+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde onsdag d. 4/2 2015

feb 4, 2015

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Jytte
Salbæk, Kirsten Kortbek, Mads Henriksen, Jakob Kofod, Natacha Soelberg og Søren
Stenkilde.

Fraværende: Anders G. Nielsen

Dagsorden:

1.
Årsregnskab v./revisor Svend Dørffer.
Årsregnskabet blev gennemgået af Svend, og godkendt og underskrevet af
bestyrelsen. Desuden blev vore reviderede vedtægter underskrevet af de
resterende bestyrelsesmedlemmer. Årsregnskab og vedtægter fremsendes til Københavns
kommune.

2.

Orientering fra:

Elever: Jakob og Natacha fortalte om
elevrådsmødet, hvor de havde debatteret frokosten, evt. lås på
omklædningsskabe, indkøb af overtræksveste, rengøring af omklædningsrummet samt
ønske om indkøb af bordfodboldbord.

Lærere: Orienterede om de gode praktikanter vi
har haft i en måned fra Bernadotteskolen og om en lærerpraktikant, samt om
Bootcamp-projektet.

Ledelse: Orienterede om at vi har haft tilsyn
lige før jul fra Revas (uden akkreditering), om input/observationer fra de
mange foredrag Søren har holdt, om vores multimediedesigner der stoppede lige
før jul pga. andet arbejde, om de 3-4 regionselever der har haft dårligt
fremmøde, hvorfor Søren har informeret deres respektive kommuner om det, og
efterfølgende er en af dem ophørt med at gå på Idrætsskolen. Kantinen i Grøndal
Centeret skifter forpagter 1/5. Vi havde en meget vellykket “åbent hus dag” med
over 80 gæster. Søren indkøber 3-5 ex. af “Bestyrelsesarbejde i selvejende
institutioner” til brug for ledelsen og bestyrelsen. Jeppe er p.t. på 2 ugers barsel, og senere
efter sommer på 3 måneders barsel.

Bestyrelse: Kirsten orienterede om det kommende
besøg på Idrætsskolen med sit hold af pædagogstuderende.

3.
Elevansøgninger pr. d.d.: Vi har modtaget 24
ansøgninger fra elever fra Københavns kommune, og 8 ansøgninger fra regionen og
1 fra Frederiksberg. Vi planlægger at optage i alt 40 elever (25 fra København
og 15 fra Region Hovedstaden.)

4.
Økonomisk status p.t. udleveret på mødet, alle
tilskud for 1. halvår er allerede i hus. Ellers ingen bemærkninger.

5.
Endeligt, revideret budget 2015 blev godkendt.
Vi har fået bekræftelse på tilskuddene fra Socialforvaltningen og Kultur- og
Fritidsforvaltningen i Københavns kommune.

6.
Overenskomst/lokalaftale: Uddannelsesforbundet
og FOAS er nu nået til enighed om en overenskomst gældende frem til 2018. Der
er ikke umiddelbart nogen store forandringer i.f.h.t. tidligere overenskomster.
Lønningerne reguleres med
tilbagevirkende kraft fra 1. april 2014 med 0,41 % samt et forhøjet tillæg, derudover
følger de lønstigningerne på det statslige område. Forberedelsestiden sættes
ned med 2 minutter pr. lektion, og halvdelen af forberedelsestiden kan læreren
selv disponere over. Søren og Mads mødes og aftaler hvordan overenskomsten skal
udmøntes, når den er rettet til og underskrevet. I forbindelse med
overenskomsten udarbejder Søren og Mads også et forslag til lokalaftale.

7.
Evt. –ingen emner.

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde