+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde onsdag d. 24/9 2014

sep 24, 2014

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Jytte Salbæk, Anders G. Nielsen, Tina Wallenstrøm, Marianne Lenthe, Jette Nelson, Lise Nielsen, Jeppe Skjerning, Mads Henriksen, Morten Lyhne, Mariann Hansen, Joan Jacobs, Natacha Soelberg, Jakob Kofod og Søren Stenkilde.

Afbud fra: Kirsten Kortbek og Tonni Frandsen

Dagsorden:

1. Præsentation af bestyrelse og personale – alle præsenterede sig.

2. Orientering om årsplan, periodeoversigt, koordinatorer, andre arbejdsopgaver og årsarbejdstid Orienteringen blev godkendt og taget til efterretning af bestyrelsen.

3. Orientering fra:

Elever: Fortalte om introperioden og de efterfølgende temaforløb, om Strandparkløbet, Glostrupstævnet og arbejdet i elevrådet (De ønskede bl.a. større fodboldveste, en træningskamp mod FCK, høvdingebold, være med i morgengymnastik på TV, og ingen fisk til frokost).

Lærere: Orienterede om elevgruppen, om det gode personalesamarbejde, om det spændende, vigtige, gode og til tider ressourcekrævende samarbejde med elevernes meget forskellige baglande, Lise havde et oplæg om vores sundhedstema/”bootcamp”, Tina fortalte om sit kursus i bl.a. idrætsmassage/idrætsskader, og Manne/M orienterede om deres kursus i tegn til tale.

Ledelse: Orienterede om kommende tilsyn/akkreditering, bestyrelsesansvarsforsikring er tegnet, database blev præsenteret af Mariann, multimediedesigner starter i løntilskudsjob.

Bestyrelse: Ingen emner til orientering

4. Økonomisk status p.t. blev gennemgået og taget til efterretning. Idrætsskolens økonomi er god, og budgettet forventes stort set overholdt.

5. Debat om bestyrelsens opgaver samt vedtægtsændringer. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Idrætsskolen i.h.t. vedtægterne, og kan derudover selvfølgelig spørges til råds og bruges til sparring i alle relevante sager. Forslag til nye reviderede vedtægter fremsendes til bestyrelsen, da Københavns kommune har bedt om en ændring i vedtægterne.

6. Vision og strategi – udvalgte emner var til debat/orientering: Evt. forsøge at forebygge, at alle elever skiftes ud på en gang, ved f.eks. at lave et 2-3 årigt undervisningsforløb for nogle elever. Introduktion af nyt tema: sundhedsprojekt/bootcamp. Planlægge kurser ud af huset. Elever tilmelde sig eller ansøge. I store træk var der enighed om, at det fungerer fint som det er nu.

7. Overenskomst/lokalaftale/lønpolitik: Der er fortsat ingen ny overenskomst på plads mellem FOAS og Uddannelsesforbundet. Nye forhandlinger finder sted i nær fremtid. Idrætsskolens diverse arbejdsplaner/oversigter kan næsten sættes sammen til at udgøre en lokalaftale. På næste bestyrelsesmøde vil vi præsentere et forslag til lønpolitik efter forhandling mellem TR og forstander.

8. Kurser/efteruddannelsespolitik vil blive indarbejdet i en kommende lokalaftale.

9. Evt. –ingen emner.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 26/11 2014 kl. 17.30.

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde