+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde onsdag 17/5 2017

maj 18, 2017

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen onsdag d. 17/5 2017.

Tilstede: Jens Boe Nielsen, Jytte Salbæk, Kirsten Kortbek, Anders Nielsen, Tonni Frandsen, Martin Højland Nielsen og Søren Stenkilde.

Fraværende: Jørn Jensen og Madeleine Frese

Dagsorden

 1. Orientering fra:
  • Elever: Martin fortalte om elevfesten, idrætsdagen for alle værkstederne, fælles torsdag, Cup Run, Tåstrupløbet, turen til Østrig med Special Olympics og de aktuelle temaperioder p.t.
  • Lærere: Tonni fortalte om Idrætsdagen, TR-kursus, Flextrafik, MRSA og hygiejne.
  • Ledelse: Søren fortalte om samarbejde med Glad-fonden, internationalt samarbejde med Norge/Japan/USA, besøg fra Handicapcentret vedr. jobmuligheder for vore elever, en kommende brugerundersøgelse hvor vi vil lave spørgeskemaer/interviews m.m., pæd. dag og fibernet, som vi har indgået aftale med TDC om.
  • Bestyrelse: Ingen meddelelser

 

 1. Elevoptagelse 2017-18: Vi fik i alt 70 ansøgninger, og har optaget 25 elever fra København og 17-18 elever fra region Hovedstaden. Det er et par elever mere end planlagt fra region Hovedstaden. Der er ca. 17 elever på kørsel, en ligelig fordeling mellem mænd/kvinder, og 18-19 af de optagne elever er helt nye elever, der aldrig har gået på Idrætsskolen, og 24 er nuværende/tidligere elever.

 

 1. Årsplan/årsarbejdstid 2017-18: Næste skoleårs 4 bestyrelsesmøder blev fastlagt til: onsdag 20/9, onsdag 6/12, onsdag 7/2 og onsdag 16/5. Vi tager bl.a. på studietur til Idrætshøjskolen Sønderborg, deltager i KIFU-dagen og Special Olympics i Helsingør.

 

 

 1. Økonomisk status p.t.: Halvdelen af årets tilskud er modtaget. Lønomkostninger har de første 3 måneder af året været noget højere end budgetteret pga. løn til fratrådte medarbejdere, og det er også årsagen til udbetaling af feriepengeforpligtelser. Vi har købt en del desinfektions-gel pga. forebyggelse af bl.a. MRSA, hvorfor kontoen vedr. elever/undervisning er en smule overskredet. Vi kan muligvis forvente at kørselsudgifterne vil blive lidt højere end budgetteret, da vi har relativt mange elever på kørsel i det nye skoleår. Da vi har optaget et par elever mere end budgetteret, vil de evt. øgede omkostninger vedr. løn og kørsel blive dækket ind. Vi har en fornuftig likvid beholdning i banken, men kan desværre ikke få nogen rente for indskuddet p.t.

 

 1. Personaleforhold: Vi har 2 ledige, opslåede stillinger som henholdsvis sekretær/multimediedesigner og årsvikar/idrætslærer. Der er ansøgningsfrist til begge stillinger 19/5, hvorefter vi vil udvælge ansøgere og holde ansættelsessamtaler. Begge stillinger forventes besat fra 1/8. Vi har p.t. 2 lærere på barselsorlov.

 

 

 1. – ingen emner

 

Med venlig hilsen,

 

Søren Stenkilde