+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde onsdag d. 5/10 2016

okt 6, 2016

Referat af fælles bestyrelsesmøde på Idrætsskolen onsdag d. 5/10 2016

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Jytte Salbæk, Kirsten Kortbek, Anders Nielsen, Madeleine Frese, Martin Højland Nielsen, Tonni Frandsen, Mads Henriksen, Jeppe Skjerning, Morten Lyhne, Ida Hvelplund, Tina Wallenstrøm, Jette W. Nelson, Lise Nielsen, Joan Jacobs og Søren Stenkilde.

 

Dagsorden

 1. Præsentation af alle – hver især præsenterede sig

 

 1. Orientering om årsplan/kalender (Bestyrelsesmøder 14/12, 8/2 og 17/5), periodeoversigt blev gennemgået af Lise og med baggrund for overvejelserne bag, bl.a. at vi nu er 8 lærere, og således kan have flere tema’er i løbet af året. Mads gennemgik vores oversigt over, hvem der er koordinator for diverse arbejdsopgaver i løbet af skoleåret. Årsarbejdstid og årshjul blev ligeledes kort præsenteret.

 

 1. Orientering fra
 • Elever: Madeleine og Martin fortalte om skolestarten, elevrådsvalget, om fælles fredage, løbetræning samt ønske om et nyt bordtennisnet. De viste spændende billeder og en lille video fra undervisningen.
 • Lærere: Ingen emner til orientering
 • Ledelse: Orienterede kort om Manne der er holdt op, om Ida og Morten der er årsvikarer, Tonni er AMR/TR, og Mads er souschef. Næste tilsyn vil være en akkreditering, som vi forbereder os på. I løbet af sommeren er der blevet udført forskellige vedligeholdsarbejder, b.la. nyt tæppe i elevrum, spejle i multirum, nye skilte ude og inde m.m. Jeg overvejer evt. et nyt system til bogføring/fravær/løn, eller evt. at udnytte Dataløn bedre på de områder. Høj prioritet er nye adresser og emails til vores database. Til vinter planlægger jeg at have en multimediedesigner i løntilskud til at videreudvikle hjemmesiden. Evt. opgradering af vores netforbindelse til fiberhastighed.
 • Bestyrelse: Orienterede om ændringerne i Paletten, om lukningen af Jydeholmen, planerne om et evt. idrætstilbud på Sundbyvang, og om Paralympiske Lege samt INAS Global Games.

 

 1. Økonomisk status – blev gennemgået, både den historiske samt aktuelle økonomiske situation. Vi har en fin, stabil økonomi, vores egenkapital er stille og roligt vokset en smule, og ligger på et fornuftigt niveau, vores årspris pr. elev er kun sat moderat op gennem årene, og i en prissammenligning via Tilbudsportalen ligger vi pænt lidt over midten prismæssigt. Vi forventer at året ender med et lille overskud.

 

 1. Idrætsskolens udfordringer og muligheder/v. Søren – der viste et powerpoint-oplæg. Disse tanker er primært for at være på forkant med udviklingen, være forberedt på evt. ændringer i omverdenen, og i det hele taget holde os forandringsparate med nye tanker og ideer.

 

 1. Undervisning og elever/v. Mads ”De 4 kerneområder”: Mads orienterede om vores arbejde med kompetenceudvikling indenfor følgende 4 kerneområder; Fysisk, psykisk, socialt og idrætskulturelt. Da der er et naturligt overlap mellem områderne, er vi vidende om, at en så stringent opdeling ikke lader sig gøre i praksis. Når vi alligevel benytter denne opdeling, er det fordi den gør det muligt at blive mere præcis og målrettet dels i forhold til den enkelte elevs udviklingsområder og dels i forhold til at tilrettelægge et forløb, der imødekommer den enkeltes udviklingsønsker. Derudover har Mads haft møde med en socialrådgiver og bl.a. talt om: Vore elevplaner, der har samme opbygning som VUM (Voksen udredningsmetode), tydelig faglighed, hvad ser vi? – Hvad vil vi gøre ved det? – Lykkedes det? – udviklingen skal stråle igennem (mulighed for at understrege det særlige hos os).

 

 1. Personaleorientering – uden for referat

 

 1. evt. ingen emner

 

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde