesserede, der vil repræsentere KIFU i bestyrelsen.

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 7/2 2022 kl. 17.30. Bestyrelsen ønsker forinden et lille formøde kl. 17.00, der kan holdes i Idrætsskolens cafe.

 

Glædelig jul og godt nytår til alle !

 

Med venlig hilsen, Søren Stenkilde