+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde onsdag d. 30/9 2015

sep 30, 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen onsdag d. 30/9 2015

Dagsorden

Orientering om årsplan, periodeoversigt, koordinatorer, årsarbejdstid, årshjul og Idrætsskolens udfordringer p.t.

Søren gennemgik alle ovenstående områder, og nævnte bl.a. studieturen, skoleårets bestyrelsesmøder (9/12, 3/2 og 25/5), midtvejssamtalerne, infoaften, åbent hus, diverse idrætsstævner og Tour de Amager. I forbindelse med årets idrætsperioder vil lærere/elever også både tage ud til samt få besøg her af relevante samarbejdspartnere som beskyttede værksteder, skoler og klubber. Desuden er den første onsdag i måneden besøgsdag. Indenfor den årlige arbejdstid anbefales det, at personalet videreuddanner sig på kurser m.m. Desuden er der sat 30 timer af til fleksible arbejdsopgaver som stævner, motionsløb, udadvendt virksomhed m.m. Bestyrelsens årshjul indeholder nogle af de emner, der vil blive taget op på de aktuelle kvartalers bestyrelsesmøder. Nogle af idrætsskolens udfordringer p.t. er at vi har ganske travlt med mange forskelligartede udfordringer, samtidig med at vore ressourcer personalemæssigt og økonomisk naturligvis er begrænsede. Vi arbejder videre på at prioritere og strukturere vore opgaver.

Orientering fra:
•Elever: Natacha fortalte om introperioden, temaperioderne, Strandparkløbet, Maglemosen, “vær med dagen” og elevrådet
•Lærere: Lærerne v. Lise orienterede om elevgruppen 2015-16 og det daglige arbejde, bl.a. set i lyset af, at de kun er 7 lærere p.t.
•Ledelse: Søren fortalte om kommende økonomisk tilsyn, ny billigere forsikringsaftale med Willis, APV der kan læses på hjemmesiden, Joan der har haft en virksomhedspraktikant i en måned, vores lille ”butik” hvor vi sælger kasketter, tasker, kopper m.m. til eleverne. 3 elever er stoppet, og vi har efterfølgende optaget 3 nye. Bog om bestyrelsesarbejde blev uddelt til bestyrelsen.
•Bestyrelse: Ingen bemærkninger

Økonomisk status p.t:

Pga. øgede lønudgifter til lærergruppen efter fornyelse af overenskomst med Uddannelsesforbundet, vil året give et mindre underskud. Vi forsøger dog at minimere underskuddet ved at spare på vikarer, ekskursioner, studietur og kørsel.

Idrætsskolens udfordringer og muligheder -et oplæg til debat

Søren gennemgik nogle af de strukturelle udfordringer, Idrætsskolen står over for, bl.a. kommunale besparelser, afslag på betalingstilsagn, kommuner der ikke ønsker at give deres borgere tilbud uden for kommunen, konkurrenter, ændringer i målgruppen samt førtidspensionsreformen. Vi arbejder videre på at imødegå disse udfordringer, bl.a. ved at skabe nye tilbud, styrke vores samarbejde med socialrådgivere, øget fleksibilitet og bl.a. have elever der kan gå her mere end et år ad gangen.

Evt. Ingen bemærkninger

Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 9/12 17.30.

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde