+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde onsdag d. 6/5 2015

maj 6, 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen onsdag d. 6. maj 2015

Tilstede: Jens Boe Nielsen, Jytte Salbæk, Kirsten Kortbek, Mads Henriksen, Natacha Soelberg og Søren Stenkilde

Afbud fra: Jørn Jensen og Jakob Kofod

Dagsorden:

Orientering fra:

Elever: Natacha fortalte om referatet fra elevrådsmødet, hvor eleverne havde ønsket et dartspil (uden spidse pile), og et nyt Wii-spil. Eleverne vil gerne have et cykeltema næste skoleår, og så mener nogle af dem, at der var for mange vikarer, da lærerne holdt kursusdage.

Lærere: Mads fortalte om Bootcamp-forløbet, der var en stor succes, om kampkunstkursus, hvor både lærerne og eleverne er igennem et forløb med en kampsportsinstruktør, og om de mange inspirerende besøg og praktikanter m.v. som vi har på Idrætsskolen.

Ledelse: Søren orienterede om i alt 3 regionselever der er stoppet i løbet af 1. kvartal, med en delvis refusion til de pågældende kommuner til følge, hvilket der dog allerede er taget højde for i budgettet. Som en foreløbig afrunding på vores fokus på psykisk arbejdsmiljø og samarbejde i det seneste års tid, har vi haft en personalekonsulent, Henrik Skovdahl, herude til en inspirerende kursusdag m.h.t. teamsamarbejde, kommunikation, faglig/personlig kritik m.m. Tina (souschef) og jeg har holdt medarbejderudviklingssamtaler med alle lærerne, og fortsætter med de øvrige medarbejdere. Joan skal til august på servicekursus. Vi havde tilsyn 11/12 2014, tilsynsrapporten kan læses på vores hjemmeside. Søren indsendte nogle faktuelle kommentarer til Revas, der stod for tilsynet, men kommentarerne blev desværre ikke medtaget i tilsynsrapporten, hvorfor bestyrelsen besluttede, at Søren i koordinering med Jørn (formand for bestyrelsen) indsender bemærkningerne til Socialforvaltningen.

Bestyrelse: Ingen bemærkninger.

Elevoptagelse 2015-16: Vi fik i alt ca. 65 ansøgninger, og har optaget 41 elever til det kommende skoleår (25 fra Københavns kommune og 16 fra region Hovedstaden) En af eleverne er på prøve i en måned, og en anden elev betaler kommunen 3 måneder for ad gangen.

Årsplan/årsarbejdstid 2015-16 blev godkendt, og vi aftalte skoleårets bestyrelsesmøder således:

Onsdag 30/9 2015, onsdag 9/12 2015, onsdag 3/2 2016 og onsdag 25/5 2016, alle dage kl. 17.30.

Årshjul /arbejdsopgaver blev omdelt til orientering, således at bestyrelsen kan se, hvilke opgaver der er prioriteret i de 4 kvartaler, og således også kan se, hvilke emner der bl.a. vil blive taget op på de respektive bestyrelsesmøder i de pågældende kvartaler.

Økonomisk status p.t. blev udleveret, og her hvor 1/3 af året er gået, følger vi helt budgettet. Ellers ingen bemærkninger.

Overenskomst/udkast til lokalaftale blev udleveret. Den almene overenskomst mellem FOAS og Uddannelsesforbundet er nu på plads. Som nævnt i ledelsesberetningen i årsrapporten for både 2013 og 2014 forventede vi øgede lønomkostninger i forbindelse med den nye overenskomst, og bl.a. skal der nu ske en efterbetaling af ikke reguleret lokalløn for årene 2011-2015, en forhøjelse af både centralt og lokalt tillæg, samt en mindre generel lønstigning. Dette vil medføre, at lønbudgettet for 2015 vil blive overskredet. I forlængelse af den overordnede overenskomst arbejder Søren og Mads (TR) nu videre på at indgå en lokalaftale. Første udkast til lokalaftalen blev udleveret til orientering, og vi drøftede bl.a. forskellige områder generelt, såsom finansiering tidsmæssigt og økonomisk af efteruddannelse, sundhedsforsikring m.v.

Evt.: Ingen bemærkninger

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde