+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde onsdag d. 8/12 2010

dec 8, 2010

Tilstede: Sven Aage Knudsen, Jørn Jensen, Alexander Pagh, Mads Henriksen og Søren Stenkilde.

Afbud fra: Bente Holm og Jørgen Eckmann

Dagsorden:

1. Orientering fra:

Elever: Fortalte om undervisningen, team-ugen, julefrokost, elevrådet samt viste diverse billeder til.

Lærere: Orienterede om arbejdet med elevplaner, den pædagogiske dag med besøg af professor Charlotte Ringsmose, om personalesamarbejdet, der er velfungerende, og om nye tema’er som f.eks. maritimt friluftsliv.

Ledelse: Orienterede om arbejdet med hjemmesiden, APV der forventes færdig inden jul, sund kost og ernæring i forbindelse med frokosten, netværkssamarbejde der er begyndt igen hvor Søren mødes med andre institutioner i Københavns kommune, mange studerende der henvender sig med interessse for Idrætsskolen, bla.. på baggrund af vores nye hjemmeside, Søren der deltog i lederugen primo november, samt om det nuværende arbejde med brochurer/markedsføring, og gl. elevdag afholdt med stor succes med ca. 50 tidligere elever på besøg.

Bestyrelse: Sven Aage bemærkede, at han godt kunne tænke sig, at man på hjemmesiden kunne se, hvornår den sidst var opdateret. De nyeste artikler vil fremgå i nederste venstre hjørne under ”seneste nyt”. Jørn kommenterede ”kom-og-vær-med-dagen”, hvor han godt kunne ønske sig mere klar og tydelig kommunikation, om hvad dagen ville gå ud på, hvad indholdet er, og hvordan tidsforløbet er planlagt. Vi vil forbedre dette til næste gang.

2. Elev-rokeringer: Søren orienterede om 3 elever der af forskellige årsager er stoppet på Idrætsskolen (Chano, Madeleine og Emil H.), samt om de 3 elever vi så efterfølgende har optaget/er ved at optage i stedet ( Flemming Didriksen, Lise Harboe samt en endnu ukendt elev fra København).

3. Pædagogisk udviklingsarbejde: Efter besøget på vores pædagogiske dag af professor Charlotte Ringsmose, vil vi på næste pædagogiske weekend i januar b.la. forsøge at arbejde med følgende:

Hvordan er sammenhængen mellem teori og praksis på Idrætsskolen ?

• Bruger vi vores teori (Fundament, pædagogisk platform, idrætsfaglig platform og skoleliv) i praksis ? Hvornår/hvordan gør vi det ? Hvornår/hvordan gør vi det ikke ? Hvordan viser det sig ?
• Hvad kan vi gøre for evt. at skabe større overensstemmelse mellem teori og praksis ?
• Hvordan får vi en øget bevidsthed om denne sammenhæng ?

Hvordan kan vi synliggøre og dokumentere, at vi på Idrætsskolen arbejder ud fra den teori vi har opstillet, og hvordan kan vi synliggøre/dokumentere, at vores praksis følger denne teori ?

• Hvordan kan vi synliggøre Idrætsskolen som ”Den gode historie” i både teori og praksis ?
• -Cases af kød og blod med tekst og billeder på hjemmesiden
• -Artikler i diverse fagblade/aviser m.m.
• -film

Hvad er elevernes udbytte af et ophold på Idrætsskolen ?

• Hvordan kan vi undersøge dette ? (Kvalitativt/kvantitativt)
• Hvordan kan vi synliggøre og dokumentere dette ?

4. Økonomisk status p.t.: Ekstra indtægt pga. en ekstra elev fra region Hovedstaden i indeværende skoleår. Lavere forventede renteindtægter pga. lavt renteniveau generelt. Månedsløn/timeløn udgifter forventes overholdt sammenlagt. Pensionsudgifter noget større end budgetteret pga. stigning i %-sats samt vikar m. pension pga. Mannes fravær. Øgede udgifter til kontingent pga. betaling til Uddannelsesfonden. Sammenlagt forventes budgettet overholdt, med et lille overskud.

5. Forslag til budget 2011 + årspris pr. elev 2011: Pga. Mannes fortsatte fravær er nyt, revideret budget vedtaget. Budgettet er lagt ud fra et elevgrundlag på 39 elever hele kalenderåret, 8 lærere, en årspris på 160.000 kr./elev fra august 2011, samt at Manne er fortsat sygemeldt til 1/5 2011. Vi har allerede modtaget bekræftelse på tilskud fra Københavns kommune. Budgettet og årsprisen pr. elev blev vedtaget.

6. Borde/stole/lamper til café-rummet: Vi planlægger enten i år eller næste år at indkøbe nye borde, stole og lamper til elevernes cafe-rum. Hvis vi ikke når det i indeværende kalenderår, vil vi forsøge at hensætte midler i årsregnskabet 2010 til formålet.

7. Reklameartikler, evt. via støtteforeningen: Vi ønsker, bl.a. ligesom KIFU, at kunne tilbyde vore nuværende og tidligere elever at købe t-shirts, kasketter, nøgleringe, tasker o.lig. med Idrætsskolens navn og logo på. Vi vil forsøge at administrere dette via støtteforeningens konto.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag 1. februar 2011 kl. 17.30

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde